Afbeeldingscomponent (v1) image-component-v

De Core Component Image is een adaptieve beeldcomponent die ter plekke kan worden bewerkt.

Gebruik usage

Met de component Afbeelding kunt u afbeeldingselementen eenvoudig plaatsen en op locatie bewerken. Deze functie biedt een adaptieve selectie van afbeeldingen met uitgestelde laadtijd en uitsnijden voor de auteur van de inhoud.

De toegestane afbeeldingsbreedten en uitsnijdinstellingen en aanvullende instellingen kunnen door de sjabloonauteur in het dialoogvenster ontwerpdialoogvenster. De inhoudeditor kan elementen uploaden of selecteren in het dialoogvenster dialoogvenster configureren en snijd de afbeelding uit in de dialoogvenster bewerken. Voor meer gebruiksgemak is het ook mogelijk de afbeelding op een eenvoudige plaats aan te passen.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

In dit document wordt versie 1 van de Image Component beschreven, die oorspronkelijk is geïntroduceerd met versie 1.0.0 van de Core Components met AEM 6.3.

In de volgende tabel wordt de compatibiliteit van versie 1 van de component Image weergegeven.

AEM
Afbeeldingscomponent v1
6.3
Compatibel
6.4
Compatibel
CAUTION
In dit document wordt versie 1 van de afbeeldingscomponent beschreven.
Zie voor meer informatie over de huidige versie van de afbeeldingscomponent het gedeelte Afbeeldingscomponent document.

Uitvoer van voorbeeldcomponent sample-component-output

Het volgende monster wordt genomen uit Wij.Detailhandel.

Schermafbeelding screenshot

HTML html

<div class="cmp cmp-image aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/equipment/_jcr_content/root/responsivegrid/image.img.jpg" alt="Surfboard"/>
    </noscript>

</div>

JSON json

"image": {
       "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
       "smartSizes": [],
       "smartImages": [],
       "lazyEnabled": true,
       "src": "/content/we-retail/us/en/equipment/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/image.img.jpeg",
       ":type": "weretail/components/content/image"
      }
NOTE
Voor JSON-export van de Core Components is release 1.1.0 van de Core Components vereist. Zie de compatibiliteitsinformatie voor Core Components v1 voor meer informatie .

Dialoogvenster configureren configure-dialog

Naast de norm dialoogvenster bewerken en ontwerpdialoogvenster, biedt de component image een configuratiedialoogvenster waarin de afbeelding zelf wordt gedefinieerd, samen met de beschrijving en basiseigenschappen.

 • Afbeeldingselement

  • Middelen uit het deelvenster middelenbrowser of tik op doorbladeren uploaden vanuit een lokaal bestandssysteem.
  • Tik of klik op Wissen om de selectie van de geselecteerde afbeelding op te heffen.
  • Tik of klik op Bewerken tot de uitvoeringen van het actief beheren in de middeleneditor.
 • Afbeelding is decoratief - Controleer of het beeld door ondersteunende hulpmiddelen moet worden genegeerd en of er daarom geen alternatieve tekst nodig is. Dit geldt alleen voor decoratieve afbeeldingen.

 • Alternatieve tekst - Textueel alternatief van de betekenis of functie van de afbeelding voor slechtzienden.

 • Koppeling

  • Koppel de afbeelding aan een andere bron.
  • In het dialoogvenster Selecteren kunt u een koppeling maken naar een andere AEM.
  • Als u geen koppeling naar een AEM maakt, voert u de absolute URL in. Niet-absolute URL's worden geïnterpreteerd als relatief ten opzichte van AEM.
 • Bijschrift - Standaard wordt aanvullende informatie over de afbeelding weergegeven onder de afbeelding.

 • Bijschrift weergeven als pop-up - Als deze optie is ingeschakeld, wordt het bijschrift niet weergegeven onder de afbeelding, maar als een pop-up die door sommige browsers wordt weergegeven wanneer de muisaanwijzer op de afbeelding wordt geplaatst.

Dialoogvenster Bewerken edit-dialog

In het dialoogvenster Bewerken kan de auteur van de inhoud uitsnijden, de startkaart wijzigen en inzoomen op de afbeelding.

 • Uitsnijden starten

  Als u deze optie selecteert, wordt een vervolgkeuzelijst geopend voor vooraf gedefinieerde verhoudingen voor uitsnijden.

  • Kies de optie Free Hand om uw eigen uitsnijding te definiëren.
  • Kies de optie Uitsnijden verwijderen om het oorspronkelijke element weer te geven.

  Als een uitsnijdoptie is geselecteerd, gebruikt u de blauwe handgrepen om het uitsnijden op de afbeelding te vergroten of te verkleinen.

 • Rechtsom roteren

  Gebruik deze optie als u de afbeelding 90° rechtsom wilt roteren.

 • Toewijzing starten

  Gebruik deze optie om een startkaart toe te passen op de afbeelding. Als u deze optie selecteert, wordt een nieuw venster geopend waarin de gebruiker de vorm van de kaart kan selecteren:

  • Rechthoekige kaart toevoegen

  • Cirkelvormige kaart toevoegen

  • Veelhoekkaart toevoegen

   • Standaard wordt een driehoekige kaart toegevoegd. Dubbelklik op een lijn van de vorm om een nieuwe blauwe formaatgreep aan een nieuwe zijde toe te voegen.

  Als een vorm van een kaart is geselecteerd, wordt deze over de afbeelding heen geplaatst, zodat het formaat kan worden gewijzigd. Sleep de blauwe formaatgrepen om de vorm aan te passen.

  Nadat u de grootte van de startkaart hebt aangepast, klikt u erop om een zwevende werkbalk te openen om het pad van de koppeling te definiëren.

  • Pad

   • Gebruik de optie Padkiezer om een pad te selecteren in AEM

   • Als het pad niet in AEM staat, gebruikt u de absolute URL. Niet-absolute paden worden ten opzichte van AEM geïnterpreteerd.

   • Alt-tekst
    Alternatieve beschrijving van de padbestemming

   • Doel

    • Zelfde tabblad
    • Nieuw tabblad
    • Bovenliggend frame
    • Bovenste frame

  Tik of klik op het blauwe vinkje dat u wilt opslaan, de zwarte x die u wilt annuleren en de rode prullenbak om de kaart te verwijderen.

 • Zoomen herstellen

  Als al op de afbeelding is ingezoomd, gebruikt u deze optie om het zoomniveau opnieuw in te stellen.

 • Zoomregelaar openen

  Met deze optie geeft u een schuifregelaar weer om het zoomniveau van de afbeelding te bepalen.

U kunt de interne editor ook gebruiken om de afbeelding te wijzigen. Vanwege ruimtebeperkingen zijn alleen de basisopties online beschikbaar. Voor volledige bewerkingsopties gebruikt u de modus Volledig scherm.

NOTE
Bewerkingen voor het bewerken van afbeeldingen (uitsnijden, spiegelen, roteren) worden niet ondersteund voor GIFFEN-afbeeldingen. Dergelijke wijzigingen die in de bewerkingsmodus zijn aangebracht op GIFFEN, blijven niet behouden.

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

In het dialoogvenster Ontwerpen kan de sjabloonauteur de inhoud die de auteur van deze component gebruikt, uploaden en roteren, definiëren.

Hoofd main

Op de Hoofd kunt u een lijst met toegestane breedten in pixels definiëren waarmee de afbeelding automatisch de meest geschikte breedte uit de lijst laadt.

Tik of klik op de knop Toevoegen om een andere grootte toe te voegen.

 • Gebruik de grepen om de volgorde van de formaten te wijzigen.
 • Gebruik het verwijderpictogram om een breedte te verwijderen.

Het laden van afbeeldingen wordt standaard uitgesteld totdat ze zichtbaar worden. Selecteer de optie Lazy load uitschakelen om de afbeeldingen te laden wanneer de pagina wordt geladen.

 • Geoptimaliseerde webafbeeldingen inschakelen - Als deze optie is ingeschakeld, wordt webgeoptimaliseerde service voor het leveren van afbeeldingen Hiermee worden afbeeldingen in de WebP-indeling geleverd. De afbeeldingen worden gemiddeld met 25% verkleind.

  • Deze optie is alleen beschikbaar in AEMaaCS.
  • Als deze optie niet is ingeschakeld of als de service voor het leveren van afbeeldingen voor het web niet beschikbaar is, Adaptieve afbeeldingsserver wordt gebruikt.

Functies features

Op de Functies kunt u opgeven welke opties beschikbaar zijn voor de auteurs van de inhoud wanneer u de component gebruikt, inclusief opties voor uploaden, richting en uitsnijden.

 • Geoptimaliseerde webafbeeldingen inschakelen - als deze optie is ingeschakeld, levert de webgeoptimaliseerde service voor de levering van afbeeldingen afbeeldingen afbeeldingen in de WebP-indeling, waardoor de afbeeldingen gemiddeld met 25% kleiner worden.

  • Deze optie is alleen beschikbaar in AEMaaCS.
  • Als deze optie niet is ingeschakeld of als de service voor het leveren van afbeeldingen voor het web niet beschikbaar is, Adaptieve afbeeldingsserver wordt gebruikt.
 • Bron

  Selecteer de optie Middelen uploaden vanuit bestandssysteem toestaan om auteurs van inhoud toe te staan afbeeldingen te uploaden vanaf hun lokale computer. Schakel deze optie uit als u wilt dat inhoudsauteurs alleen elementen uit AEM selecteren.

 • Afdrukstand

  • Roteren - Gebruik deze optie als u wilt dat de auteur van de inhoud de opdracht Rechtsom roteren optie.
  • Omdraaien
   Gebruik deze optie als u wilt dat de auteur van de inhoud de opdracht
   Horizontaal spiegelen en Verticaal spiegelen opties.
  note caution
  CAUTION
  De Omdraaien is standaard uitgeschakeld. Als u deze optie inschakelt, wordt het dialoogvenster Verticaal spiegelen en Horizontaal spiegelen in het dialoogvenster Bewerken van de afbeeldingscomponent. De functie wordt momenteel echter niet ondersteund door AEM en wijzigingen die met deze opties zijn aangebracht, blijven niet behouden.
 • Uitsnijden

  Selecteer de optie Uitsnijden toestaan Hiermee kan de auteur van de inhoud de afbeelding uitsnijden in de component in het dialoogvenster Bewerken.

  • Klikken Toevoegen om een vooraf gedefinieerde hoogte-breedteverhouding voor uitsnijden toe te voegen.
  • Voer een beschrijvende naam in die wordt weergegeven in het dialoogvenster Uitsnijden starten vervolgkeuzelijst.
  • Voer de numerieke verhouding van het aspect in.
  • Gebruik de sleephandgrepen om de volgorde van de hoogte-breedteverhoudingen te wijzigen
  • Gebruik het prullenbakpictogram om een hoogte-breedteverhouding te verwijderen.
  note caution
  CAUTION
  In AEM worden de hoogte-breedteverhoudingen voor uitsnijden gedefinieerd als hoogte/breedte. Dit verschilt van de conventionele definitie van breedte/hoogte en wordt gedaan om oude compatibiliteitsredenen. De auteurs van de inhoud zullen zich niet van enig verschil bewust zijn zolang u een duidelijke naam van de verhouding verstrekt aangezien de naam in UI en niet de verhouding zelf wordt getoond.

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de Image Component kan op GitHub worden gevonden.

Het volledige kerncomponentenproject kan van GitHub worden gedownload.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c