Ta bort mappar

Du kan ta bort mappar som du skapar.

Riktlinjer

  • Innehållet i mappen tas inte bort när du tar bort en mapp. Innehållet i en borttagen mapp (projekt eller undermappar) flyttas till den omedelbara mappen ovanför i mapphierarkin.
  • Administratörer kan ta bort en mapp i företagsmappen som en annan administratör har skapat. Administratörer kan behöva samordna med andra administratörer för att se till att mapp- och projektåtkomsten är konsekvent. Se Om mappar i Analytics

Så här tar du bort mappar i arbetsytan

  1. Klicka på ellipsikonen längst upp till höger.

    Alternativen för ellipsikonen i listrutan.

  2. Välj Ta bort mapp.

    Ett bekräftelsemeddelande anger att mappen har tagits bort.

    Bekräftelsepopup för borttagningsmappen.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79