Adobe Campaign-componenten adobe-campaign-components

Wanneer u integreert met Adobe Campaign, hebt u componenten beschikbaar voor wanneer u met nieuwsbrieven en met formulieren werkt. Beide worden in dit document beschreven.

CAUTION
De AEM e-mailcomponenten zijn vervangen. Vanwege de aard van e-mail, waarin inhoud en stijl worden samengevoegd, worden de e-mailcomponenten die door AEM buiten de box worden geleverd van beperkte hergebruik voor klanten omdat aangepaste stijlen moeten worden geïmplementeerd in alle componenten die vereist zijn voor projecten.
E-mailcomponenten kunnen op projectniveau worden geïmplementeerd en de verouderde AEM e-mailcomponenten laten zien hoe dat kan worden bereikt. Gebruik deze vervangen componenten echter niet voor projecten.

Adobe Campaign Newsletter-componenten adobe-campaign-newsletter-components

Alle componenten van de Campagne volgen de beste praktijken die in Aanbevolen procedures voor e-mailsjablonen en zijn gebaseerd op de opmaaktaal van de Adobe HTL.

Wanneer u een nieuwsbrief/e-mail opent die wordt gevormd om met Adobe Campaign te integreren, zou u de volgende componenten in moeten zien Adobe Campaign Newsletter sectie:

 • Kop (campagne)
 • Afbeelding (campagne)
 • Koppeling (campagne)
 • Scene7-afbeeldingssjabloon (campagne)
 • Gerichte referentie (campagne)
 • Tekst en afbeelding (campagne)
 • Tekst en persoonlijke voorkeur (campagne)

Een beschrijving van deze componenten vindt u in de volgende sectie.

chlimage_1-81

Kop (campagne) heading-campaign

De kopcomponent kan:

 • Geef de naam van de huidige pagina weer door de Titel veld leeg.
 • Geef een tekst weer die u opgeeft in het dialoogvenster Titel veld.

U bewerkt de Kop (campagne) rechtstreeks. Laat leeg als u de paginatitel wilt gebruiken.

chlimage_1-82

U kunt het volgende configureren:

 • Titel
  Als u een andere naam dan de paginatitel wilt gebruiken, voert u deze hier in.

 • Kop niveau (1, 2, 3, 4)
  Het niveau van de rubriek op basis van de grootten 1-4 van de rubriek HTML.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Kop (Campagne) die wordt weergegeven.

chlimage_1-83

Afbeelding (campagne) image-campaign

In de afbeeldings-(campagne)component wordt een afbeelding en de bijbehorende tekst weergegeven volgens de opgegeven parameters.

U kunt een afbeelding uploaden, deze vervolgens bewerken en bewerken (bijvoorbeeld uitsnijden, roteren, koppeling/titel/tekst toevoegen).

U kunt een afbeelding uploaden, deze vervolgens bewerken en bewerken (bijvoorbeeld uitsnijden, roteren, koppeling/titel/tekst toevoegen). U kunt een afbeelding slepen en neerzetten vanuit de Inhoudzoeker rechtstreeks op de component of het dialoogvenster Bewerken. U kunt ook dubbelklikken in het centrale gedeelte van het dialoogvenster Bewerken om door uw lokale bestandssysteem te bladeren en een afbeelding te uploaden. Op de twee tabbladen van het dialoogvenster Bewerken staan ook alle definities en bewerkingen van de afbeelding:

chlimage_1-84

Wanneer een beeld wordt geladen, kunt u het volgende vormen:

 • Kaart
  Als u een afbeelding wilt toewijzen, selecteert u Kaart. U kunt opgeven hoe u de afbeelding met hyperlinks wilt maken (rechthoek, veelhoek enzovoort) en waar het gebied naartoe moet wijzen.

 • Uitsnijden
  Selecteer Uitsnijden om een afbeelding uit te snijden. Gebruik de muis om de afbeelding uit te snijden.

 • Roteren
  Selecteer Roteren als u een afbeelding wilt roteren. Herhaal deze bewerking totdat de afbeelding op de gewenste manier is geroteerd.

 • Wissen
  Verwijder de huidige afbeelding.

 • Zoombalk (alleen klassiek) Als u wilt in- of uitzoomen op de afbeelding, gebruikt u de schuifbalk onder de afbeelding (boven de knoppen OK en Annuleren)

 • Titel
  De titel van de afbeelding.

 • Alt-tekst
  Een alternatieve tekst die kan worden gebruikt bij het maken van toegankelijke inhoud.

 • Koppelen naar
  Maak een koppeling naar elementen of andere pagina's binnen uw website.

 • Beschrijving
  Een beschrijving van de afbeelding.

 • Grootte
  Hiermee stelt u de hoogte en de breedte van de afbeelding in.

NOTE
Voer gegevens in het dialoogvenster Alt-tekst in het veld Geavanceerd of de afbeelding kan niet worden opgeslagen. Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
Validation failed. Verify the values of the marked fields.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Image (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-85

Met de component Koppeling (Campagne) kunt u een koppeling naar uw nieuwsbrief toevoegen. Deze component is alleen beschikbaar in de klassieke gebruikersinterface, hoewel u er een kunt toevoegen in de gebruikersinterface met geoptimaliseerde aanrakingen en deze kunt openen in de compatibiliteitsmodus.

chlimage_1-86

U kunt het volgende configureren in het dialoogvenster Weergave, URL-info, of Geavanceerd tabs:

 • Bijschrift koppelen
  Het bijschrift voor de koppeling. Dit is de tekst die gebruikers zien.

 • Knopinfo Koppeling
  Hiermee voegt u aanvullende informatie toe over het gebruik van de koppeling.

 • LinkType
  Selecteer in de vervolgkeuzelijst tussen een Aangepaste URL en Aangepast document. Dit veld is verplicht. Als u Aangepaste URL selecteert, kunt u de URL van de koppeling opgeven. Als u Aangepast document selecteert, kunt u het documentpad opgeven.

 • Aanvullende URL-parameter
  Voeg aanvullende URL-parameters toe. Klik op Item toevoegen om meerdere items toe te voegen.

NOTE
Voer gegevens in het dialoogvenster Koppelingstype in het veld URL-info of de component kan niet worden opgeslagen. Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
Validation failed. Verify the values of the marked fields.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Link (Campagne) die wordt weergegeven.

chlimage_1-87

Gerichte referentie (campagne) targeted-reference-campaign

Met de component Doelverwijzing (Campagne) kunt u een verwijzing naar een doelalinea maken.

In deze component navigeert u naar de doelalinea om deze te selecteren.

Klik op het vervolgkeuzemenu om naar de alinea te navigeren waarnaar u wilt verwijzen. Klik op OK.

Tekst en afbeelding (campagne) text-image-campaign

Met de component Tekst en afbeelding (campagne) voegt u een tekstblok en een afbeelding toe.

chlimage_1-88

Net als bij de componenten Text & Personalization (Campaign) en Image (Campaign) kunt u het volgende configureren:

 • Tekst
  Voer tekst in. Met de werkbalk kunt u de opmaak wijzigen, lijsten maken en koppelingen toevoegen.

 • Afbeelding
  Sleep een afbeelding vanuit de zoekfunctie voor inhoud of klik om naar een afbeelding te bladeren. Uitsnijden of roteren naar wens.

 • Eigenschappen van afbeelding (Geavanceerde afbeeldingseigenschappen) Hier kunt u het volgende opgeven:

  • Titel
   De titel van het blok; deze wordt weergegeven door mouseover.

  • Alt-tekst
   Alternatieve tekst die moet worden weergegeven als de afbeelding niet kan worden weergegeven.

  • Koppeling naar
   Maak een koppeling naar elementen of andere pagina's binnen uw website.

  • Beschrijving
   Een beschrijving van de afbeelding.

  • Grootte
   Hiermee stelt u de hoogte en breedte van de afbeelding in.

NOTE
De Alt-tekst in het veld Geavanceerd is vereist of de component kan niet opslaan en u ziet het volgende foutbericht:
Validation failed. Verify the values of the marked fields.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Text & Image (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-89

Tekst en persoonlijke voorkeur (campagne) text-personalization-campaign

Met de component Tekst en personalisatie (Campagne) kunt u een tekstblok invoeren met een WYSIWYG-editor, met functionaliteit die wordt geboden door de Rich Text Editor. Bovendien kunt u met deze component contextvelden en personaliseringsblokken gebruiken die beschikbaar zijn in Adobe Campaign. Zie ook Persoonlijke instellingen invoegen.

Met de selectie van pictogrammen kunt u de tekst opmaken, inclusief lettertypekenmerken, uitlijning, koppelingen, lijsten en inspringing.

Voeg tekst toe zoals u normaal gesproken zou doen in de RTF-editor. U kunt personalisatie toevoegen door het vervolgkeuzemenu van Adobe Campaign te selecteren en de gewenste velden te selecteren.

chlimage_1-90

U voegt de tekst- en contextvelden of verpersoonlijkingsblokken toe om de inhoud te maken. Selecteer vervolgens Client Context om de gegevens in de persoonlijke profielen te testen. Nadat u een persoon hebt geselecteerd, worden de aanpassingsvelden automatisch vervangen door gegevens uit het geselecteerde profiel.

NOTE
Alleen de velden die zijn gedefinieerd in het dialoogvenster nms:zaadMember schema of een van de extensies wordt in aanmerking genomen. De kenmerken van de tabellen die zijn gekoppeld aan nms:seedMember niet beschikbaar zijn.

Adobe Campaign-formuliercomponenten adobe-campaign-form-components

Met Adobe Campaign-componenten kunt u een formulier maken dat gebruikers invullen om zich te abonneren op een nieuwsbrief, zich af te melden bij een nieuwsbrief of hun gebruikersprofielen bij te werken. Zie Adobe Campaign Forms maken voor meer informatie .

Elk componentveld kan worden gekoppeld aan een Adobe Campaign-databaseveld. De beschikbare velden verschillen afhankelijk van het type gegevens dat ze bevatten, zoals wordt beschreven in de sectie Componenten en gegevenstype. Als u het schema voor ontvangers in Adobe Campaign uitbreidt, zijn de nieuwe velden beschikbaar in de componenten waarvan de gegevenstypen overeenkomen.

Wanneer u een formulier opent dat is geconfigureerd voor integratie met Adobe Campaign, ziet u de volgende componenten in het dialoogvenster Adobe Campaign sectie:

 • Selectievakje (campagne)
 • Datumveld (campagne) en Datumveld/HTML5 (campagne)
 • Gecodeerde primaire sleutel (campagne)
 • Foutweergave (campagne)
 • Verborgen afstemmingssleutel (campagne)
 • Numeriek veld (campagne)
 • Optieveld (campagne)
 • Checklist voor abonnementen (campagne)
 • Tekstveld (campagne)

In deze sectie wordt elke component in detail beschreven.

Componenten en gegevenstype components-and-data-type

In de volgende tabel worden de componenten beschreven die beschikbaar zijn om Adobe Campaign-profielgegevens weer te geven en te wijzigen. Elke component kan worden toegewezen aan een Adobe Campaign-profielveld om de waarde weer te geven en het veld bij te werken wanneer het formulier wordt verzonden. De verschillende componenten kunnen slechts aan gebieden van een aangewezen gegevenstype worden aangepast.

Component
Gegevenstype van Adobe Campaign-veld
Voorbeeldveld
Selectievakje (campagne)
boolean
Geen contact meer (via een kanaal)

Datumveld (campagne)

Datumveld/HTML 5 (campagne)

date
Geboortedatum
Numeriek veld (campagne)
numeriek (byte, short, long, double)
Leeftijd
Optieveld (campagne)
byte met gekoppelde waarden
Geslacht
Tekstveld (campagne)
string
E-mail

Instellingen die door de meeste componenten worden gebruikt settings-common-to-most-components

De Adobe Campaign-componenten hebben dezelfde instellingen voor alle componenten (behalve de componenten Gecodeerde primaire sleutel en Verborgen reconstruatietoets).

In de meeste componenten, kunt u het volgende vormen:

Titel en tekst title-and-text

 • Titel
  Als u een andere naam dan de elementnaam wilt gebruiken, voert u deze hier in.

 • Titel verbergen
  Schakel dit selectievakje in als u de titel niet zichtbaar wilt maken.

 • Beschrijving
  Voeg een beschrijving aan het gebied toe om meer informatie voor gebruikers te verstrekken.

 • Alleen waarde tonen
  Hiermee wordt alleen de waarde weergegeven als er een is

Adobe Campaign adobe-campaign

U kunt het volgende configureren:

 • Toewijzing
  Selecteer desgewenst een personalisatieveld voor Adobe Campaign.

 • Afstemmingssleutel
  Schakel dit selectievakje in als dit veld deel uitmaakt van de afstemmingssleutel.

Restricties constraints

 • Vereist - Schakel dit selectievakje in om deze component verplicht te maken. Gebruikers moeten dus een waarde invoeren.
 • Vereist bericht - Voeg desgewenst een bericht toe met de mededeling dat het veld verplicht is.

Stijlen styling

 • CSS
  Voer de CSS-klassen in die u voor deze component wilt gebruiken.

Selectievakje (campagne) checkbox-campaign

Met de component CheckBox (Campagne) kan de gebruiker Adobe Campaign-profielvelden wijzigen die van een Booleaans gegevenstype zijn. U kunt bijvoorbeeld een component CheckBox (Campagne) hebben waarmee de ontvanger kan opgeven dat hij of zij niet via een kanaal mag worden benaderd.

U kunt configureren, instellingen die door de meeste Adobe Campaign-componenten worden gebruikt in de component Checkbox (Campagne).

In het volgende voorbeeld ziet u een component CheckBox (Campagne) die wordt weergegeven.

chlimage_1-91

Datumveld (campagne) en Datumveld/HTML 5 (campagne) date-field-campaign-and-date-field-html-campaign

Gebruik het datumveld om ontvangers toe te staan naar een datum te gaan, bijvoorbeeld als u wilt dat de ontvangers hun geboortedatum opgeven. De datumnotatie komt overeen met de notatie die wordt gebruikt in uw Adobe Campaign-exemplaar.

Naast instellingen die door de meeste Adobe Campaign-componenten worden gebruiktkunt u het volgende configureren:

 • Restricties - Restrictie - U kunt selecteren - Geen of Datum om de beperking van een datum of geen beperking toe te voegen. Als u datum selecteert, moeten de antwoordgebruikers in het veld een datumnotatie invoeren.

 • Restrictiebericht - Daarnaast kunt u een beperkingsbericht toevoegen, zodat gebruikers weten hoe ze hun antwoorden op de juiste wijze kunnen opmaken.

 • Stijlen - breedte - Pas de breedte van het veld aan door op de knop + en - pictogrammen of het invoeren van een getal.

In het volgende voorbeeld wordt een component Date Field (Campaign) weergegeven met de breedte aangepast.

chlimage_1-92

Gecodeerde primaire sleutel (campagne) encrypted-primary-key-campaign

Deze component definieert de naam van de URL-parameter die de id van een Adobe Campaign-profiel zal bevatten (Hoofd Resource Identifier of Gecodeerde primaire sleutel in respectievelijk Adobe Campaign Standard en 6.1).

Op elk formulier worden Adobe Campaign-profielgegevens weergegeven en gewijzigd moet omvat een gecodeerde primaire-sleutelcomponent.

U kunt het volgende in de Encrypted Primaire (Campagne) component vormen:

 • Titel en tekst - Naam element - Wordt standaard ingesteld op encryptedPK. U hoeft de elementnaam alleen te wijzigen als deze conflicteert met de naam van een ander element op het formulier. Geen twee formuliervelden kunnen dezelfde elementnaam hebben.
 • Adobe Campaign - URL-parameter - Voeg de URL-parameter voor de EPK toe. U kunt bijvoorbeeld de waarde epk.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Encrypted Primary Key (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-93

Foutweergave (campagne) error-display-campaign

Met deze component kunt u back-endfouten weergeven. De foutafhandeling van het formulier moet zijn ingesteld op Volgende om de component correct te laten werken.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Error Display (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-94

Verborgen afstemmingssleutel (campagne) hidden-reconciliation-key-campaign

Met de component Verborgen afstemmingssleutel (Campagne) kunt u verborgen velden toevoegen als onderdeel van de afstemmingssleutel aan een formulier.

U kunt het volgende configureren in de component Verborgen afstemmingssleutel (Campagne):

 • Titel en tekst - Naam element - Wordt standaard ingesteld op reconcilKey. U hoeft de elementnaam alleen te wijzigen als deze conflicteert met de naam van een ander element op het formulier. Geen twee formuliervelden kunnen dezelfde elementnaam hebben.
 • Adobe Campaign - Toewijzing - Toewijzen aan een personalisatieveld van Adobe Campaign.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Verborgen afstemmingssleutel (Campagne) die wordt weergegeven.

chlimage_1-95

Numeriek veld (campagne) numeric-field-campaign

Gebruik het numerieke veld om ontvangers toe te staan getallen in te voeren, bijvoorbeeld hun leeftijd.

Naast instellingen die door de meeste Adobe Campaign-componenten worden gebruiktkunt u het volgende configureren:

 • Restricties - Restrictie vervolgkeuzelijst U kunt selecteren - Geen of Numeriek - om de beperking van een getal of geen beperking toe te voegen. Als u een getal selecteert, moeten de antwoordgebruikers een numeriek getal invoeren in het veld.

 • Restrictiebericht - Daarnaast kunt u een beperkingsbericht toevoegen, zodat gebruikers weten hoe ze hun antwoorden op de juiste wijze kunnen opmaken.

 • Stijlen - breedte - Pas de breedte van het veld aan door op de knop + en - pictogrammen of het invoeren van een getal.

In het volgende voorbeeld wordt een component Numeriek veld (Campagne) weergegeven met de geconfigureerde breedte.

chlimage_1-96

Optieveld (campagne) option-field-campaign

In deze vervolgkeuzelijst kunt u een optie selecteren, bijvoorbeeld het geslacht of de status van een ontvanger.

U kunt configureren, instellingen die door de meeste Adobe Campaign-componenten worden gebruikt in de component van het Gebied van de Optie (Campagne). Als u de vervolgkeuzelijst wilt vullen, selecteert u het desbetreffende veld in de personalisatievelden van Adobe Campaign door op het Adobe Campaign-symbool te klikken of erop te tikken en naar het veld te navigeren.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Option Field (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-97

Checklist voor abonnementen (campagne) subscriptions-checklist-campaign

Gebruik de Checklist voor abonnementen (campagne) om de abonnementen te wijzigen die aan een Adobe Campaign-profiel zijn gekoppeld.

Wanneer deze component aan een formulier wordt toegevoegd, worden alle beschikbare abonnementen als selectievakjes weergegeven en kan de gebruiker de gewenste abonnementen selecteren. Wanneer gebruikers het formulier verzenden, abonneert deze component de gebruiker op de geselecteerde services of meldt deze de gebruiker af, afhankelijk van het type formulieractie (Adobe Campaign: abonneren op services of Adobe Campaign: Abonnement op services opzeggen).

NOTE
De component controleert niet welke services de gebruiker al heeft geabonneerd op of zich niet heeft geabonneerd op.

U kunt configureren, instellingen die door de meeste Adobe Campaign-componenten worden gebruikt in de component Controlelijst voor abonnementen (campagne). (Er zijn geen Adobe Campaign-configuraties beschikbaar voor deze component.)

In het volgende voorbeeld ziet u een component Subscriptions Checklist (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-98

Tekstveld (campagne) text-field-campaign

De component van het Gebied van de Tekst (Campagne) die u tekenreekstype gegevens, zoals een voornaam, een familienaam, een adres, een e-mailadres, enz. laat ingaan.

Naast instellingen die door de meeste Adobe Campaign-componenten worden gebruiktkunt u het volgende configureren:

 • Restricties - Restrictie - vervolgkeuzelijst - U kunt selecteren - Geen, E-mail, Naam (geen umlauts) om de beperking van een e-mailadres, naam of geen beperking toe te voegen. Als u e-mail selecteert, moeten de antwoordgebruikers in het veld een e-mailadres zijn. Als u een naam selecteert, moet deze een naam zijn (umlauts zijn niet toegestaan).

 • Restrictiebericht - Daarnaast kunt u een beperkingsbericht toevoegen, zodat gebruikers weten hoe ze hun antwoorden op de juiste wijze kunnen opmaken.

 • Stijlen - breedte - Pas de breedte van het veld aan door op de knop + en - pictogrammen of het invoeren van een getal.

In het volgende voorbeeld ziet u een component Text Field (Campaign) die wordt weergegeven.

chlimage_1-99

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2