In-app berichten maken en verzenden

Leer hoe u in-app berichten voor mobiele apps maakt met Experience Platform Mobile SDK en Journey Optimizer.

Met Journey Optimizer kunt u campagnes maken om in-app berichten naar bepaalde doelgroepen te verzenden. Campagnes in Journey Optimizer worden gebruikt om via verschillende kanalen eenmalige inhoud aan een specifiek publiek te leveren. Met campagnes, worden de acties uitgevoerd gelijktijdig, of onmiddellijk, of gebaseerd op een gespecificeerd programma. Wanneer het gebruiken van reizen (zie Journey Optimizer duw berichtenles), worden de acties uitgevoerd in opeenvolging.

Architectuur

Voordat u in-app berichten verzendt met Journey Optimizer, moet u ervoor zorgen dat de juiste configuraties en integratie aanwezig zijn. Om de in-app overseinenstroom in Journey Optimizer te begrijpen, verwijs naar de documentatie.

NOTE
Deze les is optioneel en is alleen van toepassing op Journey Optimizer-gebruikers die in-app berichten willen verzenden.

Vereisten

 • App met SDK's ge├»nstalleerd en geconfigureerd met succes gemaakt en uitgevoerd.
 • Stel de app in voor Adobe Experience Platform.
 • Toegang tot Journey Optimizer en voldoende toestemmingen zoals die hierworden beschreven. U hebt ook voldoende machtigingen nodig voor de volgende Journey Optimizer-functies.
  • Campagnes beheren.
 • Fysiek iOS-apparaat of simulator voor testen.

Leerdoelstellingen

In deze les zult u

 • Maak een App Surface in AJO.
 • De Journey Optimizer-tagextensie installeren en configureren.
 • Werk uw app bij om de Journey Optimizer-tagextensie te registreren.
 • Valideer installatie in Betrouwbaarheid.
 • Definieer uw eigen campagne en berichtervaring in de app in Journey Optimizer.
 • Verzend uw eigen in-app-bericht vanuit de app.

Instellen

TIP
Als u opstelling uw milieu reeds als deel van Journey Optimizer duw overseinenles hebt, zou u sommige stappen in deze opstellingssectie reeds kunnen reeds uitgevoerd hebben.

Een toepassingsoppervlak toevoegen aan gegevensverzameling

 1. Van de interface van de Inzameling van Gegevens, selecteer App Surfaces in het linkerpaneel.

 2. Selecteer Create App Surface als u een configuratie wilt maken.
  app oppervlakte huis

 3. Voer een Name in voor de configuratie, bijvoorbeeld Luma App Tutorial .

 4. Selecteer Apple iOS in Mobile Application Configuration .

 5. Voer de bundel-id voor de mobiele app in het veld App ID (iOS Bundle ID) in. Bijvoorbeeld com.adobe.luma.tutorial.swiftui .

 6. Selecteer Save.

  de configuratie van de toepassingsoppervlakte

Gegevensstroomconfiguratie bijwerken

Werk de configuratie van Experience Edge bij om ervoor te zorgen dat gegevens die vanuit uw mobiele app naar de Edge Network worden verzonden, naar Journey Optimizer worden doorgestuurd.

 1. Selecteer Datastreams in de gebruikersinterface voor gegevensverzameling en selecteer de gegevensstroom, bijvoorbeeld Luma Mobile App .

 2. Selecteer Meer voor Experience Platform en selecteer uitgeven Edit van het contextmenu.

 3. In Datastreams > Omslag > Adobe Experience Platform scherm, zorg ervoor Adobe Journey Optimizer wordt geselecteerd. Zie {de montages van 0} Adobe Experience Platform ­čöŚ voor meer informatie.

 4. Selecteer Save om de configuratie van de gegevensstroom op te slaan.

  AEP gegevensstroomconfiguratie

Journey Optimizer-extensie installeren

Uw app werkt alleen met Journey Optimizer als u de eigenschap tag bijwerkt.

 1. Navigeer naar Tags > Extensions > Catalog .
 2. Open uw eigenschap, bijvoorbeeld Luma Mobile App Tutorial .
 3. Selecteer Catalog.
 4. Zoek naar de extensie Adobe Journey Optimizer .
 5. De extensie installeren.

Wanneer slechts gebruikend in-app berichten in uw app, in Install Extension of Configure Extension, te hoeven u om het even wat te vormen. Nochtans, als u reeds de Push berichtenles in het leerprogramma hebt gevolgd, zult u zien dat voor het Development milieu, de AJO Push Tracking Experience Event Dataset dataset van de Event Dataset lijst wordt geselecteerd.

Journey Optimizer implementeren in de app

Zoals in vorige lessen is besproken, biedt het installeren van een extensie voor mobiele tags alleen de configuratie. Vervolgens moet u de SDK voor berichten installeren en registreren. Als deze stappen niet duidelijk zijn, herzie installeer SDKssectie.

NOTE
Als u voltooide installeerde SDKssectie, dan is SDK reeds geïnstalleerd en u kunt deze stap overslaan.
 1. In Xcode, zorg ervoor dat het Overseinen AEPaan de lijst van pakketten in de Afhankelijkheden van het Pakket wordt toegevoegd. Zie {de Manager van het Pakket van 0} Swift ­čöŚ.

 2. Navigeer naar Luma > Luma > AppDelegate in de Xcode-projectnavigator.

 3. Controleer of AEPMessaging deel uitmaakt van uw lijst met importbewerkingen.

  import AEPMessaging

 4. Controleer of Messaging.self deel uitmaakt van de array met extensies die u registreert.

  code language-swift
  let extensions = [
    AEPIdentity.Identity.self,
    Lifecycle.self,
    Signal.self,
    Edge.self,
    AEPEdgeIdentity.Identity.self,
    Consent.self,
    UserProfile.self,
    Places.self,
    Messaging.self,
    Optimize.self,
    Assurance.self
  ]
  

Setup valideren met betrouwbaarheid

 1. Herzie de sectie van opstellingsinstructiesom uw simulator of apparaat aan Verzekering te verbinden.

 2. Selecteer Configure in de gebruikersinterface van Verzekering.
  vorm klik

 3. Selecteer plus knoop naast In-App Messaging.

 4. Selecteer Save.
  sparen

 5. Selecteer In-App Messaging in de linkernavigatie.

 6. Selecteer het tabblad Validation. Bevestig dat u geen fouten krijgt.

  In-app Bevestiging

Uw eigen bericht in de app maken

Als u uw eigen bericht in de app wilt maken, moet u een campagne in Journey Optimizer defini├źren die een bericht in de app activeert op basis van gebeurtenissen die plaatsvinden. Deze gebeurtenissen kunnen zijn:

 • naar Adobe Experience Platform verzonden gegevens;
 • kern volgende gebeurtenissen, zoals actie, of staat of inzameling van PII- gegevens, door Mobile Core generische APIs;
 • levenscyclusgebeurtenissen van toepassingen, zoals starten, installeren, upgraden, sluiten of vastlopen,
 • gebeurtenissen voor geolocatie, zoals het betreden of afsluiten van een interessant punt.

In dit leerprogramma, gaat u de Mobiele Kern generische en uitbreiding-onafhankelijke APIs gebruiken (zie Mobiele Kern generische APIs) om gebeurtenis het volgen van gebruikersschermen, acties, en PII gegevens te vergemakkelijken. Gebeurtenissen die door deze API's worden gegenereerd, worden gepubliceerd naar de SDK-gebeurtenishub en zijn beschikbaar voor gebruik door extensies. De SDK-gebeurtenishub biedt de basisgegevensstructuur die aan alle SDK-extensies van het mobiele platform is gekoppeld, een lijst met geregistreerde extensies en interne modules, een lijst met geregistreerde gebeurtenislisteners en een database met gedeelde statussen.

De SDK-gebeurtenishub publiceert en ontvangt gebeurtenisgegevens van geregistreerde extensies om de integratie met Adobe en oplossingen van derden te vereenvoudigen. Wanneer bijvoorbeeld de extensie Optimize is geïnstalleerd, worden alle verzoeken en interacties met de aanbiedingsengine van Journey Optimizer - Decision Management afgehandeld door de gebeurtenishub.

 1. Selecteer in de gebruikersinterface van Journey Optimizer de optie Campaigns in het linkerspoor.

 2. Selecteer Create Campaign.

 3. In het Create Campaign -scherm:

  1. Selecteer In-app message en selecteer bijvoorbeeld een toepassingsoppervlak in de lijst App surface Luma Mobile App .

  2. Selecteren Create

   Eigenschappen van de Campagne

 4. Voer in het definitiescherm Campagne op Properties een Name voor de campagne in, bijvoorbeeld Luma - In-App Messaging Campaign , en een Description , bijvoorbeeld In-app messaging campaign for Luma app .
  naam van de Campagne

 5. Schuif omlaag naar Action en selecteer Edit Content .

 6. In het In-App Message -scherm:

  1. Selecteer Modal als de Message Layout .

  2. Voer https://luma.enablementadobe.com/content/dam/luma/en/logos/Luma_Logo.png in voor de Media URL .

  3. Voer bijvoorbeeld een Header Welcome to this Luma In-App Message in en voer een Body in, bijvoorbeeld Triggered by pushing that button in the app... .

  4. Voer Dismiss in als de Button #1 text (primary) .

  5. De voorvertoning wordt bijgewerkt.

  6. Selecteer Review to activate.

   In-app redacteur

 7. In het Review to activate (Luma - In-App Messaging Campaign) scherm, uitgezocht geef in de Schedule tegel uit.
  programma van het Overzicht uitgezocht Programma

 8. Terug in het Luma - In-App Messaging Campaign scherm, uitgezocht geef Edit triggers uit.

 9. In het dialoogvenster In-app message trigger configureert u de details van de handeling track waarmee het bericht in de app wordt geactiveerd:

  1. Om Application launch event te verwijderen, selecteer Sluiten .

  2. Het gebruik voegt toe Add condition herhaaldelijk om de volgende logica voor Show message if te bouwen.

  3. Klik op Done.

   de logica van de Trekker

  U hebt een handeling track gedefinieerd, waarbij de waarde Action gelijk is aan in-app en de waarde Context data aan de handeling een sleutelwaardepaar is van "showMessage" : "true" .

 10. Selecteer Review to activate weer in het Luma - In-App Messaging Campaign -scherm.

 11. Selecteer Activate in het Review to activate (Luma - In-App Messaging Campaign) -scherm.

 12. U ziet de Luma - In-App Messaging Campaign with status Live in de lijst Campaigns .
  lijst van de Campagne

Het bericht in de app activeren

U beschikt over alle ingredi├źnten om een bericht in de app te verzenden. Dit bericht in de app blijft in de app geactiveerd.

 1. Ga naar Luma > Luma > Utils > MobileSDK in de Xcode-projectnavigator. Vind de func sendTrackAction(action: String, data: [String: Any]?) functie, en voeg de volgende code toe, die de MobileCore.trackfunctie, die op de parameters action en data wordt gebaseerd roept.

  code language-swift
  // Send trackAction event
  MobileCore.track(action: action, data: data)
  
 2. Ga naar Luma > Luma > Views > General > ConfigView in de Xcode Project Navigator. Zoek de code voor de knoop van het Bericht in-App en voeg de volgende code toe:

  code language-swift
  // Setting parameters and calling function to send in-app message
  Task {
    MobileSDK.shared.sendTrackAction(action: "in-app", data: ["showMessage": "true"])
  }
  

Valideren met uw app

 1. Rebuild en stel app in werking in de simulator of op een fysiek apparaat van Xcode, gebruikend Spel .

 2. Ga naar de tab Settings .

 3. Tik op In-App Message. Het bericht in de app wordt weergegeven in uw app.

  {width="300"}

Implementatie valideren bij Betrouwbaarheid

U kunt uw in-app berichten in de UI van de Verzekering bevestigen.

 1. Herzie de sectie van opstellingsinstructiesom uw simulator of apparaat aan Verzekering te verbinden.
 2. Selecteer In-App Messaging.
 3. Selecteer Event List.
 4. Selecteer een Display message -item.
 5. Inspect de onbewerkte gebeurtenis, met name de html , die de volledige lay-out en inhoud van het bericht in de app bevat.
  Verzekering In-app Bericht

Volgende stappen

U moet nu over alle gereedschappen beschikken om waar nodig en van toepassing in-app berichten toe te voegen. Zo kunt u bijvoorbeeld producten promoten op basis van specifieke interacties die u in uw app bijhoudt.

SUCCESS
U hebt de app voor berichten in de app ingeschakeld en een berichtencampagne in de app toegevoegd met Journey Optimizer en de Journey Optimizer-extensie voor de Experience Platform Mobile SDK.
Bedankt dat u tijd hebt geïnvesteerd in het leren van Adobe Experience Platform Mobile SDK. Als u vragen hebt, algemene terugkoppelen willen delen, of suggesties over toekomstige inhoud hebben, hen op deze Communautaire besprekingspost van de Experience Leaguedelen.

Volgende: creeer en vertoningsaanbiedingen

recommendation-more-help
9fed61f5-c338-47ad-8005-0b89a5f4af8b