Rapportering med marknadsföringskanaler för annonsering

Läs om hur informationen för genomskinlig och klickbar post i Advertising Cloud fungerar med Adobe Analytics Marketing Channels.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba