Kopiera beräknade värden

När du skapar ett nytt beräknat mått är det ibland enklare att kopiera ett befintligt beräknat mått som ligger nära det beräknade mätvärde som du vill skapa och sedan ändra den version som du kopierade.

Så här kopierar du beräknade värden i hanteraren för beräknade värden:

  1. I Customer Journey Analytics väljer du Components tabbtangenten och sedan välja Calculated metrics.

  2. Välj det beräknade mätvärde som du vill kopiera i Beräknat mätvärde.

    Verktygsfältet för beräknad metrisk hantering visas.

  3. Välj Copy.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79