Report Builder Hub

Använd Report Builder nav för att skapa, uppdatera, ta bort och hantera datablock.

Navet Report Builder innehåller knapparna Skapa och Hantera, KOMMANDON och QUICK EDIT-panelerna.

Report Builder Hub {width="50%"}

Knapparna Skapa och hantera

Använd knapparna Skapa eller Hantera för att skapa nya datablock eller för att hantera befintliga datablock.

KOMMANDON

Använd KOMMANDON-panelen för att komma åt kommandon som är kompatibla med de markerade cellerna eller en tidigare åtgärd.

Panelen Kommandon i Report Builder-hubben

Kommandon

Visade kommandon
Tillgängligt när…
Syfte
Skapa datablock
En eller flera celler markeras i arbetsboken.
Används för att skapa ett datablock
Redigera datablock
Det markerade cellområdet eller cellområdet ingår endast i ett datablock.
Används för att redigera ett datablock
Uppdatera datablock
Markeringen innehåller minst ett datablock. Kommandot uppdaterar bara de markerade datablocken.
Används för att uppdatera ett eller flera datablock
Uppdatera alla datablock
Arbetsboken innehåller ett eller flera datablock.
Används för att uppdatera ALLA datablock i arbetsboken
Kopiera datablock
Det markerade cellområdet eller cellområdet ingår i ett eller flera datablock.
Används för att kopiera ett datablock
Ta bort datablock
Det markerade cellområdet eller cellområdet ingår endast i ett datablock.
Används för att ta bort ett datablock

SNABBREDIGERING, panel

När du markerar ett eller flera datablock i ett kalkylblad visas panelen QUICK EDIT i Report Builder. Du kan använda panelen QUICK EDIT för att ändra parametrar i ett enda datablock eller för att ändra parametrar i flera datablock samtidigt.

Snabbredigeringspanelen i Report Builder

De ändringar du gör i snabbredigeringsavsnitten gäller för alla markerade datablock.

Datavyer

Datablocken hämtar data från en markerad datavy. Om flera datablock är markerade i ett kalkylblad och de inte hämtar data från samma datavy, kan du Datavyer länk  Flera.

När du ändrar datavyn används den nya datavyn för alla datablock i markeringen. Komponenterna i datablocket matchas mot den nya datavyn baserat på ID, till exempel matchning evars). Om en komponent inte hittas i ett datablock visas ett varningsmeddelande och komponenten tas bort från datablocket.

Om du vill ändra datavyn väljer du en ny datavy i listrutan.

På Report Builder-navet visas listrutan för datavy.

Datumintervall

Datumintervall visar datumintervallet för de markerade datablocken. Om flera datablock har markerats med flera datumintervall visas Datumintervall länk  Flera.

Filter

The Filter I visas en sammanfattningslista över de filter som används av de markerade datablocken. Om flera datablock är markerade med flera filter Filter länk  Flera.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79