Sitethema's site-themes

Leer hoe AEM sitethema's kunnen worden gebruikt om de stijl en het ontwerp van uw site aan te passen.

Overzicht overview

Een AEM site-thema is een pakket met de CSS-, JavaScript- en statische bronnen die de opmaak van uw AEM-site definiëren en die voldoet aan de structuur van een AEM-sitethema.

Sites die zijn gemaakt met AEM sitesjablonen maken het eenvoudig downloaden, aanpassen en opnieuw gebruiken van de thema's mogelijk.

NOTE
AEM sitethema's mogen niet worden verward met Sjablonen AEM. AEM sitethema's bevatten alleen de opmaakgegevens voor een AEM site. Met AEM sitesjablonen definieert u de sitestructuur en de initiële inhoud. Sjablonen bevatten een AEM sitethema dat het mogelijk maakt snel site maken.

Sitethema's gebruiken using-themes

Sitethema's worden op twee verschillende manieren gebruikt:

  • Ze worden gebruikt als onderdeel van een sitesjabloon om stijlen te definiëren wanneer een site maken.
  • Ze worden gedownload nadat een site op basis van een sitesjabloon is gemaakt, zodat een ontwikkelaar aan de voorzijde de opmaak verder kan aanpassen.
TIP
Een end-to-end beschrijving van het proces om een plaats van een malplaatje te creëren en zijn thema aan te passen kan in worden gevonden Reis voor snel maken van site.

Structuur van sitethema structure

Sitethema's zijn eenvoudig pakketten met een logische structuur die duidelijk het doel van de pakketinhoud weerspiegelt. Een site-thema heeft de volgende structuur die kenmerkend is voor een front-end project.

  • src/main.ts: Het belangrijkste ingangspunt van uw thema JS & CSS
  • src/site: JS- en CSS-bestanden die van toepassing zijn op de gehele site
  • src/components: JS- en CSS-bestanden die specifiek zijn voor AEM componenten
  • src/resources: Statische bestanden zoals pictogrammen, logo's en lettertypen

Standaardsitethema standard-site-theme

Adobe biedt een verwijzingsthema met tips en trucs dat u kunt gebruiken als basis voor het maken van uw eigen thema. Het standaardthema van de Plaats is beschikbaar op GitHub.

Sitethema's ontwikkelen developing-themes

Adobe biedt een AEM Site Theme Builder als een set scripts voor het maken van nieuwe sitethema's.

De Bouwer van het Thema van de Plaats van de AEM is beschikbaar samen met gebruiksdocumentatie op GitHub. Voor het aanpassen van het thema is ontwikkelervaring op de voorgrond vereist.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab