Visa anteckningar

Anteckningarna visas något annorlunda beroende på om de sträcker sig över en enstaka dag eller ett datumintervall.

Visa anteckningar i linjediagram eller tabeller

Datum
Utseende
En dag

Visualisering av raddiagram med markerad anteckning

När du hovrar över anteckningen kan du se dess detaljer, redigera den genom att markera pennikonen eller ta bort den:

Anteckningsinformation med möjlighet att redigera eller ta bort anteckningen.

Datumintervall

Ikonen ändras och när du håller markören över den visas datumintervallet.

Anteckningsikon för datumintervall

När du markerar den i linjediagrammet visas anteckningens metadata och du kan redigera eller ta bort den:

I en tabell visas en ikon för varje datum i datumintervallet.

Överlappande anteckningar

På dagar som har fler än en anteckning kopplad till sig visas ikonen i grå färg.

Information om överlappande anteckningar

När du hovrar över den grå ikonen visas alla överlappande anteckningar:

Visa anteckningar i en PDF-fil

Eftersom du inte kan hovra över ikoner i en PDF-fil innehåller den här filen (efter exporten) förklaringar längst ned på panelen. Här är ett exempel:

Markerad vy av en pdf-fil med förklaringar till anteckningar.

Visa anteckningar med data som inte är trenddata

Ibland visas anteckningar med data som inte är trenddata, men som är knutna till en viss dimension. I så fall visas de bara i en sammanfattningsanteckning i det nedre högra hörnet. Här är ett exempel:

Sammanfattningsdiagrammet visas i alla visualiseringstyper i hörnet, inte bara i frihandstabeller och sammanfattningsnummer. Det visas också i visualiseringar som Donut, Flow,Fallout,Cohortoch så vidare.

Sammanfattningsdiagram i visualiseringar

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79