Stapla och ersätta filter

Du kan stapla och ersätta filter i verktyget Beräknade mätvärden.

Staplingsfilter stack-filter

  1. Börja skapa ett mätvärde enligt beskrivningen i Bygg mätvärden.

  2. På arbetsytan Definition släpper du det nya filtret bredvid det befintliga:

Definitionsyta som visar måtten för amerikanska besökare som släppts bredvid de befintliga internationella besökarna.

Ersätta ett filter med ett annat replace-filter

  1. Börja skapa ett mätvärde enligt beskrivningen i Bygg mätvärden.

  2. På arbetsytan Definition släpper du det nya filtret ovanpå det befintliga:

Definitionsyta som visar de amerikanska besökarna ovanpå de internationella besökarnas mätvärden.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79