Ontwikkelingshulpmiddelen instellen set-up-development-tools

Voor de ontwikkeling van Adobe Experience Manager (AEM) is een minimale set ontwikkelingstools vereist die op de ontwikkelcomputer moet worden geïnstalleerd en ingesteld. Deze instrumenten ondersteunen de ontwikkeling en de bouw van AEM projecten.

Let op: ~ wordt gebruikt als steno voor de Folder van de Gebruiker. In Windows is dit het equivalent van %HOMEPATH%.

Java installeren

Experience Manager is een Java-toepassing en vereist daarom dat de Java SDK de ontwikkeling en de AEM as a Cloud Service SDK ondersteunt.

 1. [Download en installeer de nieuwste versie van Java 11 SDK](https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/general.html?1_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3Acontent%2Fmetadata%2Fdc%3AsoftwareType&1_group.propertyvalues.operation=equals&1_group.propertyvalues.0_values=software-type%3Atooling&fulltext=Oracle%7E+JDK%7E+11%7E&orderby=%40jcr%3Acontent%2 Fjcr%3AlastModified&orderby.sort=desc&layout=list&p.offset=0&p.limit=14)
 2. Controleer of Oracle Java 11 SDK is geïnstalleerd met de opdracht:
macOS
code language-shell
$ java --version
Windows
code language-shell
$ java -version
Linux
code language-shell
$ java --version

Java

Homebrew installeren

Het gebruik van Homebrew is optioneel, maar wordt wel aanbevolen.

Homebrew is een opensource-pakketbeheer voor macOS, Windows en Linux. Alle ondersteunende hulpmiddelen kunnen afzonderlijk worden geïnstalleerd, verstrekt Homebrew een geschikte manier om een verscheidenheid van ontwikkelingshulpmiddelen te installeren en bij te werken die voor de ontwikkeling van de Experience Manager worden vereist.

 1. Open uw terminal
 2. Controleer of Homebrew al is geïnstalleerd door de opdracht uit te voeren: brew --version.
 3. Als Homebrew niet is geïnstalleerd, installeert u Homebrew
macOS

Homebrew op macOS vereist Xcode of Opdrachtregelgereedschappen, installeerbaar via het bevel:

code language-shell
$ xcode-select --install
Windows
Homebrew installeren in Windows 10
Linux
Homebrew installeren op Linux
 1. Controleer of Homebrew is geïnstalleerd door de opdracht uit te voeren: brew --version

Homebrew

Als u Homebrew gebruikt, volgt u de instructies Installeren met Homebrew instructies in de onderstaande secties. Als u niet Gebruik Homebrew om de gereedschappen te installeren met behulp van de OS-specifieke koppelingen.

Installatiegit

Git is het bronbeheersysteem dat wordt gebruikt door Adobe Cloud Manager, en dus noodzakelijk voor ontwikkeling.

Git installeren met Homebrew
 1. Open uw Eind/Herinnering van het Bevel

 2. Voer het bevel uit: $ brew install git

 3. Controleer of Git is geïnstalleerd met de opdracht: $ git --version

Git downloaden en installeren
 1. Git downloaden en installeren

 2. Open uw Eind/Herinnering van het Bevel

 3. Controleer of Git is geïnstalleerd met de opdracht: $ git --version

Git

Node.js (en npm) installeren node-js

Node.js is een JavaScript-runtimeomgeving die wordt gebruikt voor het werken met de front-end elementen van de AEM ui.frontend subproject. Node.js wordt gedistribueerd met npmis de defacto Node.js-pakketbeheerder die wordt gebruikt om JavaScript-afhankelijkheden te beheren.

Node.js installeren met Homebrew
 1. Open uw Eind/Herinnering van het Bevel

 2. Voer het bevel uit: $ brew install node

 3. Verifieer Node.js geïnstalleerd is, gebruikend het bevel: $ node -v

 4. Verifieer npm geïnstalleerd is, gebruikend het bevel: $ npm -v

Node.js downloaden en installeren
 1. Node.js downloaden en installeren

 2. Open uw Eind/Herinnering van het Bevel

 3. Verifieer Node.js geïnstalleerd is, gebruikend het bevel: $ node -v

 4. Verifieer npm geïnstalleerd is, gebruikend het bevel: $ npm -v

Node.js en npm

TIP
Projectarchetype AEMOp -gebaseerde AEM Projecten installeren een geïsoleerde versie van Node.js in bouwstijltijd. Het is goed om de versie van het lokale ontwikkelingssysteem in synchronisatie (of dicht bij) Node.js en npm versies te houden die in AEM Maven de Reactor pom.xml van het Project van de Reactor wordt gespecificeerd.
Zie dit voorbeeld AEM Projectreactor pom.xml voor waar te om van Node.js de plaats te bepalen en npm bouwt versies.

Gemaakt installeren

Apache Maven is het opensource Java-opdrachtregelprogramma dat wordt gebruikt om AEM Projecten te bouwen die zijn gegenereerd van het AEM Project Maven Archetype. Alle belangrijke IDE's (IntelliJ IDEA, Visual Studio-code, Eclipse, enz.) geïntegreerde ondersteuning voor Maven.

Maven installeren met Homebrew
 1. Open uw Eind/Herinnering van het Bevel

 2. Voer het bevel uit: $ brew install maven

 3. Verifieer Maven geïnstalleerd is, gebruikend het bevel: $ mvn -v

Maven downloaden en installeren
 1. Gemaakt downloaden

 2. Gemaakt installeren

 3. Open uw Eind/Herinnering van het Bevel

 4. Verifieer Maven geïnstalleerd is, gebruikend het bevel: $ mvn -v

Maven

Adobe I/O CLI instellen aio-cli

De ADOBE I/O CLI, of aiobiedt opdrachtregeltoegang tot diverse Adobe-services, waaronder Cloud Manager en Asset compute. Adobe I/O CLI speelt een integrale rol in ontwikkeling op AEM as a Cloud Service aangezien het ontwikkelaars de capaciteit verleent om:

De Adobe I/O CLI installeren

 1. Zorgen Node.js is geïnstalleerd aangezien Adobe I/O CLI een npm module is
  • Uitvoeren node --version ter bevestiging
 2. Uitvoeren npm install -g @adobe/aio-cli om de aio npm-module wereldwijd

De plug-in Adobe I/O CLI Cloud Manager instellen aio-cloud-manager

Met de insteekmodule Adobe I/O Cloud Manager kan de AIR CLI communiceren met Adobe Cloud Manager via de aio cloudmanager gebruiken.

 1. Uitvoeren aio plugins:install @adobe/aio-cli-plugin-cloudmanager om de Insteekmodule AIR Cloud Manager.

De Adobe I/O CLI-verificatie instellen

Als u wilt dat de Adobe I/O CLI communiceert met Cloud Manager, kunt u Integratie van Cloud Manager moet worden gemaakt in Adobe I/O Consoleen gegevens moeten zijn verkregen om te worden geverifieerd.

 1. Aanmelden bij console.adobe.io

 2. Zorg ervoor dat uw organisatie die het product Cloud Manager bevat waarmee verbinding moet worden gemaakt, actief is in de switch van de Adobe Organisatie

 3. Een nieuwe of bestaande Adobe I/O-programma

  • De projecten van de Console van Adobe I/O zijn eenvoudig organisatorische groeperingen van integratie, creeer of gebruik en bestaand project gebaseerd op hoe u uw integratie wilt beheren.
  • Als u een nieuw project maakt, selecteert u "Leeg project" indien hierom wordt gevraagd (vs. "Maken van sjabloon")
  • Adobe I/O Console-programma's zijn verschillende concepten voor programma's van Cloud Manager
 4. Een nieuwe integratie met de Cloud Manager API maken

  • Selecteer het vervangen "van de Rekening van de Dienst (JWT)"authentificatietype (OAuth wordt momenteel niet gesteund voor CLI).
  • Maak of upload toetsen.
  • Selecteer het productprofiel "Developer - Cloud Service"
 5. Verkrijg de geloofsbrieven van de Rekening van de Dienst (JWT) moet Adobe I/O CLI bevolken config.json

  code language-json
  //config.json
  {
    "client_id": "Client ID from Service Account (JWT) credential",
    "client_secret": "Client Secret from Service Account (JWT) credential",
    "technical_account_id": "Technical Account ID from Service Account (JWT) credential",
    "ims_org_id": "Organization ID from Service Account (JWT) credential",
    "meta_scopes": [
     "ent_cloudmgr_sdk"
    ]
  }
  
 6. Laad de config.json bestand in de Adobe I/O CLI

  • $ aio config:set ims.contexts.aio-cli-plugin-cloudmanager ./path/to/config.json --file --json
 7. Laad de private.key bestand in de Adobe I/O CLI

  • $ aio config:set ims.contexts.aio-cli-plugin-cloudmanager.private_key ./path/to/private.key --file

Beginnen uitvoeren, opdrachten voor Cloud Manager via de Adobe I/O CLI.

De insteekmodule AEM Rapid Development Environment instellen rde

Met de insteekmodule AEM Rapid Development Environment kan de AIR CLI communiceren met AEM as a Cloud Service Snelle ontwikkelomgevingen via de aio aem:rde gebruiken.

 1. Uitvoeren aio plugins:install @adobe/aio-cli-plugin-aem-rde om de Insteekmodule AEM Rapid Development Environment.

De Adobe I/O CLI-Asset compute insteekmodule instellen aio-asset-compute

Met de insteekmodule Adobe I/O Cloud Manager kan de AIR CLI Asset compute-workers genereren en uitvoeren via de aio asset-compute gebruiken.

 1. Uitvoeren aio plugins:install @adobe/aio-cli-plugin-asset-compute om de Ao Asset compute plug-in.

De ontwikkelings-IDE instellen

AEM ontwikkeling bestaat voornamelijk uit de ontwikkeling van Java en Front-end (JavaScript, CSS, enz.) en XML-beheer. Hieronder vindt u de populairste IDE's voor AEM ontwikkeling.

IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA is een krachtige IDE voor de ontwikkeling van Java. IntelliJ IDEA bestaat uit twee smaken, een gratis editie van de Gemeenschap en een commerciële (betaalde) ultieme versie. De gratis versie van de Gemeenschap is voldoende voor AEM ontwikkeling, maar de Ultimate breidt zijn vermogensreeks uit.

Microsoft Visual Studio-code

Visual Studio-code (VS-code) is een gratis opensource-programma voor ontwikkelaars aan de voorkant. De Code van Visual Studio kan opstelling zijn om inhoudssynchronisatie met AEM met behulp van een hulpmiddel van de Adobe te integreren, repo.

De Code van Visual Studio is de ideale keus voor front-end ontwikkelaars hoofdzakelijk die front-end code creëren; JavaScript, CSS en HTML. Terwijl VS-code Java-ondersteuning heeft via extensionsbepaalde geavanceerde functies van meer Java-specifieke functies ontbreken.

Eclipse

Eclipse IDE is een populaire IDEs voor ontwikkeling Java, en steunt AEM Developer Tools insteekmodule van Adobe, die een in-IDE GUI voor creatie verstrekt en JCR inhoud met een lokale AEM instantie synchroniseert.

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69