Tillgänglighet i Analysis Workspace

Läs mer om tillgänglighetsstöd i Analysis Workspace, det främsta analysverktyget för Customer Journey Analytics.

Med hjälpmedel avses att göra produkter användbara för personer med funktionshinder som syn-, hörsel-, kognitiv-, motor- eller andra funktionshinder. Exempel på hjälpmedelsfunktioner för programprodukter är skärmläsarstöd, textmotsvarigheter för grafik, kortkommandon, ändringar av visningsfärger till hög kontrast osv.

Analysis Workspace innehåller verktyg som gör dem tillgängliga att använda, bland annat:

Navigering i Analysis Workspace fungerar top > down, and left > right. Följande navigeringselement underlättar tillgängligheten:

 • The Tab Med tangenten kan du skapa genvägar mellan större avsnitt i arbetsytan. I den vänstra listen Tab Med kan du också gå från ett dragbart alternativ till nästa.

 • The left/right arrows flytta mellan enskilda element efter Tab har markerat det.

 • The F6 navigerar till den första panelen i projektet och förflyttar sig mellan visualiseringarna på den panelen. Sedan flyttas den till nästa panel i projektet och upprepas.

 • Vi använder fokusindikatorer så att synkade tangentbordsanvändare får en tydlig indikation på vilket gränssnittselement som är i fokus. Indikatorn är en blå ram runt det markerade elementet.

  Friformstabell med en fokusindikator för en blå ram runt friformstabellen.

Tangentbordsnavigering för menyraden

 1. Tabba tills du har nått menyraden.
 2. Använd vänster-/högerpilstangenterna för att navigera till den meny som du vill använda.
 3. Tryck Enter för att markera menyn och visa dess alternativ.
 4. Använd upp-/nedpilarna för att navigera till det menyalternativ du vill använda.
 5. Tryck Enter för att välja alternativet.

Tangentbordsnavigering för dra och släpp-interaktioner

Analysis Workspace är ett dra och släpp-användargränssnitt. Användarna kan dock lägga till komponenter med tangentbordet i stället:

 1. Gå till en komponent i den vänstra listen.
 2. Tryck Enter för att markera.
 3. Använd piltangenterna för att navigera till det område där du vill släppa komponenten.
 4. Tryck Enter för att montera komponenten.

Kortkommandon (snabbtangenter)

Analysis Workspace erbjuder en mängd kortkommandon för ett smidigare arbetsflöde. Nedan listas några vanliga genvägar för navigering, skapande av analyser och demokratisering av insikter.

Genväg
Åtgärd
[Alt + Shift + 1 / 2 / 3]
Hoppa till olika skenor: Panels, Visualizations, eller Components
[Alt + Left / Right]
Navigera mellan paneler
[Alt + M]
Komprimera/expandera alla paneler
[Alt + Ctrl + M]
Komprimera/expandera aktiv panel
[Ctrl + /]
Söka i vänster ratt

Analysgenerering

Genväg
Åtgärd
[Alt + 1]
Ny frihandstabell
[Ctrl + Shift + C]
Nytt beräknat mått
[Ctrl + Shift + D]
Nytt datumintervall
[Ctrl + Shift + E]
Nytt filter
[Ctrl + Z]
Ångra
[Component drag + Shift]
Skapa ett nedrullningsbart filter

Demokratisering

Genväg
Åtgärd
[Ctrl + S]
Spara
[Ctrl + Shift + G]
Kurva
[Ctrl + G]
Dela
[Alt + Shift + S]
Schema
[Alt + L]
Hämta länk till projekt
[Ctrl + Shift + B]
Ladda ned PDF

Stöd för skärmläsare och skärmförstorare

En skärmläsare läser upp text som visas på datorskärmen. Den läser även information som inte är text, t.ex. knappetiketter eller bildbeskrivningar i programmet, som finns i hjälpmedelstaggar eller -attribut.

Färgpaletter och kontrast

Analysis Workspace eftersträvar WCAG 2.1-överensstämmelse, inklusive krav på färgkontrast.

Dessutom kan man ange en egen önskad färgpalett för ett projekt under Project > Project settings > Projektets färgpalett.

Obligatorisk fältvalidering i komponentbyggare

När du skapar en komponent valideras de obligatoriska fälten när du sparar. Om ett obligatoriskt fält inte godkänns vid valideringen visas det i rött med en felikon. En skriftlig beskrivning visas av problemet som behöver åtgärdas.

När en komponent har validerats trycker du Save stänger verktyget.

Segment Builder och felvalideringsindikator.

Stöd för hjälpmedelsfunktioner för operativsystem

Analysis Workspace har stöd för inbyggda hjälpmedelsfunktioner för MS Windows och macOS, som högkontrastläge, klisterlappar och långsamma tangenter/filtertangenter. Det innehåller även information om användargränssnittet till operativsystemet för att möjliggöra interaktion med hjälpmedelstekniker, inklusive skärmläsare som VoiceOver för macOS och NVDA i Windows.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79