Inleiding tot Cloud Manager voor AMS introduction-to-cloud-manager

Begin hier om Cloud Manager for Adobe Manage Services (AMS) te leren kennen en hoe organisaties Adobe Experience Manager in de cloud kunnen beheren.

Inleiding introduction

Cloud Manager voor Adobe Experience Manager biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om effectieve klantervaringen te maken via gestroomlijnde workflows, op basis van Adobe Experience Manager best practices. CI/CD pijpleidingen die voor Adobe Experience Manager worden geoptimaliseerd staan u toe om ontwikkelingswerkschema's gemakkelijk samen te voegen door uw code eenvoudig te controleren die dan helemaal tot productie-klaar kan bewegen. Tijdens de bouwstijlfase, worden uw updates van de douanecode grondig getest tegen beste praktijken om betrouwbare toepassingen voor uw klanten te leveren. Cloud Manager maakt gebruik van een open API-benadering en biedt u de mogelijkheid om uw systemen te integreren zonder bestaande processen en gereedschappen te onderbreken.

NOTE
In deze documentatie worden specifiek de functies en functies van Cloud Manager for Adobe Managed Services (AMS) beschreven.
De equivalente documentatie voor AEM as a Cloud Service is te vinden in de AEM as a Cloud Service documentatie.

Met Cloud Manager beschikt uw ontwikkelteam over de volgende functies:

 • Doorlopende integratie/doorlopende levering (CI/CD) van code om de tijd tot de markt te beperken van maanden/weken tot dagen/uren

 • Codeinspectie, prestatietests en beveiligingsvalidatie op basis van best practices voordat u naar de productie gaat om productieonderbrekingen tot een minimum te beperken

 • API-connectiviteit als aanvulling op bestaande DevOps-processen

 • Autoscaling die intelligent de behoefte aan verhoogde capaciteit ontdekt en automatisch extra Verzender/het publiceren segmenten online brengt

Dit beeld illustreert de CI/CD processtroom in Cloud Manager:

Cd/cd-stroom

Belangrijke functies in Cloud Manager key-features-in-cloud-manager

Hieronder vindt u een dieper overzicht van de belangrijkste functies van Cloud Manager.

Self-Service Interface self-service-interface

De gebruikersinterface (UI) voor Cloud Manager kunt u eenvoudig toegang krijgen tot de cloudomgeving en de CI/CD-pijplijn voor uw Adobe Experience Manager-toepassingen en deze beheren.

U definieert toepassingsspecifieke prestatiekernindicatoren (KPI's) (zoals piekpaginaweergaven per minuut en verwachte responstijd voor een paginabelasting) die de basis vormen voor het meten van een geslaagde implementatie. Rollen en machtigingen voor verschillende teamleden kunnen eenvoudig worden gedefinieerd. De zelfbedieningsinterface plaatst controle in uw handen, maar het biedt ook verbindingen aan beste praktijkmiddelen en toegang tot deskundigen binnen Adobe aan die de noodzakelijke begeleiding kunnen verstrekken zoals nodig.

Verkennen en beginnen met Cloud ManagerDe gebruikersinterface van het document, zie Eerste aanmelding.

CI/CD Pipet ci-cd-pipeline

Een van de belangrijkste mogelijkheden van Cloud Manager is de mogelijkheid om een geoptimaliseerde CI/CD-pijplijn uit te oefenen om de levering van aangepaste code of updates te versnellen, zoals het toevoegen van nieuwe componenten op de website.

Via de Cloud Manager UI, kunt u uw CI/CD pijpleiding vormen en schoppen. Als deel van deze pijpleiding, wordt een grondig codescannen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat slechts de toepassingen van uitstekende kwaliteit door aan het productiemilieu overgaan.

Meer leren over het vormen pijpleiding van Cloud Managers UI, zie de documenten Productiepijpleidingen configureren en Niet-productiepijpleidingen configureren.

Flexibele implementatiemodi flexible-deployment-modes

Cloud Manager biedt flexibele en configureerbare plaatsingswijzen zodat kunt u ervaringen op veranderende bedrijfsvereisten leveren.

Met een automatische trekkerwijze, wordt de code automatisch opgesteld aan een milieu dat op specifieke gebeurtenissen zoals code wordt gebaseerd begaat. U kunt codeplaatsingen tijdens gespecificeerde tijdkaders, zelfs buiten kantooruren ook plannen.

Onafhankelijk van de plaatsingstrekker, worden de kwaliteitscontroles altijd uitgevoerd als deel van CI/CD pijpleiding uitvoering telkens als een plaatsing wordt teweeggebracht. De controles van de kwaliteit omvatten, code inspectie, veiligheidstests, en prestaties het testen, allen die uit de doos zonder inspanning worden geleverd van u of uw partners wordt vereist.

Meer informatie over het opstellen van code en kwaliteitscontroles, zie het document Code implementeren.

Optionele functies in Cloud Manager optional-features-in-cloud-manager

Cloud Manager biedt extra, geavanceerde functies die gunstig kunnen zijn voor uw project, afhankelijk van de instellingen en behoeften van uw specifieke omgeving. Als deze functies u interesseren, kunt u contact opnemen met uw Customer Success Engineer (CSE) of Adobe vertegenwoordiger om verder te bespreken.

Automatisch schalen autoscaling

Wanneer de productieomgeving te kampen heeft met een ongewoon hoge belasting, Cloud Manager detecteert de behoefte aan extra capaciteit en brengt automatisch extra capaciteit online met behulp van de functie voor automatisch schalen.

In dat geval Cloud Manager activeert automatisch het inrichtingsproces voor automatisch schalen, verzendt een melding van de gebeurtenis voor automatisch schalen en plaatst binnen enkele minuten extra capaciteit online. De extra capaciteit wordt geleverd in de productieomgeving, in dezelfde regio of regio's en overeenkomstig dezelfde systeemspecificaties als de actieve Dispatcher/publishing-knooppunten.

De functie voor automatisch schalen is alleen van toepassing op de laag Dispatcher/publishing en wordt uitgevoerd met een horizontale schaalmethode, met minimaal één extra segment van een paar Dispatcher/publishing tot maximaal tien segmenten. Eventuele extra capaciteit die wordt geleverd, wordt handmatig geschaald binnen een periode van tien werkdagen, zoals bepaald door de CSE (Customer Success Engineer).

NOTE
Neem contact op met uw CSE of Adobe als u wilt weten of autoscaling geschikt is voor uw toepassing.

Blauwe/groene implementaties blue-green

Blauwe/groene implementatie is een techniek die downtime en risico's vermindert door twee identieke productieomgevingen uit te voeren, die blauw en groen worden genoemd.

Op elk ogenblik, is slechts één van de milieu's levend, met het levende milieu dat al productieverkeer dient. Over het algemeen is blauw de huidige live omgeving en groen is inactief.

 • Blauwe/groene implementatie is een add-on bij Ci/cd-pijpleidingen van Cloud Manager waarin een tweede set groene publicatie- en Dispatcher-instanties wordt gemaakt en gebruikt voor implementaties. De groene instanties worden vervolgens gekoppeld aan het taakverdelingsmechanisme voor de productie en de oude (blauwe) exemplaren worden verwijderd en beëindigd.
 • Deze implementatie van blauw/groen behandelt instanties als voorbijgaand en elke herhaling van een blauwe/groene pijpleiding zal tot een nieuwe reeks publiceren en servers van de Verzender leiden.
 • Als onderdeel van de installatie wordt een groene taakverdelingsmechanisme gemaakt. Dit taakverdelingsmechanisme wordt nooit gewijzigd en verwijst naar de groene of "test"-URL.
 • Tijdens een blauwe/groene implementatie wordt een exacte replica van de bestaande publicatie-/Dispatcher-lagen gemaakt.

Blauwe/groene implementatiestroom flow

Wanneer de blauwe/groene plaatsing wordt toegelaten, verschilt de plaatsingsstroom van de standaard Cloud Service plaatsingsstroom.

Stap
Blauwe/groene implementatie
Standaardimplementatie
1
Implementatie aan auteur
Implementatie aan auteur
2
Onderbreken voor testen
-
3
Groene infrastructuur wordt gemaakt
-
4
Implementatie in groene publicatie-/verzendingslagen
Implementatie aan uitgever
5
Onderbreken voor testen (maximaal 24 uur)
-
6
Groene infrastructuur wordt toegevoegd aan het taakverdelingsmechanisme voor productie
-
7
Blauwe infrastructuur wordt verwijderd uit het productietraagtaakverdelingsmechanisme-
8
Pauzeren voor afmelding (maximaal 24 uur)
-
9
Blauwe infrastructuur wordt automatisch beëindigd
-
10
Pipet voltooid
-

Blauw/groen implementeren implementing

Alle AMS-gebruikers die Cloud Manager gebruiken voor productieimplementaties, kunnen gebruikmaken van een blauwe/groene implementatie. Het gebruik van een blauw/groene implementatie vereist echter extra validatie van uw omgevingen en installatie door een Adobe-CSE.

Als u in blauwe/groene plaatsing geinteresseerd bent, te overwegen gelieve de volgende vereisten en beperkingen en uw CSE te contacteren.

Eisen en beperkingen limitations

 • Blauw/groen is alleen beschikbaar voor publicatie/verzender-paren.
 • De paren van de Verzending van de voorproef/publiceren maken geen deel uit van blauwe/groene plaatsingen.
 • Elk paar Dispatcher/publish is gelijk aan elk ander paar Dispatcher/publish.
 • Blauw/groen is alleen beschikbaar in de productieomgeving.
 • Blauw/groen is zowel beschikbaar in AWS als in Azure.
 • Blauw/groen is niet alleen beschikbaar voor klanten met middelen.
recommendation-more-help
c6cdc82b-cee9-48e0-a6ee-48149d5e72c3