Adaptieve afbeeldingsserver adaptive-image-servlet

Leer hoe de Core Components de Adaptive Image Servlet voor beeldlevering gebruikt en hoe u het gebruik ervan kunt optimaliseren.

Adaptive Image Servlet of Web-Optimized Image Delivery? options

De component Image Core kan twee methoden gebruiken om afbeeldingen te leveren.

In dit document wordt de standaard adaptieve afbeeldingsserver beschreven.

Overzicht overview

Standaard gebruikt de component Image de Adaptive Image Servlet van de Core-component om afbeeldingen te leveren. De Adaptive Image Servlet is verantwoordelijk voor beeldverwerking en streaming en kan door ontwikkelaars in hun aanpassingen van de kerncomponenten.

Selectie van vertoning rendition-selection

De Adaptive Image Server selecteert automatisch de meest geschikte vertoning op basis van de grootte van de container waarin deze wordt weergegeven. Het selectieproces van de vertoning ziet er als volgt uit.

 1. De Adaptive Image Server controleert bij alle beschikbare uitvoeringen van het afbeeldingselement.

 2. Alleen elementen met dezelfde mime/hetzelfde type als het oorspronkelijke element waarnaar wordt verwezen, worden geselecteerd.

  • Als het oorspronkelijke element bijvoorbeeld een PNG-bestand was, wordt alleen rekening gehouden met PNG-uitvoeringen.
 3. Van deze uitvoeringen worden de afmetingen in overweging genomen en worden deze vergeleken met de grootte van de container waarin de afbeelding moet worden weergegeven.

  1. Als de vertoning >= de containergrootte is, wordt het toegevoegd aan een lijst van kandidaatvertoningen.
  2. Als de vertoning kleiner is dan de containergrootte, wordt deze genegeerd.
  3. Deze criteria zorgen ervoor dat de vertoning niet wordt vergroot, wat van invloed is op de beeldkwaliteit.
 4. De adaptieve server van het Beeld selecteert dan de vertoning met de kleinste dossiergrootte van de kandidaatlijst.

Renderingsselectie optimaliseren optimizing-rendition-selection

De Adaptive Image Server probeert de beste uitvoering te kiezen voor de gewenste afbeeldingsgrootte en het gewenste type. Het wordt aanbevolen dat DAM-uitvoeringen en toegestane breedten van afbeeldingscomponenten synchroon worden gedefinieerd, zodat de Adaptive Image Servlet zo weinig mogelijk verwerkt.

Dit verbetert de prestaties en voorkomt dat sommige afbeeldingen niet correct worden verwerkt door de onderliggende afbeeldingsverwerkingsbibliotheek.

Laatst gewijzigde koppen gebruiken last-modified

Voorwaardelijke verzoeken via de Last-Modified de header wordt ondersteund door de Adaptive Image Servlet, maar het in cache plaatsen van de Last-Modified header moet worden ingeschakeld in de Dispatcher.

Het AEM Project ArchetypeDe voorbeeldconfiguratie van Dispatcher bevat al deze configuratie.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c