Snabbguide för chefsanvändare

Följande information ger chefsanvändare information om de effektivaste strategierna för att använda och visa kontrollpaneler i Analytics. Här är en video som visar den här informationen:

Den här guiden är avsedd att hjälpa chefsanvändare att läsa och tolka styrkort på kontrollpaneler i Analytics. Med appen kan chefsanvändare snabbt och enkelt visa en bred återgivning av viktiga sammanfattningsdata på sina egna mobila enheter.

Konfigurera instrumentpaneler på din enhet

Om du vill använda kontrollpanelerna effektivt måste du ha styrkortets kurator till hands. I det här avsnittet finns information som hjälper dig att komma igång med hjälp av kuratorn.

Få åtkomst

Om du vill få åtkomst till styrkort på instrumentpaneler ser du till att:

 • Du har en giltig inloggning i Customer Journey Analytics
 • Markören har skapat mobila styrkort korrekt och delat dem med dig

Hämta och installera kontrollpaneler

Följ stegen i operativsystemet på enheten för att hämta och installera programmet.

NOTE
Även om mobilappen heter Adobe Analytics dashboard i appbutiken kan appen användas på samma sätt med Customer Journey Analytics mobilstyrkort.

För chefsanvändare på iOS:

Klicka på följande länk (den är också tillgänglig i Customer Journey Analytics under) Tools > Analytics dashboards (mobile app)) och följ anvisningarna för att hämta, installera och öppna programmet:

Länk till iOS

För chefsanvändare på Android:

Klicka på följande länk (den är också tillgänglig i Customer Journey Analytics under) Tools > Analytics dashboards (mobile app)) och följ anvisningarna för att hämta, installera och öppna programmet:

Android-länk

När programmet har laddats ned och installerats kan företagsanvändare logga in i det med sina befintliga inloggningsuppgifter för Customer Journey Analytics.

Customer Journey Analytics app - välkomstskärm

Använda instrumentpaneler use-dashboards

Så här använder du kontrollpaneler:

 1. Logga in på appen. Inloggningsskärmen visas när du startar instrumentpaneler. Följ instruktionerna med dina befintliga inloggningsuppgifter för Customer Journey Analytics. Vi stöder både Adobe och Enterprise/Federated ID.

  Logga in sekvens

 2. Välj ett företag. När du har loggat in på instrumentpanelerna visas Choose a company visas. På den här skärmen visas de inloggningsföretag som du tillhör. Tryck på det företagsnamn som är associerat med styrkortet som delas med dig.

  I styrkortslistan visas alla styrkort som delas med dig.

 3. Tryck på styrkortet som du vill visa.

  Om du har tillgång till mer än en organisation under en inloggning är alla styrkort från din organisation tillgängliga i styrkortslistan.

  Du kan sortera styrkortslistan efter styrkortets titel, organisationsnamn eller senast visade. Du kan till och med söka efter ett visst styrkort.

  Välj ett företag

  Om du loggar in och ser ett meddelande som säger att inget har delats kontrollerar du följande med markören:

  • Du kan logga in i den högra Customer Journey Analytics-sandlådan.
  • Styrkortet har delats med dig.

  Inget delat

 4. Granska hur rutorna visas i styrkortet (det första styrkortet visas i mörkt läge). Se Preferences nedan för mer information).

  Förklarade plattor

  Ytterligare information om plattor:

  • Miniatyrdiagrammens granularitet beror på datumintervallets längd:

   • En dag visar en timtrend
   • Mer än en dag och mindre än ett år visar en daglig trend
   • Ett år eller mer visar en vecktrend
  • Formeln för ändring av procentvärde är metrisk summa (aktuellt datumintervall) - metrisk summa (jämförelsedatumintervall) / metrisk summa (jämförelsedatumintervall).

  • Du kan dra ned skärmen för att uppdatera styrkortet.

  Följande exempel på Styrkort visas i normalläge:

  Exempelstyrkort

 5. Tryck på en platta för att se hur en detaljerad beskrivning av plattan fungerar.

  Brytpunktsvy

 6. Så här ändrar du datumintervall för styrkortet:

  Ändra datum

  • Du kan också ändra datumintervallen i den detaljerade vyn som visas ovan på samma sätt.

  • Beroende på vilket intervall du trycker på (Dag, Vecka, Månad, eller År) visas två alternativ för datumintervall, antingen det aktuella tidsintervallet eller det som ligger precis före det. Tryck på något av dessa två alternativ för att markera det första intervallet. Under COMPARE TO klickar du på ett av de alternativ som visas för att jämföra data för den här tidsperioden med det första datumintervall som du valde. Tryck Done i skärmens övre högra hörn. The Date Ranges och styrkortets paneler uppdateras med nya jämförelsedata från de nya intervallen som du valde.

 7. Om du vill använda ett segmentfilter på styrkortet trycker du på listrutan för filter och väljer ett segment som har konfigurerats av markören. Filter i appen fungerar på samma sätt som i Workspace.

  Segmentfilter

 8. Hämta styrkortsuppdateringar. Om ett styrkort inte innehåller alla mätvärden eller uppdelningar som du kan vara intresserad av kontaktar du ditt Customer Journey Analytics-team för att få styrkortet uppdaterat. När kortet har uppdaterats kan du dra ned det på skärmen för att uppdatera det och läsa in nyligen tillagda data.

 9. Lämna feedback om den här appen:

  1. Tryck på inställningsikonen i appskärmens övre högra hörn.

  2. Settings skärmtryck på Feedback alternativ.

  3. Tryck för att visa alternativen för att lämna feedback.

   Inställningsskärm

 10. Tryck på Preferences som visas ovan. I inställningarna kan du aktivera biometrisk inloggning eller ställa in programmet för mörkt läge enligt nedan:

  Mörkt läge

Rapportera ett fel:

Tryck på alternativet och välj en underkategori för felet. I formuläret för att rapportera ett fel anger du din e-postadress i det övre fältet och en beskrivning av felet i fältet nedanför. En skärmbild av din kontoinformation bifogas automatiskt till meddelandet, men du kan ta bort den om du vill genom att trycka på knappen X i den bifogade bilden. Du kan också göra en skärminspelning, lägga till fler skärmbilder eller bifoga filer. Om du vill skicka rapporten trycker du på pappersplansikonen i formulärets övre högra hörn.

Rapportera fel

Att föreslå en förbättring:

Tryck på alternativet och välj en underkategori för förslaget. I förslagsformuläret anger du din e-postadress i det övre fältet och din beskrivning av felet i fältet nedanför. En skärmbild av din kontoinformation bifogas automatiskt till meddelandet, men du kan ta bort den om du vill genom att trycka på knappen X i den bifogade bilden. Du kan också göra en skärminspelning, lägga till fler skärmbilder eller bifoga filer. Om du vill skicka förslaget trycker du på pappersplansikonen i formulärets övre högra hörn.

Ställ en fråga:

Tryck på alternativet och ange din e-postadress i det övre fältet och din fråga i fältet nedanför. En skärmdump bifogas automatiskt till meddelandet, men du kan ta bort den om du vill genom att trycka på knappen X i den bifogade bilden. Du kan också göra en skärminspelning, lägga till fler skärmbilder eller bifoga filer. Om du vill skicka frågan trycker du på pappersplansikonen i formulärets övre högra hörn.

Ordlista

Term
Definition
Konsument
Chefspersonalen som tittar på viktiga mätvärden och insikter från Customer Journey Analytics på en mobil enhet
Kurator
Personen som hittar och distribuerar insikter från Customer Journey Analytics och konfigurerar styrkorten så att de kan ses av konsumenterna
Insamling
Att skapa eller redigera ett mobilstyrkort med relevanta mått, dimensioner och andra komponenter för konsumenten
Styrkort
En instrumentpanelsvy som innehåller en eller flera paneler
Sida vid sida
En återgivning för ett mätresultat i en styrkortsvy
Uppdelning
En sekundär vy som du kommer åt genom att trycka på en platta i styrkortet. Den här vyn utökas med det mått som visas på rutan och kan även innehålla rapporter om ytterligare uppdelningsdimensioner.
Datumintervall
Det primära datumintervallet för instrumentpanelsrapporter
Jämförelsedatumintervall
Datumintervallet som jämförs med det primära datumintervallet
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79