Een SPA integreren integrate-spa

Begrijp hoe de broncode voor een Toepassing van de Enige Pagina (SPA) die in Angular wordt geschreven met een Project van Adobe Experience Manager (AEM) kan worden geïntegreerd. Leer om moderne front-end hulpmiddelen, zoals een webpack dev server, te gebruiken om de SPA tegen AEM JSON model API snel te ontwikkelen.

Doelstelling

 1. Begrijp hoe het SPA project met AEM met cliënt-zijbibliotheken geïntegreerd is.
 2. Leer hoe u een lokale ontwikkelingsserver gebruikt voor speciale front-end ontwikkeling.
 3. Het gebruik van een proxy en statisch molen bestand voor ontwikkeling tegen de AEM JSON-model-API

Wat u gaat maken

Dit hoofdstuk voegt een eenvoudig Header aan de SPA. Tijdens het ontwikkelen van deze statische Header wordt gebruik gemaakt van verschillende benaderingen voor AEM SPA ontwikkeling.

Nieuwe koptekst in AEM

De SPA wordt uitgebreid om een statisch Header component

Vereisten

Controleer de vereiste gereedschappen en instructies voor het instellen van een plaatselijke ontwikkelomgeving.

De code ophalen

 1. Download het beginpunt voor deze zelfstudie via Git:

  code language-shell
  $ git clone git@github.com:adobe/aem-guides-wknd-spa.git
  $ cd aem-guides-wknd-spa
  $ git checkout Angular/integrate-spa-start
  
 2. Implementeer de basis van de code op een lokale AEM met Maven:

  code language-shell
  $ mvn clean install -PautoInstallSinglePackage
  

  Als u AEM 6,x voeg toe classic profiel:

  code language-shell
  $ mvn clean install -PautoInstallSinglePackage -Pclassic
  

U kunt de voltooide code altijd weergeven op GitHub of controleer de code plaatselijk door aan de tak over te schakelen Angular/integrate-spa-solution.

Integratiebenadering integration-approach

In het kader van het AEM-project werden twee modules gemaakt: ui.apps en ui.frontend.

De ui.frontend module is een webpack project dat alle SPA broncode bevat. Het grootste deel van de SPA ontwikkeling en tests vindt plaats in het webpack-project. Wanneer een productiebouwstijl wordt teweeggebracht, wordt het SPA gebouwd en gecompileerd gebruikend webpack. De gecompileerde artefacten (CSS en Javascript) worden gekopieerd in ui.apps die dan aan AEM runtime wordt opgesteld.

ui.frontend architectuur op hoog niveau

Een afbeelding op hoog niveau van de SPA integratie.

Aanvullende informatie over de front-end build kan hier gevonden.

Inspect de SPA integratie inspect-spa-integration

Controleer vervolgens de ui.frontend om de SPA te begrijpen die automatisch door de Project archetype AEM.

 1. In winde van uw keus open omhoog het AEM Project voor de SPA WKND. In deze zelfstudie worden de Visual Studio Code IDE.

  VSCode - AEM WKND SPA Project

 2. De opdracht Uitvouwen en inspecteren ui.frontend map. Het bestand openen ui.frontend/package.json

 3. Onder de dependencies u dient verschillende meldingen te zien die betrekking hebben op @angular:

  code language-json
  "@angular/animations": "~9.1.11",
  "@angular/common": "~9.1.11",
  "@angular/compiler": "~9.1.11",
  "@angular/core": "~9.1.11",
  "@angular/forms": "~9.1.10",
  "@angular/platform-browser": "~9.1.10",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "~9.1.10",
  "@angular/router": "~9.1.10",
  

  De ui.frontend module is een Toepassing angular gegenereerd door gebruik te maken van de Angular CLI, gereedschap dat het verpletteren omvat.

 4. Er zijn ook drie afhankelijkheden voorafgegaan @adobe:

  code language-json
  "@adobe/cq-angular-editable-components": "^2.0.2",
  "@adobe/cq-spa-component-mapping": "^1.0.3",
  "@adobe/cq-spa-page-model-manager": "^1.1.3",
  

  De bovenstaande modules vormen de AEM SPA Editor JS SDK en bieden de functionaliteit om het mogelijk te maken SPA componenten aan AEM Componenten toe te wijzen.

 5. In de package.json meerdere bestanden scripts worden gedefinieerd:

  code language-json
  "scripts": {
    "start": "ng serve --open --proxy-config ./proxy.conf.json",
    "build": "ng lint && ng build && clientlib",
    "build:production": "ng lint && ng build --prod && clientlib",
    "test": "ng test",
    "sync": "aemsync -d -w ../ui.apps/src/main/content"
  }
  

  Deze scripts zijn gebaseerd op algemene Angular CLI-opdrachten maar zijn enigszins gewijzigd om met het grotere AEM project te werken .

  start - voert de Angular-app lokaal uit met een lokale webserver. Deze is bijgewerkt om de inhoud van een lokale AEM-instantie te profileren.

  build - stelt de Angular-app voor productiedistributie samen. De toevoeging van && clientlib is verantwoordelijk voor het kopiëren van de gecompileerde SPA naar de ui.apps als client-side bibliotheek tijdens een build. De npm-module aem-clientlib-generator wordt gebruikt om dit te vergemakkelijken.

  Meer informatie over de beschikbare scripts vindt u hier.

 6. Het bestand Inspect ui.frontend/clientlib.config.js. Dit configuratiebestand wordt gebruikt door aem-clientlib-generator om te bepalen hoe de clientbibliotheek moet worden gegenereerd.

 7. Het bestand Inspect ui.frontend/pom.xml. Dit bestand transformeert de ui.frontend in een map Gemaakt. De pom.xml bestand is bijgewerkt om het frontend-maven-plugin tot test en build de SPA tijdens een Maven-build.

 8. Het bestand Inspect app.component.ts om ui.frontend/src/app/app.component.ts:

  code language-js
  import { Constants } from '@adobe/cq-angular-editable-components';
  import { ModelManager } from '@adobe/cq-spa-page-model-manager';
  import { Component } from '@angular/core';
  
  @Component({
  selector: '#spa-root', // tslint:disable-line
  styleUrls: ['./app.component.css'],
  templateUrl: './app.component.html'
  })
  export class AppComponent {
    ...
  
    constructor() {
      ModelManager.initialize().then(this.updateData);
    }
  
    private updateData = pageModel => {
      this.path = pageModel[Constants.PATH_PROP];
      this.items = pageModel[Constants.ITEMS_PROP];
      this.itemsOrder = pageModel[Constants.ITEMS_ORDER_PROP];
    }
  }
  

  app.component.js is het ingangspunt van de SPA. ModelManager wordt geleverd door de AEM SPA Editor JS SDK. Het is verantwoordelijk voor het oproepen en injecteren van de pageModel (de JSON-inhoud) in de toepassing.

Een koptekstcomponent toevoegen header-component

Vervolgens voegt u een nieuwe component aan de SPA toe en implementeert u de wijzigingen in een lokale AEM-instantie om de integratie te zien.

 1. Open een nieuw terminalvenster en ga naar het ui.frontend map:

  code language-shell
  $ cd aem-guides-wknd-spa/ui.frontend
  
 2. Installeren ANGULAR CLI globaal wordt dit gebruikt om de componenten van de Angular te produceren evenals de toepassing van de Angular te bouwen en te dienen via ng gebruiken.

  code language-shell
  $ npm install -g @angular/cli
  
  note caution
  CAUTION
  De versie van @angular/cli wordt gebruikt door dit project 9.1.7.. Het wordt aanbevolen de Angular CLI-versies synchroon te houden.
 3. Een nieuwe Header component door de Angular CLI in werking te stellen ng generate component opdracht vanuit de ui.frontend map.

  code language-shell
  $ ng generate component components/header
  
  CREATE src/app/components/header/header.component.css (0 bytes)
  CREATE src/app/components/header/header.component.html (21 bytes)
  CREATE src/app/components/header/header.component.spec.ts (628 bytes)
  CREATE src/app/components/header/header.component.ts (269 bytes)
  UPDATE src/app/app.module.ts (1809 bytes)
  

  Hiermee wordt een skelet gemaakt voor de nieuwe Angular Header-component op ui.frontend/src/app/components/header.

 4. Open de aem-guides-wknd-spa project in winde van uw keus. Ga naar de ui.frontend/src/app/components/header map.

  Pad van koptekstcomponent in IDE

 5. Het bestand openen header.component.html en vervang de inhoud door:

  code language-html
  <!--/* header.component.html */-->
  <header className="header">
    <div className="header-container">
      <h1>WKND</h1>
    </div>
  </header>
  

  Merk op dit vertoningen statische inhoud, zodat vereist deze component van Angular geen aanpassingen van het gebrek geproduceerd header.component.ts.

 6. Het bestand openen app.component.html om ui.frontend/src/app/app.component.html. Voeg de app-header:

  code language-html
  <app-header></app-header>
  <router-outlet></router-outlet>
  

  Hieronder vallen ook de header boven alle pagina-inhoud.

 7. Open een nieuwe terminal en navigeer in de ui.frontend en voer de npm run build opdracht:

  code language-shell
  $ cd ui.frontend
  $ npm run build
  
  Linting "angular-app"...
  All files pass linting.
  Generating ES5 bundles for differential loading...
  ES5 bundle generation complete.
  
 8. Ga naar de ui.apps map. Beneath ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/wknd-spa-angular/clientlibs/clientlib-angular u zou moeten zien de gecompileerde SPA dossiers van zijn gekopieerdui.frontend/build map.

  Clientbibliotheek gegenereerd in ui.apps

 9. Ga terug naar de terminal en navigeer in de ui.apps map. Voer het volgende Geweven bevel uit:

  code language-shell
  $ cd ../ui.apps
  $ mvn clean install -PautoInstallPackage
  ...
  [INFO] ------------------------------------------------------------------------
  [INFO] BUILD SUCCESS
  [INFO] ------------------------------------------------------------------------
  [INFO] Total time: 9.629 s
  [INFO] Finished at: 2020-05-04T17:48:07-07:00
  [INFO] ------------------------------------------------------------------------
  

  Hierdoor wordt de ui.apps verpakken naar een lokale actieve instantie van AEM.

 10. Open een browsertabblad en navigeer naar http://localhost:4502/editor.html/content/wknd-spa-angular/us/en/home.html. U moet nu de inhoud van de Header die in de SPA worden weergegeven.

Eerste koptekstimplementatie

Stappen 7-9 worden automatisch uitgevoerd wanneer het teweegbrengen van een Maven bouwstijl van de wortel van het project (d.w.z. mvn clean install -PautoInstallSinglePackage). U zou nu de grondbeginselen van de integratie tussen de SPA en AEM cliënt-zijbibliotheken moeten begrijpen. U kunt nog steeds bewerkingen uitvoeren en toevoegen Text in AEM Header kan niet worden bewerkt.

Webpack Dev Server - Proxy de JSON API proxy-json

Zoals u in de vorige oefeningen ziet, duurt het maken van een build en het synchroniseren van de clientbibliotheek naar een lokale AEM enkele minuten. Dit is acceptabel voor de uiteindelijke test, maar niet ideaal voor het grootste deel van de SPA ontwikkeling.

A webpack-ontwikkelserver kan worden gebruikt om de SPA snel te ontwikkelen. De SPA wordt aangedreven door een JSON-model dat door AEM wordt gegenereerd. In deze oefening is de JSON-inhoud van een actief exemplaar van AEM geproxeerd in de ontwikkelingsserver die door Angular-project.

 1. Terugkeren naar IDE en het bestand openen proxy.conf.json om ui.frontend/proxy.conf.json.

  code language-json
  [
    {
      "context": [
            "/content/**/*.(jpg|jpeg|png|model.json)",
            "/etc.clientlibs/**/*"
          ],
      "target": "http://localhost:4502",
      "auth": "admin:admin",
      "logLevel": "debug"
    }
  ]
  

  De Angular-app biedt een eenvoudig mechanisme voor proxy-API-aanvragen. De patronen die zijn opgegeven in context worden uitgebreid tot localhost:4502, de lokale AEM.

 2. Het bestand openen index.html om ui.frontend/src/index.html. Dit is het basisbestand voor HTML dat door de ontwikkelserver wordt gebruikt.

  Er is een item voor base href="/". De basislabel is essentieel voor de toepassing om relatieve URL's op te lossen.

  code language-html
  <base href="/">
  
 3. Open een terminalvenster en navigeer naar de ui.frontend map. De opdracht uitvoeren npm start:

  code language-shell
  $ cd ui.frontend
  $ npm start
  
  > wknd-spa-angular@0.1.0 start /Users/dgordon/Documents/code/aem-guides-wknd-spa/ui.frontend
  > ng serve --open --proxy-config ./proxy.conf.json
  
  10% building 3/3 modules 0 active[HPM] Proxy created: [ '/content/**/*.(jpg|jpeg|png|model.json)', '/etc.clientlibs/**/*' ] -> http://localhost:4502
  [HPM] Subscribed to http-proxy events: [ 'error', 'close' ]
  ℹ 「wds」: Project is running at http://localhost:4200/webpack-dev-server/
  ℹ 「wds」: webpack output is served from /
  ℹ 「wds」: 404s will fallback to //index.html
  
 4. Open een nieuw browsertabblad (indien nog niet geopend) en ga naar http://localhost:4200/content/wknd-spa-angular/us/en/home.html.

  Webpack-ontwikkelserver - proxyjson

  U moet dezelfde inhoud zien als in AEM, maar zonder dat een van de ontwerpmogelijkheden is ingeschakeld.

 5. Terugkeer aan winde en creeer een nieuwe omslag genoemd img om ui.frontend/src/assets.

 6. Download en voeg het volgende WKND-logo toe aan de img map:

  WKND-logo

 7. Openen header.component.html om ui.frontend/src/app/components/header/header.component.html en het logo vermelden:

  code language-html
  <header class="header">
    <div class="header-container">
      <div class="logo">
        <img class="logo-img" src="assets/img/wknd-logo-dk.png" alt="WKND SPA" />
      </div>
    </div>
  </header>
  

  De wijzigingen opslaan in header.component.html.

 8. Ga terug naar de browser. De wijzigingen in de app worden meteen weerspiegeld.

  Logo toegevoegd aan koptekst

  U kunt doorgaan met het bijwerken van inhoud in AEM en deze zichtbaar maken in webpack-ontwikkelserver, aangezien we de inhoud aan het proxen zijn. De wijzigingen in de inhoud zijn alleen zichtbaar in het dialoogvenster webpack-ontwikkelserver.

 9. De lokale webserver stoppen met ctrl+c in de terminal.

Webpack Dev Server - Mock JSON API mock-json

Een andere manier om snel te ontwikkelen is het gebruik van een statisch JSON-bestand als JSON-model. Door de JSON te 'rokken' verwijderen we de afhankelijkheid van een lokale AEM. Het staat ook een front-end ontwikkelaar toe om het model JSON bij te werken om functionaliteit te testen en veranderingen in JSON API te drijven die dan door een achterste-eindontwikkelaar zou worden uitgevoerd.

De eerste configuratie van het model-JSON doet het volgende een lokale AEM-instantie vereisen.

 1. Blader in de browser naar http://localhost:4502/content/wknd-spa-angular/us/en.model.json.

  Dit is de JSON die wordt geëxporteerd door AEM die de toepassing stuurt. Kopieer de JSON-uitvoer.

 2. Terugkeer aan winde navigeert om ui.frontend/src en nieuwe mappen toevoegen met de naam mocks en json in overeenstemming met de volgende mappenstructuur:

  code language-plain
  |-- ui.frontend
    |-- src
      |-- mocks
        |-- json
  
 3. Een nieuw bestand maken met de naam en.model.json beneide ui.frontend/public/mocks/json. De JSON-uitvoer plakken vanuit Stap 1 hier.

  JSON-bestand Mock Model

 4. Een nieuw bestand maken proxy.mock.conf.json beneide ui.frontend. Vul het bestand met het volgende:

  code language-json
  [
    {
    "context": [
      "/content/**/*.model.json"
    ],
    "pathRewrite": { "^/content/wknd-spa-angular/us" : "/mocks/json"} ,
    "target": "http://localhost:4200",
    "logLevel": "debug"
    }
  ]
  

  Deze volmachtsconfiguratie zal verzoeken herschrijven die met beginnen /content/wknd-spa-angular/us with /mocks/json en het overeenkomstige statische JSON-bestand gebruiken, bijvoorbeeld:

  code language-plain
  /content/wknd-spa-angular/us/en.model.json -> /mocks/json/en.model.json
  
 5. Het bestand openen angular.json. Een nieuwe toevoegen dev configuratie met een bijgewerkte elementen array die verwijst naar de mocks gemaakte map.

  code language-json
   "dev": {
       "assets": [
        "src/mocks",
        "src/assets",
        "src/favicon.ico",
        "src/logo192.png",
        "src/logo512.png",
        "src/manifest.json"
       ]
    },
  

  Angular JSON Dev Assets Update Folder

  Een speciale toepassing maken dev de configuratie ervoor zorgt dat mocks de map wordt alleen gebruikt tijdens de ontwikkeling en wordt nooit geïmplementeerd om te AEM in een productiebuild.

 6. In de angular.json bestand, volgende update browserTarget configuratie om de nieuwe dev configuratie:

  code language-diff
   ...
   "serve": {
     "builder": "@angular-devkit/build-angular:dev-server",
     "options": {
  +    "browserTarget": "angular-app:build:dev"
  -    "browserTarget": "angular-app:build"
     },
   ...
  

  Angular JSON build dev-update

 7. Het bestand openen ui.frontend/package.json en voeg een nieuwe start:mock gebruiken om naar de proxy.mock.conf.json bestand.

  code language-diff
    "scripts": {
      "start": "ng serve --open --proxy-config ./proxy.conf.json",
  +    "start:mock": "ng serve --open --proxy-config ./proxy.mock.conf.json",
      "build": "ng lint && ng build && clientlib",
      "build:production": "ng lint && ng build --prod && clientlib",
      "test": "ng test",
      "sync": "aemsync -d -w ../ui.apps/src/main/content"
    }
  

  Door een nieuwe opdracht toe te voegen, kunt u gemakkelijk schakelen tussen de proxyconfiguraties.

 8. Als het programma op dat moment wordt uitgevoerd, moet u het webpack-ontwikkelserver. Start de webpack-ontwikkelserver met de start:mock script:

  code language-shell
  $ npm run start:mock
  
  > wknd-spa-angular@0.1.0 start:mock /Users/dgordon/Documents/code/aem-guides-wknd-spa/ui.frontend
  > ng serve --open --proxy-config ./proxy.mock.conf.json
  

  Navigeren naar http://localhost:4200/content/wknd-spa-angular/us/en/home.html en u zou het zelfde SPA moeten zien maar de inhoud wordt nu getrokken uit molen JSON-bestand

 9. Breng een kleine wijziging aan in de en.model.json eerder gemaakt bestand. De bijgewerkte inhoud moet onmiddellijk worden weergegeven in de webpack-ontwikkelserver.

  model json-update

  Als u het JSON-model kunt manipuleren en de effecten op een live SPA kunt bekijken, kan een ontwikkelaar de JSON-model-API beter begrijpen. Het maakt ook zowel front-end als back-end ontwikkeling parallel mogelijk.

Stijlen met klasse toevoegen

Vervolgens wordt een bijgewerkte stijl toegevoegd aan het project. Dit project voegt Soort ondersteuning voor enkele handige functies, zoals variabelen.

 1. Open een terminalvenster en stop het webpack-ontwikkelserver indien gestart. Van binnen ui.frontend Voer de volgende opdracht in om de Angular-app bij te werken naar proceskleuren .scss bestanden.

  code language-shell
  $ cd ui.frontend
  $ ng config schematics.@schematics/angular:component.styleext scss
  

  Hiermee werkt u de angular.json bestand met een nieuwe vermelding onder aan het bestand:

  code language-json
  "schematics": {
    "@schematics/angular:component": {
    "styleext": "scss"
    }
  }
  
 2. Installeren normalize-scss om de stijlen in verschillende browsers te normaliseren:

  code language-shell
  $ npm install normalize-scss --save
  
 3. Terugkeer naar winde en onderaan ui.frontend/src een nieuwe map maken met de naam styles.

 4. Nieuw bestand maken onder ui.frontend/src/styles benoemd _variables.scss en vult deze met de volgende variabelen:

  code language-scss
  //_variables.scss
  
  //== Colors
  //
  //## Gray and brand colors for use across theme.
  
  $black:         #202020;
  $gray:          #696969;
  $gray-light:       #EBEBEB;
  $gray-lighter:      #F7F7F7;
  $white:         #FFFFFF;
  $yellow:         #FFEA00;
  $blue:          #0045FF;
  
  
  //== Typography
  //
  //## Font, line-height, and color for body text, headings, and more.
  
  $font-family-sans-serif: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
  $font-family-serif:    Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
  $font-family-base:    $font-family-sans-serif;
  $font-size-base:     18px;
  
  $line-height-base:    1.5;
  $line-height-computed:  floor(($font-size-base * $line-height-base));
  
  // Functional Colors
  $brand-primary:       $yellow;
  $body-bg:          $white;
  $text-color:        $black;
  $text-color-inverse:    $gray-light;
  $link-color:        $blue;
  
  //Layout
  $max-width: 1024px;
  $header-height: 75px;
  
  // Spacing
  $gutter-padding: 12px;
  
 5. Geef de extensie van het bestand een nieuwe naam styles.css om ui.frontend/src/styles.css tot styles.scss. Vervang de inhoud door het volgende:

  code language-scss
  /* styles.scss * /
  
  /* Normalize */
  @import '~normalize-scss/sass/normalize';
  
  @import './styles/variables';
  
  body {
    background-color: $body-bg;
    font-family: $font-family-base;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-size: $font-size-base;
    text-align: left;
    color: $text-color;
    line-height: $line-height-base;
  }
  
  body.page {
    max-width: $max-width;
    margin: 0 auto;
    padding: $gutter-padding;
    padding-top: $header-height;
  }
  
 6. Bijwerken angular.json en hernoem alle verwijzingen naar style.css with styles.scss. Er moeten drie verwijzingen zijn.

  code language-diff
   "styles": [
  -  "src/styles.css"
  +  "src/styles.scss"
    ],
  

Koptekststijlen bijwerken

Voeg vervolgens een aantal merkspecifieke stijlen toe aan de Koptekst component die Sass gebruikt.

 1. Start de webpack-ontwikkelserver om de stijlen te zien die in real time bijwerken:

  code language-shell
  $ npm run start:mock
  
 2. Onder ui.frontend/src/app/components/header naam wijzigen header.component.css tot header.component.scss. Vul het bestand met het volgende:

  code language-scss
  @import "~src/styles/variables";
  
  .header {
    width: 100%;
    position: fixed;
    top: 0;
    left:0;
    z-index: 99;
    background-color: $brand-primary;
    box-shadow: 0px 0px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.24);
  }
  
  .header-container {
    display: flex;
    max-width: $max-width;
    margin: 0 auto;
    padding-left: $gutter-padding;
    padding-right: $gutter-padding;
  }
  
  .logo {
    z-index: 100;
    display: flex;
    padding-top: $gutter-padding;
    padding-bottom: $gutter-padding;
  }
  
  .logo-img {
    width: 100px;
  }
  
 3. Bijwerken header.component.ts verwijzing header.component.scss:

  code language-diff
  ...
   @Component({
    selector: 'app-header',
    templateUrl: './header.component.html',
  -  styleUrls: ['./header.component.css']
  +  styleUrls: ['./header.component.scss']
   })
  ...
  
 4. Ga terug naar de browser en de webpack-ontwikkelserver:

  Opgemaakte koptekst - webpack-ontwikkelserver

  De bijgewerkte stijlen worden nu toegevoegd aan het dialoogvenster Koptekst component.

SPA updates voor AEM implementeren

De wijzigingen in de Koptekst zijn momenteel alleen zichtbaar via webpack-ontwikkelserver. Implementeer de bijgewerkte SPA om de wijzigingen te AEM.

 1. Stop de webpack-ontwikkelserver.

 2. Ga naar de hoofdmap van het project /aem-guides-wknd-spa en stel het project in om AEM te gebruiken Maven:

  code language-shell
  $ cd ..
  $ mvn clean install -PautoInstallSinglePackage
  
 3. Navigeren naar http://localhost:4502/editor.html/content/wknd-spa-angular/us/en/home.html. U moet de bijgewerkte Koptekst waarop logo en stijlen zijn toegepast:

  Bijgewerkte koptekst in AEM

  Nu de bijgewerkte SPA in AEM is, kan het ontwerpen worden voortgezet.

Gefeliciteerd! congratulations

Gefeliciteerd, u hebt de SPA bijgewerkt en de integratie met AEM onderzocht! U kent nu twee verschillende manieren om de SPA te ontwikkelen tegen de AEM JSON-model-API met behulp van een webpack-ontwikkelserver.

U kunt de voltooide code altijd weergeven op GitHub of controleer de code plaatselijk door aan de tak over te schakelen Angular/integrate-spa-solution.

Volgende stappen next-steps

SPA componenten toewijzen aan AEM componenten - Leer hoe u Angulars aan Adobe Experience Manager-componenten (AEM) kunt toewijzen met de AEM SPA Editor JS SDK. Met componenttoewijzing kunnen auteurs dynamische updates uitvoeren naar SPA componenten in de AEM SPA Editor, net als bij traditionele AEM ontwerpen.

recommendation-more-help
e25b6834-e87f-4ff3-ba56-4cd16cdfdec4