Meldingen voor gegevensinvoer

Het proces om gegevens in Adobe Experience Platform in te voeren bestaat uit meerdere stappen. Zodra u gegevensbestanden hebt geïdentificeerd die in Platform moeten worden opgenomen, begint het innameproces en elke stap komt opeenvolgend voor tot de gegevens met succes worden opgenomen of ontbreken. Het insluitingsproces kan worden in werking gesteld gebruikend de Ingestie API van de Partij van Adobe Experience Platformof het gebruiken van het Experience Platform gebruikersinterface.

Gegevens die in Platform worden geladen, moeten meerdere stappen doorlopen om het doel, de Data Lake of de Real-Time Customer Profile gegevensopslag, te bereiken. Elke stap omvat het verwerken van de gegevens, het valideren van de gegevens en het opslaan van de gegevens voordat u deze doorgeeft aan de volgende stap. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die wordt opgenomen, kan dit een tijdrovend proces worden en er is altijd een kans dat het proces mislukt door validatie-, semantiek- of verwerkingsfouten. In geval van een fout moeten de gegevensproblemen worden opgelost en moet het volledige innameproces opnieuw worden gestart met de gecorrigeerde gegevensbestanden.

Als hulp bij het controleren van het innameproces, maakt Experience Platform het mogelijk om op een reeks gebeurtenissen in te tekenen die door elke stap van het proces worden gepubliceerd, die u op de hoogte brengen van de status van de opgenomen gegevens en om het even welke mogelijke mislukkingen.

Webhaak registreren voor meldingen over gegevensinvoer

Om gegevensopname berichten te ontvangen, moet u Adobe Developer Consolegebruiken om een webhaak aan uw Experience Platform integratie te registreren.

Volg het leerprogramma op intekenend aan Adobe I/O Event berichtenvoor gedetailleerde stappen op hoe te om dit te verwezenlijken.

IMPORTANT
Zorg er tijdens het abonnementsproces voor dat u Platform notifications als gebeurtenisprovider selecteert en selecteer het Data ingestion notification -gebeurtenisabonnement wanneer u daarom wordt gevraagd.

Meldingen over gegevensinvoer ontvangen

Nadat u de webhaak hebt geregistreerd en nieuwe gegevens zijn ingevoerd, kunt u gebeurtenismeldingen ontvangen. Deze gebeurtenissen kunnen worden weergegeven met de webhaak zelf of door het tabblad Debug Tracing te selecteren in het overzicht met gebeurtenisregistratie in Adobe Developer Console van uw project.

De volgende JSON is een voorbeeld van een berichtlading die naar uw webhaak in het geval van een ontbroken partijingestitie gebeurtenis zou worden verzonden:

{
 "event_id": "93a5b11a-b0e6-4b29-ad82-81b1499cb4f2",
 "event": {
  "xdm:ingestionId": "01EGK8H8HF9JGFKNDCABHGA24G",
  "xdm:customerIngestionId": "01EGK8H8HF9JGFKNDCABHGA24G",
  "xdm:imsOrg": "{ORG_ID}",
  "xdm:completed": 1598374341560,
  "xdm:datasetId": "5e55b556c2ae4418a8446037",
  "xdm:eventCode": "ing_load_failure",
  "xdm:sandboxName": "prod",
  "sentTime": "1598374341595",
  "processStartTime": 1598374342614,
  "transformedTime": 1598374342621,
  "header": {
   "_adobeio": {
    "imsOrgId": "{ORG_ID}",
    "providerMetadata": "aep_observability_catalog_events",
    "eventCode": "platform_event"
   }
  }
 }
}
Eigenschap
Beschrijving
event_id
Een unieke, door het systeem gegenereerde id voor het bericht.
event
Een object dat de details bevat van de gebeurtenis die de melding heeft geactiveerd.
event.xdm:datasetId
De id van de gegevensset waarop de insluitingsgebeurtenis van toepassing is.
event.xdm:eventCode
Een statuscode die het type gebeurtenis aangeeft dat voor de gegevensset is geactiveerd. Zie bijlagevoor specifieke waarden en hun definities.

Om het volledige schema voor gebeurtenisberichten te bekijken, verwijs naar de openbare bewaarplaats GitHub.

Volgende stappen

Nadat u Platform -berichten hebt geregistreerd voor uw project, kunt u ontvangen gebeurtenissen van Project overview weergeven. Verwijs naar de gids op het vinden de Gebeurtenissen van Adobe I/Ovoor gedetailleerde instructies op hoe te om uw gebeurtenissen te vinden.

Bijlage

De volgende sectie bevat aanvullende informatie over het interpreteren van gegevensinvoer-berichtladingen.

Beschikbare statusmeldingsgebeurtenissen event-codes

In de volgende tabel staan de statusmeldingen voor gegevensinvoer waarop u zich kunt abonneren.

Gebeurteniscode
Platform Service
Status
Beschrijving van een gebeurtenis
ing_load_success
Data Ingestion
succes
Een batch is opgenomen in een dataset in de Data Lake .
ing_load_failure
Data Ingestion
fout
Een batch kan niet worden opgenomen in een dataset binnen de Data Lake .
ps_load_success
Real-Time Customer Profile
succes
Een batch is opgenomen in de gegevensopslag van Profile .
ps_load_failure
Real-Time Customer Profile
fout
Een batch kan niet in de gegevensopslag van Profile worden opgenomen.
ig_load_success
Identity Service
succes
Gegevens zijn geladen in de identiteitsgrafiek.
ig_load_failure
Identity Service
fout
Gegevens kunnen niet in de identiteitsgrafiek worden geladen.
NOTE
Er is slechts één gebeurtenisonderwerp dat voor alle gegevens wordt verstrekt die berichten invoeren. Om onderscheid te maken tussen verschillende statussen, kan de gebeurteniscode worden gebruikt.
recommendation-more-help
2ee14710-6ba4-4feb-9f79-0aad73102a9a