Övervaka dataordlistans hälsa

Customer Journey Analytics-administratörer ansvarar för att upprätthålla en felfri datamordlista.

Egenskaper för en frisk datamordlista

En felfri datamordlista är en ordlista där alla komponenter:

 • Används och samlar in data

 • Innehåller användbara beskrivningar så att användarna vet hur de bäst använder dem

 • Är fria från onödiga dubbletter

 • Godkänns av administratören

Kontrollera hälsotillståndet för din datamordlista

Så här identifierar du hälsoproblem i din Data Dictionary:

 1. Öppna ett Analysis Workspace-projekt.

 2. Välj ikonen Datamordlista till vänster i Analysis Workspace. (Alternativa sätt att komma åt dataordlistan beskrivs i"Åtkomst till dataordlistan" i Översikt över dataordlistan.)

  Fönstret Data Dictionary visas.

  Visning av ordlisteadministratörens hälsovy

 3. Kontrollera att rätt datavy är markerad i listrutan.

 4. Ordlistehälsa flik, välja Visa bredvid något av följande alternativ:

  • komponenter saknar beskrivningar

  • komponenter har dubbletter

  • komponenter saknar dataanslutning

  Beroende på vad du väljer tillämpas det aktuella filtret på dataordlistan, och endast de relevanta komponenterna visas.

 5. Redigera någon av komponenterna för att förbättra hälsan i datamallen. Mer information om hur du redigerar en komponent i Data Dictionary finns i Redigera komponentposter i Data Dictionary.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79