Uw sitethema beheren met het deelvenster Site site-panel

Leer de krachtige eigenschappen van het paneel van de Plaats om u te helpen uw plaatsthema gemakkelijk aanpassen en beheren.

Overzicht overview

In het paneel Site kunt u het thema en de sjabloonbronnen van uw site beheren. als andere panelenzoals de Inhoudsboom, Verwijzingen, of panelen van de Chronologie, wordt het paneel van de Plaats getoond als uiterst linkse paneel in de plaatsenconsole, tonend informatie over het geselecteerde punt. In tegenstelling tot andere deelvensters is het deelvenster Site alleen van toepassing op de hoofdmap van de site.

Het paneel Site wordt gebruikt voor het beheer van thema's en sjabloongerelateerde informatie voor uw site, waaronder:

TIP
Herzie de Snelle Reis van de Aanmaak van de Plaatsom zich met het Snelle hulpmiddel van de Aanmaak van de Plaats en de front-end pijpleiding vertrouwd te maken om uw plaatsthema gemakkelijk aan te passen.

Themabronnen downloaden downloading-theme-sources

Wanneer u een plaats in AEM creeert die op het malplaatje van de a plaats wordt gebaseerd,kunt u uw plaatsthemadownloaden gebruikend het paneel van de Plaats.

Selecteer, terwijl het deelvenster Site wordt weergegeven in de siteconsole, de hoofdmap van uw site om themagegevens over de site weer te geven.

Download themabronnen

Selecteer Bronnen van het Thema van de Download om een lokaal exemplaar van het plaatsthema als .zip dossier voor aanpassingsdoeleinden te downloaden.

Sjabloonbronnen downloaden downloading-template-resources

{de malplaatjes van de Plaats 🔗 kunnen informatie naast uw structuur van de plaatsinhoud en plaatsthema bevatten.🔗 Sitesjablonen kunnen bijvoorbeeld draadframe-ontwerpen of andere sitegerelateerde bestanden bevatten.

Als uw site is gebaseerd op een sitesjabloon en het Sitepaneel in de siteconsole wordt weergegeven, selecteert u de hoofdmap van uw site om themagegevens over de site weer te geven, inclusief extra sitemiddelen.

Download themabronnen

Selecteer de knoop of de knopen onder de rubriek Download extra malplaatjemiddelen om een lokaal exemplaar van de beschikbare dossiers te downloaden.

Themaversies weergeven en wijzigen them-versions

Als uw site is gebaseerd op een sitesjabloon, is het mogelijk dat het thema al is aangepast door uw front-end ontwikkelaar. Met behulp van het deelvenster Site kunt u bekijken welke versie van het sitethema momenteel is geïmplementeerd en overschakelen op vorige versies.

Selecteer, terwijl het deelvenster Site wordt weergegeven in de siteconsole, de hoofdmap van uw site om themagegevens over de site weer te geven.

versies van de Plaats in het paneel

De huidige versie van het thema wordt weergegeven met de knoeiboel voor vastleggen samen met de tijdstempel van de laatste update.

Selecteer Uitgezochte Versie om vorige versies van het thema te bekijken.

Uitgezochte themaversie

Selecteer de versie u wilt veranderen en dan selecteren ​ ​toepassen om de verandering aan te brengen.

Als AEM ontdekt dat een nieuwere versie van het thema via de front-end pijpleiding is opgesteld maar niet op uw plaats is toegepast, zal een berichtpictogram tonen.

Nieuwere versie van themaindicator

U kunt de Uitgezochte knoop van de Versie gebruiken om aan de nieuwe themaversie bij te werken.

Het toelaten van de Voorste Pijpleiding enabling-front-end-pipeline

Als uw plaats niet gebruikend een plaatsmalplaatje werd gecreeerd, is het niet mogelijk om de front-end pijpleiding te gebruiken om zijn thema aan te passen en op te stellen.

U kunt echter de front-end pijplijn voor uw site inschakelen via het deelvenster Site.

Met het paneel dat van de Plaats in de plaatsenconsole toont, selecteer de wortel van uw plaats om themainformatie over de plaats te openbaren en dan te selecteren laat Voorste Pijpleiding van het Eind toe.

toelatend front-end pijpleiding

Voor meer informatie, zie het document Toelatend de Voorste-Eind Pijpleiding.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab