Exportera till CSV-fil

I standardläge exporterar du analysdata från Activity Map till en CSV-fil (Comma Separated Values).

Som användare kan du behöva sammanfoga länkklickdata med andra datakällor eller utföra andra analyser (t.ex. i Excel). Med CSV-export kan du hämta alla dina Activity Map-data för en viss sida i ett lättanvänt format. Du kan spara analysdata som genererats för en sida till en platt CSV-fil, så att du kan exportera sidrapporten, Sidflödesrapportoch Länkar på sidan data. Du kan sedan visa som ett kalkylblad eller en textfil, eller importera data till ett annat system.

Klicka på ikonen Exportera i verktygsfältet Activity Map.

Activity Map genererar filnamnet baserat på Adobe Analytics sidnamn och lägger till ett datum och en tidsstämpel till det: Pagename_DateTime.csv. Filen sparas i standardkatalogen Download för motsvarande webbläsare.

Exportinformation
Beskrivning
Rapport om sidmått
Data från sidstatistik från Analytics, inklusive hur lång tid som tillbringats på sidan, klickningar på sidan och totala sidvisningar.
Siddetaljrapport
Information om sidinmatning och sidavslutning som identifierar föregående sida för interna eller externa referenser samt avslutsdata.
Länkar på sidrapport
Länkinformation för en viss sida i standardläge eller Live-läge.
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc