Importera Adobe Audience Manager-segment för annonsinriktning

DSP och Advertising Search, Social, & Commerce kan alla hämta in metadata, hierarkidata och unika målgruppsdata för alla annonsörers eller reklambyråers Adobe målgrupper. Detta inkluderar data för:

 • Adobe Audience Manager segment

 • Adobe Analytics-segment som publiceras till Adobe Experience Cloud

 • Segment som har skapats med Adobe Experience Cloud Audience Library

 • Segment som har skapats i Adobe Experience Platform och skickats till Adobe Advertising via Audience Manager

För åtkomst Adobe målgrupper i DSP eller Creativemåste ni importera målgrupperna till DSP. För åtkomst Adobe målgrupper i Search, Social, & Commercemåste du importera målgrupperna till Search, Social, & Commerce.

Förutsättningar

 • Annonsören måste implementera den Adobe Experience Cloud Identity (ECID) Service version 2.0 eller senare. The Identity Service ger ett universellt, beständigt ID som identifierar besökarna i alla lösningar i Experience Cloud.

  Implementeringen innefattar att lägga till Identity service koda till varje webbsida på annonsörens webbplatser.

 • Organisationen måste vara aktiverat för Experience Cloud-tjänster och ha Experience Cloud Organization ID (kallades tidigare IMS org ID).

  The Organization ID kan företag med flera Adobe Experience Cloud-produkter dela data mellan vissa av dessa produkter.

 • (Annonsörer med Analytics) Annonsören måste implementera Analytics använda appMeasurement.js version 1.6.4 eller senare.

 • Annonsörens webbplatsbesökare har inte så många Apple Safari -användare.

 • (Rekommenderas när annonsören använder både Audience Manager och Analytics) Om du vill minska antalet anrop till varje webbsida tar du bort Audience Manager Data Integration Library kod för datainsamling och aktivera vidarebefordran på serversidan för varje Analytics istället. Mer information finns i "Översikt över vidarebefordran på serversidan.

 • (Rekommenderas) Om du vill ha högre matchningsfrekvenser skickar du endast data från förstahandswebbplatser till Adobe Advertising. Om annonsören paketerar data från tredje part eller offlinedata från ett kundrelationshanteringssystem kan dataläckage minska matchningsfrekvensen.

Importera målgrupper från Audience Manager till DSP

Steg för att importera målgrupper till DSP

The Adobe Konto- och datahanteringsteamen utför följande steg.

 1. Kontoteamet på Adobe bör konfigurera inställningen på annonsörnivåAdobe Analytics Cloud."

 2. Kontoteamet på Adobe bör skicka en begäran till datateam om du vill importera organisationens Audience Manager-segment med hjälp av Advertising DSP native API-integrering.

Vilka förändringar ger Audience Manager?

API automatiskt:

 • Skapar två DSP mål i Audience Manager:

  • Adobe Ad Cloud Cross-Channel (real-time)

  • Adobe AdCloud Cross-Channel (batch))

 • Mappar de två destinationerna till alla Audience Manager-segment, så att Audience Manager kan dela segmenten med det DSP annonskonto som är associerat med samma Experience Cloud Organization ID används för Audience Manager.

  Organisationen kan även ta bort onödiga segment från destinationerna i Audience Manager.

 • Lägger till följande cookie-synkpixel för utbyte i Audience Manager-behållaren för att öka kundkampanjernas räckvidd:

  • Adobe AdCloud: 411 (Detta kommer som standard och automatiskt som en del av Identity Service version 2.0. Organisationer med Identity Service i versioner under 2.0 bör den här pixeln läggas till i Audience Manager-behållaren.

Importera målgrupper från Audience Manager till Search, Social, & Commerce

Steg för att importera målgrupper till Search, Social, & Commerce

Adobe personalen utför de flesta eller alla av följande steg.

 1. Kontoteamet på Adobe bör skicka en begäran till datahanteringsteamet om att skapa en integrering mellan Search, Social, & Commerce och Audience Manager. Inkludera namnen på de Audience Manager-segment som du vill exportera till Search, Social, & Commerce.

 2. Konfigurera mål för Audience Manager Search, Social, & Commerce:

  1. Skapa två nya mål: Adobe Media Optimizer (HTTP) och Adobe Media Optimizer Batch Destination.

   Media Optimizer är ett tidigare namn för Search, Social, & Commerce.

  2. Ange segmenten för var och en av destinationerna.

   Med Automatically map all current and future segments kan alla segment mappas och synkroniseras dagligen.

   The Manually map segments gör att du kan mappa segmenten manuellt för att synkronisera med gruppmålet (Adobe Media Optimizer Batch Destination). Inga segment behöver mappas manuellt till HTTP-målet.

 3. Inom Search, Social, & Commerce, antingen Search, Social, & Commerce implementeringsteamet eller en användare med klienthanterarrollen för direkt åtkomst bör initiera importen från Search > Admin > Audience Manager Setup.

  Du måste ange organisationens Experience Cloud Organization ID (IMS org ID). ID:t måste vara samma som det som används för organisationens Audience Manager-konto.

Vilka förändringar ger Audience Manager?

Två Search, Social, & Commerce destinationer blir tillgängliga för organisationen i Audience Manager:

 • Adobe Media Optimizer (HTTP)
 • Adobe Media Optimizer Batch Destination)

Datasynkronisering

Den inledande importen tar ca 24 timmar. Efter den första importen synkroniseras data i realtid med en fördröjning på en till två sekunder.

Var hittar du dina synkroniserade segment?

I DSP

I DSP ordnas segmentnamnen efter Audience Manager-taxonomin och är tillgängliga med motsvarande antal segmentmedlemmar i:

I ADVERTISING CREATIVE

I Creative, är segmenten tillgängliga i upplevelseinställningarna för målnoder.

I Advertising Search, Social, & Commerce

I Search, Social, & Commerceär segmenten tillgängliga när du skapar en Google målgrupp med Data Source "Adobe Audience" från Campaigns > Audiences > Library.

För varje Google målgrupper som du skapar, Google används för att anpassa målgruppens storlek.

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3