Munk

På samma sätt som ett cirkeldiagram visar den här visualiseringen data som delar eller filter av en helhet. Använd ett munpunktsdiagram när du jämför procentandelar av en summa, vanligtvis med ett litet antal objekt.

Ett ringdiagram som visar data som delar eller filter av en helhet.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79