Punktdiagram

Här kan du se hur ett värde som du är intresserad av kan jämföras med eller mäta mot andra prestandaintervall (mål).

Fönstret Visualiseringsinställningar med alternativet Diagramtyp, Punktalternativ och andra diagraminställningar.

Punktdiagrammet har ett enda primärt mått (till exempel nuvarande intäkter från år till dag) och gör att du kan ange kvalitativa intervall för prestanda (till exempel jämfört med en målintäkt). Du kan ange high, medium och low. Du kan ange målintervall i Visualization Settings.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79