Data Access-overzicht

Data Access steunt Adobe Experience Platform door gebruikershulpmiddelen te verstrekken die op de ontdekkingsbaarheid en de toegankelijkheid van opgenomen datasets binnen worden geconcentreerd Experience Platform.

Toegang tot gegevens op Experience Platform

Data Access API

Gedetailleerde informatie over het gebruik van de Data Access API waarmee verbinding kan worden gemaakt Platform kunt u vinden in het dialoogvenster Handleiding voor ontwikkelaars van gegevenstoegang.

Toegang verkrijgen tot gegevens in de werkruimte voor wetenschap van gegevens

U kunt aan datasets lezen en schrijven gebruikend Python en Spark voor recept en modelontwikkeling in de Werkruimte van de Wetenschap van Gegevens. Ga voor meer informatie over de toegang tot uw gegevens naar Toegang tot Python-gegevens of Toegang tot Vonk-gegevens documentatie.

Meer informatie over Data Science Workspace, te beginnen met het lezen van de Overzicht van de Data Science Workspace.

Abonneren op gebeurtenissen voor gegevensinvoer

Platform maakt specifieke gebeurtenissen van hoge waarde beschikbaar voor abonnement via Adobe Developer Console. U kunt bijvoorbeeld een abonnement nemen op gebeurtenissen voor het opnemen van gegevens om op de hoogte te worden gebracht van mogelijke vertragingen en mislukkingen. Zie de zelfstudie aan abonneren op gegevensinvoer voor meer informatie .

recommendation-more-help
d71356da-cd87-452c-8a00-68926401758f