Lägga till komponentbeskrivningar

Beskrivningar hjälper användarna att förstå hur de bäst använder de olika komponenterna när de skapar projekt i Analysis Workspace eller när de visar rapporter.

Administratörer i Customer Journey Analytics kan lägga till beskrivningar för komponenter (Dimensioner, mått, filter och datumintervall) antingen i datavyn eller med hjälp av datamappningslistan direkt i Analysis Workspace.

Lägga till beskrivningar till komponenter i en datavy

I följande video beskrivs hur du lägger till mått och måttbeskrivningar i en datavy:

Lägga till beskrivningar till komponenter i Analysis Workspace (med hjälp av Data Dictionary) add-descriptions

Med Data Dictionary i Analysis Workspace kan både användare och administratörer hålla reda på och bättre förstå komponenterna i sin Customer Journey Analytics-miljö. Detta innefattar möjligheten för Customer Journey Analytics-administratörer att lägga till komponentbeskrivningar direkt i Analysis Workspace.

Mer information om hur du lägger till en komponentbeskrivning i dataordlistan finns i Redigera komponentposter i dataordlistan.

Allmän information om dataordlistan finns i Översikt över dataordlistan.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79