Activity Map användargränssnitt

Användargränssnittet i Activity Map består av två delar:

  • Det övre fönstret med webbsidan och de injicerade övertäckningarna och verktygsfältet.
  • En nedre panel för rapporter.

Övre panelen section_2DA8ACD35D4C4ACBA32C13EFB5317E7C

Längst upp kan du se webbsidan med det injicerade verktygsfältet och länkövertäckningar. Bubbelrankningar visas över länkar så att du kan identifiera det totala antalet klick.

Du kan komma åt ytterligare länkinformation genom att hålla markören över varje länkövertäckning:

Panelen Nedersta rapporter section_21B129D69B7A4F918E975E8E66DB02EE

Längst ned på sidan finns länkarna i sidrapporten och rapporten Sidinformation, som du kan använda för att visa en sammanfattning av den aktuella webbsidesstatistiken samt information om sidflödet.

Med länkarna i sidrapporten får du en kalkylbladsvy över länkarna på den aktuella sidan, inklusive ytterligare klickinformation. Siddetaljrapporten innehåller analysdata för de sidor som besöktes före och efter navigeringen till den sida som visas.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc