Skapa ett datablock

A datablock är den datatabell som skapas av en enskild databegäran. En Report Builder-arbetsbok kan innehålla flera datablock. När du skapar ett datablock konfigurerar du först datablocket och skapar sedan datablocket.

Konfigurera datablocket

Konfigurera de inledande datablocksparametrarna för datablockets plats, datavyer och datumintervall.

 1. Klicka  Skapa datablock.

  Skärmbild som visar alternativet Skapa datablock.

 2. Ange Plats för datablock.

  Platsalternativet för datablocket definierar den plats i kalkylbladet där rapportbyggaren lägger till data i kalkylbladet.

  Om du vill ange platsen för datablocket markerar du en enskild cell i kalkylbladet eller anger en celladress som a3, \$a3, a\$3 eller sheet1!a2. Den angivna cellen kommer att vara det övre vänstra hörnet i datablocket när data hämtas.

 3. Välj Datavyer.

  Med alternativet Datavyer kan du välja en datavy från en nedrullningsbar meny eller referera till en datavy från en cellplats.

 4. Ange Datumintervall.

  Med datumintervallalternativet kan du välja ett datumintervall. Datumintervall kan vara fasta eller rullande. Mer information om dataområdesalternativ finns i Välj ett datumintervall.

 5. Klicka  Nästa.

  Skärmbild som visar datumintervallalternativet och den aktiva knappen Nästa.

  När du har konfigurerat datablocket kan du välja mått, mätvärden och filter för att skapa datablocket. Flikarna Dimensioner, Metrisk och Filter visas ovanför rutan Tabellverktyg.

Bygg datablocket

Om du vill skapa datablocket väljer du rapportkomponenter och anpassar sedan layouten.

 1. Lägg till Dimensioner, mätvärden och filter.

  Bläddra i komponentlistorna eller använd sök för att hitta komponenter. Dra och släpp komponenter till tabellrutan eller dubbelklicka på ett komponentnamn i listan för att automatiskt lägga till komponenten i tabellrutan.

  Dubbelklicka på en komponent för att lägga till den i ett standardavsnitt i tabellen.

  • Dimension-komponenter läggs till i avsnittet Rad eller i kolumnavsnittet om du redan har en dimension i kolumnerna.
  • Datumkomponenter läggs till i avsnittet Kolumn.
  • Filterkomponenter läggs till i avsnittet Filter.

  Startdatum som Dimension

  Ange startdatumet som en dimension för att tydligt identifiera startdatumet för ditt datablock. Detta är praktiskt om du har en schemalagd rapport med ett löpande datumintervall eller om du har ett okonventionellt datumintervall och du behöver inte ta hänsyn till startdatumet.

  Skärmbild som visar startdatumet i listan över dimensioner. {width="30%"}

 2. Ordna objekten i tabellrutan för att anpassa layouten för ditt datablock.

  Dra och släpp komponenter i tabellrutan för att ändra ordning på komponenterna eller högerklicka på ett komponentnamn och välj på Alternativ-menyn.

  När du lägger till komponenter i tabellen visas en förhandsvisning av datablocket på datablockets plats i kalkylbladet. Layouten för förhandsgranskningen av datablocket uppdateras automatiskt när du lägger till, flyttar eller tar bort objekt i tabellen.

  Skärmbild med tillagda komponenter och uppdaterade kalkylblad.

  Visa eller dölj rad- och kolumnrubriker

 3. Klicka på Tabell inställningsikon.

  Skärmbild med alternativet Tabellinställningar. {width="35%"}

 4. Markera eller avmarkera alternativet Visa rad- och kolumnrubriker. Rubrikerna visas som standard.

  Dölja eller visa dimensionsetiketter och måttrubriker

 5. Klicka på ellipsikonen på dimensionerna eller kolumnrubrikerna för att visa inställningarna.

  Ellipsikonen i avsnittet Rad. {width="35%"}

 6. Klicka på Dölj eller Visa för att växla dimensionsetiketter eller kolumnrubriker. Alla etiketter visas som standard.

 7. Klicka  Slutför.

  Ett bearbetningsmeddelande visas när analysdata hämtas.

  Bearbetningsmeddelandet.

  Report Builder hämtar data och visar det ifyllda datablocket i kalkylbladet.

  Det slutförda datablocket.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79