Visa densitet

Genom att justera visningsdensiteten kan du se mer data på skärmen genom att minska den lodräta utfyllnaden för den vänstra listen, frihandstabeller och kohorttabeller.
Det finns tre alternativ när du växlar visningsdensitet med alternativknappar:

  • Compact: Det här är den version som har den mest komprimerade vyn.
  • Comfortable: Det lämnar lite mer utfyllnad än den komprimerade versionen.
  • Expanded (standard): Det här är den vy du är van vid i Workspace.

Den kompakta, bekväma och expanderade vytätheten.

Så här anger du visningsdensitet:

  1. Gå till Arbetsyta Projects > Project Info and Settings.

  2. Välj bland de tre alternativen ovan och klicka på Save.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79