Component lijst met inhoudsfragmenten (v1) content-fragment-list-component

De component van de Lijst van het Fragment van de Lijst van de Inhoud van de Component van de Kern staat voor de vertoning van een lijst van inhoudsfragmenten.

Gebruik usage

De component van de Lijst van het Fragmentlijst van de Inhoud van de Component van de Kern staat voor de opneming van een lijst van inhoudsfragmenten op een pagina die is gebaseerd op een model van een inhoudsfragment. Dit is vooral handig voor het maken van inhoud zonder kop die gemakkelijk door andere toepassingen kunnen worden verbruikt.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

In het document wordt versie 1 van de Content Fragment Component beschreven. Deze is in mei 2019 geïntroduceerd met release 2.4.0 van de Core Components.

CAUTION
In dit document wordt versie 1 van de component Lijst met inhoudsfragmenten beschreven.
Zie voor meer informatie over de huidige versie van de component Content Fragment List de klasse Component lijst met inhoudsfragmenten document.

Uitvoer van voorbeeldcomponent sample-component-output

Als u de component Lijst met inhoudsfragmenten wilt ervaren en voorbeelden wilt zien van de configuratieopties en van de HTML- en JSON-uitvoer, gaat u naar de Componentbibliotheek.

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de component Content Fragment List kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster configureren configure-dialog

In het dialoogvenster voor configureren kan de auteur van de inhoud definiëren welke inhoudsfragmenten de lijst vormen en welke elementen van die fragmenten moeten worden opgenomen.

Tabblad Eigenschappen

De Eigenschappen bepaalt welke inhoudsfragmenten in de lijst worden opgenomen. Dit is voornamelijk gebaseerd op een geselecteerd inhoudsfragmentmodel, maar er zijn andere filteropties beschikbaar.

Het tabblad Eigenschappen van het dialoogvenster Bewerken van de component Lijst met inhoudsfragmenten

 • Model - Pad naar het inhoudsfragmentmodel waarop de lijst is gebaseerd.

  • Standaard worden alle inhoudsfragmenten van het model gedefinieerd als Modelpad worden in de lijst opgenomen.
 • Bovenliggend pad - Bovenliggend pad waaruit de lijst moet worden opgebouwd.

  • De inhoudsfragmenten op basis van de geselecteerde Modelpad wordt gefilterd naar de op de Bovenliggend pad.
   • Klik of tik op Dialoogvenster Selectie openen aan de rechterkant van het veld om het pad op te geven.
 • Tags - Alleen de inhoudsfragmenten met de opgegeven labels worden opgenomen in de lijst.

  • Klik of tik op Dialoogvenster Selectie openen aan de rechterkant van het veld om de tags op te geven.
  • Klik of tik op de X naast de geselecteerde tags om deze te verwijderen.
 • Bestellen op - Veld van het fragmentmodel van de inhoud waarmee de lijst wordt gerangschikt

  • Alleen tekstvelden (inclusief numeriek, datum en tijd) kunnen worden geselecteerd.
 • Sorteervolgorde - Hoe wordt de lijst gesorteerd door de Bestellen op field

  • Oplopend of aflopend
 • Max. items - Maximumaantal items dat in de lijst moet worden weergegeven

  • Geen waarde retourneert alle items.
 • ID - Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML en in de Gegevenslaag.

  • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende pagina te inspecteren.
  • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
  • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor het bijhouden van CSS-, JS- en gegevenslagen.
NOTE
De Bestellen op, Sorteervolgorde, en Max. items Er zijn opties geïntroduceerd met versie 2.7.0 van de Core Components.

Het tabblad Elements

Standaard worden alle elementen van het Content Fragment-model opgenomen in de lijst (tenzij deze worden beperkt door de Max. items veld). De Elementen kunt u alleen specifieke elementen opgeven die u wilt opnemen.

Het tabblad Elementen van het dialoogvenster Bewerken van de component Lijst met inhoudsfragmenten

 • Elementen - Alleen de elementen van de inhoudsfragmenten in de opgegeven lijst worden weergegeven.

  • Klik of tik op Toevoegen om een nieuw element toe te voegen.
  • Klik of tik op Verwijderen om een geselecteerd element te verwijderen.
  • Sleep de Volgorde om de volgorde van de elementen te wijzigen.

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

In het dialoogvenster Ontwerpen kan de sjabloonauteur de stijlen definiëren die zijn toegepast op de component Lijst met inhoudsfragmenten.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c