Aan de slag met API's voor levering van aanbiedingen about-decisioning-apis

U kunt voorstellen leveren gebruikend of Beslissing of de Randbeslissing API. Daarnaast worden de Batchbeslissing API staat u toe om aanbiedingen aan alle profielen in een bepaald publiek in één vraag te leveren. De aanbiedingsinhoud voor elke profielen in het publiek wordt geplaatst in een dataset van Adobe Experience Platform waar het voor de werkschema's van de douanepartij beschikbaar is.

Op deze pagina vindt u informatie over specifieke functies die beschikbaar zijn bij de Beslissing en Randbeslissing API's. Terwijl beide u toestaan om aanbiedingen aan uw klanten te leveren, adviseren wij gebruikend Randbeslissing API waar mogelijk voor binnenkomende gebruiksgevallen en voor betere latentie en doorvoer op uw platform.

Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie over het werken met de API's:

Edge-API-mogelijkheden voor besluitvorming edge

Unieke aanvraag voor ervaringsgebeurtenissen en beslissingsverzoeken

Met de Edge Decisioning-API kunt u in één aanvraag de ervaringsgebeurtenis zelf verzenden samen met de beslissingsaanvraag, in plaats van twee verschillende aanvragen te hebben.

Als een klant bijvoorbeeld uw website bezoekt, bevat de aanvraag de ervaringsgebeurtenis (het bezoek van de klant aan de pagina) en wordt een aanbieding teruggestuurd om de bezochte pagina te vullen.

Opslag van contextgegevens in Adobe Experience Platform

Contextgegevens verwijzen naar gegevens die u alleen kent op het moment dat u een aanbieding wilt terugsturen. Bijvoorbeeld de kleur van het aangekochte artikel, het weer op het moment van de aankoop, enz.

Wanneer contextgegevens worden doorgegeven met een Edge-API-aanvraag voor besluitvorming, worden gegevens opgeslagen in het Adobe Experience Platform-profiel, zodat ze later opnieuw kunnen worden gebruikt.

NOTE
Opdat de contextgegevens worden opgeslagen, moet u een specifiek geconfigureerd XDM-schema hebben.

Bijwerken van de teller voor frequentiecattering

Als voor sommige van uw aanbiedingen de functie voor het toewijzen van frequenties is ingeschakeld om te bepalen hoe vaak het aantal bijschriften wordt teruggezet, wordt de teller in minder dan 3 seconden bijgewerkt en beschikbaar in een besluit van de Edge Decisioning API. Leer hoe u beperkingen aan een aanbieding kunt toevoegen

API-mogelijkheden voor besluitvorming decisioning

De hieronder vermelde functies zijn alleen beschikbaar met de API voor besluitvorming. Gebruik de API voor besluitvorming als u een van deze toepassingen wilt gebruiken om aan uw vereisten te voldoen. Anders raden we u aan de Edge-API's voor besluitvorming te gebruiken.

  • Inhoud en kenmerken van aanbiedingen: u kunt ervoor kiezen om de inhoud en kenmerken van een aanbieding niet te retourneren met een speciale optie.
  • Metagegevens aanbieden: een optie inschakelen om de metagegevens van een aanbieding te retourneren.
  • Samenvoegbeleid: gebruik in uw aanvraag een ander samenvoegbeleid dan het beleid dat aan uw sandbox is gekoppeld.
  • Decisitiegebeurtenissen en frequentiecapping: blokbeslissingsgebeurtenissen worden niet geteld door een willekeurige frequentiecapping die plaatsvindt.
  • Proposities dupliceren: schakel een optie in om voorstellingen niet te dedupliceren.
recommendation-more-help
b22c9c5d-9208-48f4-b874-1cefb8df4d76