Pagina's maken en ordenen creating-and-organizing-pages

In deze sectie wordt beschreven hoe u pagina's kunt maken en beheren met Adobe Experience Manager (AEM), zodat u vervolgens inhoud maken op die pagina's.

NOTE
Uw account heeft de passende toegangsrechten en machtigingen handelingen uit te voeren op pagina's, bijvoorbeeld maken, kopiëren, verplaatsen, bewerken, verwijderen.
Als u om het even welke problemen ontmoet wij adviseren u uw systeembeheerder contacteert.

Uw website ordenen organizing-your-website

Als auteur moet u uw website binnen AEM organiseren. Dit betekent dat u inhoudspagina's maakt en een naam geeft, zodat:

 • u kunt ze gemakkelijk vinden in de ontwerpomgeving
 • bezoekers van uw site kunnen deze gemakkelijk in de publicatieomgeving bekijken

U kunt ook mappen om uw inhoud beter in te delen.

De structuur van een website kan als een boomstructuur die uw inhoudspagina's bevat. De namen van deze inhoudspagina's worden gebruikt om URLs te vormen, terwijl de titel wordt getoond wanneer de paginainhoud wordt bekeken.

In het volgende voorbeeld wordt een extract getoond van de locatie Geometrixx, waarbij bijvoorbeeld de Triangle pagina wordt geopend:

 • Auteursomgeving

  http://localhost:4502/cf#/content/geometrixx/en/products/triangle.html

 • Publicatie-omgeving

  http://localhost:4503/content/geometrixx/en/products/triangle.html

  Afhankelijk van de configuratie van uw instantie, gebruik van /content kan optioneel zijn in de publicatieomgeving.

 /content
  /geometrixx
   /en
    /toolbar...
    /products
     /triangle
      /overview
      /features
     /square...
     /circle...
     /...
    /...
   /fr...
   /de...
   /es...
   /...
  /...

Deze structuur kan van de console van Websites worden bekeken, die u kunt gebruiken aan navigeren door de boomstructuur.

chlimage_1-151

Naamgevingsconventies voor pagina page-naming-conventions

Bij het maken van een pagina zijn er twee sleutelvelden:

 • Titel:

  • Dit wordt aan de gebruiker getoond in de console en bij het uitgeven bij de bovenkant van de paginainhoud getoond.
  • Dit veld is verplicht.
 • Naam:

  • Hiermee wordt de URI gegenereerd.
  • Gebruikersinvoer voor dit veld is optioneel. Indien niet opgegeven, wordt de naam afgeleid van de titel.

Wanneer u een pagina maakt, AEM valideert de paginanaam volgens de conventies opgelegd door AEM en JCR.

De implementatie en de lijst met toegestane tekens verschillen enigszins afhankelijk van de gebruikersinterface (deze is uitgebreider voor de interface met aanraakbediening), maar het minimaal toegestane aantal is:

 • 'a' tot en met 'z'
 • 'A' tot en met 'Z'
 • 0 tot en met 9
 • _ (onderstrepingsteken)
 • - (afbreekstreepje/minteken)

Gebruik alleen deze tekens als u zeker wilt weten dat deze worden geaccepteerd/gebruikt (als u alle gegevens over alle toegestane tekens wilt raadplegen, raadpleegt u naamconventies).

Titel title

Als u alleen een pagina opgeeft Titel wanneer u een pagina maakt, wordt AEM de pagina afgeleid Naam van deze tekenreeks en De naam valideren volgens de conventies opgelegd door AEM en JCR. In beide UI's Titel veld met ongeldige tekens wordt geaccepteerd, maar voor de afgeleide naam worden de ongeldige tekens vervangen. Bijvoorbeeld:

Titel
Afgeleide naam
Schön
schoen.html
SC%&*ç+
sc—c-.html

Naam name

Als u een pagina Naam bij het maken van een pagina, AEM valideert de naam volgens de conventies opgelegd door AEM en JCR.

In de klassieke gebruikersinterface kan geen ongeldige tekens invoeren in de Naam veld.

NOTE
In de interface met aanraakbediening kunt u kan geen ongeldige tekens verzenden in de Naam veld. Wanneer AEM ongeldige tekens detecteert, wordt het veld gemarkeerd en wordt een verklarende melding weergegeven om aan te geven welke tekens moeten worden verwijderd/vervangen.
NOTE
Gebruik geen tweelettercode zoals gedefinieerd in ISO-639-1, tenzij het een hoofdtaalcode is.
Zie Inhoud voorbereiden voor vertaling voor meer informatie .

Sjablonen templates

In AEM geeft een sjabloon een speciaal type pagina op. Een sjabloon wordt gebruikt als basis voor elke nieuwe pagina die wordt gemaakt.

De sjabloon definieert de structuur van een pagina, inclusief een miniatuurafbeelding en andere eigenschappen. U hebt bijvoorbeeld aparte sjablonen voor productpagina's, sitemaps en contactgegevens. Sjablonen bestaan uit componenten.

AEM wordt geleverd met verschillende sjablonen die buiten de box zijn geplaatst. De aangeboden sjablonen zijn afhankelijk van de afzonderlijke website en de informatie die moet worden verschaft (wanneer u de nieuwe pagina maakt) is afhankelijk van de gebruikte interface. De belangrijkste velden zijn:

 • Titel
  De titel die op de resulterende webpagina wordt weergegeven.

 • Naam
  Wordt gebruikt bij de naamgeving van de pagina.

 • Sjabloon
  Een lijst met sjablonen die u kunt gebruiken bij het genereren van de nieuwe pagina.

Onderdelen components

Componenten zijn de elementen die worden verschaft door AEM, zodat u specifieke typen inhoud kunt toevoegen. AEM wordt geleverd met een reeks kant-en-klare componenten die uitgebreide functionaliteit bieden, zoals:

 • Tekst
 • Afbeelding
 • Presentatie
 • Video
 • veel meer

Als u eenmaal een pagina hebt gemaakt en geopend, kunt u inhoud toevoegen met de componenten, beschikbaar op sidekick.

Pagina's beheren managing-pages

Een nieuwe pagina maken creating-a-new-page

Tenzij alle pagina's vooraf voor u zijn gemaakt, moet u een pagina maken voordat u inhoud kunt gaan maken:

 1. Van de Websites selecteert u het niveau waarop u een pagina wilt maken.

  In het volgende voorbeeld maakt u een pagina onder het niveau Producten - weergegeven in het linkervenster; in het rechtervenster worden pagina's weergegeven die al op het niveau onder Producten.

  screen_shot_2012-02-15at114413am

 2. In de Nieuw… menu (klik op de pijl naast Nieuw…), selecteert u Nieuwe pagina…. De Pagina maken wordt geopend.

  Klikken Nieuw… zelf fungeert ook als een sneltoets voor de Nieuwe pagina… -optie.

 3. De Pagina maken kunt u:

  • Geef een Titel; dit wordt weergegeven aan de gebruiker.

  • Geef een Naam; dit wordt gebruikt om de URI te genereren. Als deze niet wordt opgegeven, wordt de naam afgeleid van de titel.

   • Als u een pagina Naam bij het maken van een pagina, AEM valideert de naam volgens de conventies opgelegd door AEM en JCR.
   • In de klassieke gebruikersinterface kan geen ongeldige tekens invoeren in de Naam veld.
  • Klik op de sjabloon die u wilt gebruiken om de nieuwe pagina te maken.

   De sjabloon wordt gebruikt als basis voor de nieuwe pagina, bijvoorbeeld om de basislay-out van een inhoudspagina te bepalen.

  note note
  NOTE
  Zie Naamgevingsconventies voor pagina.

  De minimale informatie die nodig is om een pagina te maken, is de Titel en de vereiste template.

  screen_shot_2012-02-15at114845am

  note note
  NOTE
  Als u Unicode-tekens in de URL's wilt gebruiken, stelt u de alias in ( sling:alias), eigenschap (pagina-eigenschappen).
 4. Klikken Maken om de pagina te maken. U keert terug naar de Websites console waar u een ingang voor de nieuwe pagina kunt zien.

  De console verstrekt informatie over de pagina (bijvoorbeeld, toen het laatst werd uitgegeven en door wie) die zonodig wordt bijgewerkt.

  note note
  NOTE
  U kunt ook een pagina maken wanneer u een bestaande pagina bewerkt. Gebruiken Onderliggende pagina maken van de Pagina van het zijpaneel maakt een pagina direct onder de pagina die wordt bewerkt.

Een pagina openen voor bewerken opening-a-page-for-editing

U kunt de pagina openen die u wilt bewerkt op een van de volgende wijzen:

 • Van Websites console, kunt u dubbelklikken het pagina-item dat moet worden geopend voor bewerking.

 • Van Websites console, kunt u rechtsklikken (contextmenu) het pagina-item, selecteer vervolgens Openen in het menu.

 • Nadat u een pagina hebt geopend, kunt u naar andere pagina's binnen de site navigeren (om deze te bewerken) door op hyperlinks te klikken.

Pagina's kopiëren en plakken copying-and-pasting-a-page

Tijdens het kopiëren kunt u een van de volgende twee documenten kopiëren:

 • één pagina
 • een pagina samen met alle subpagina's
 1. Van de Websites de pagina die u wilt kopiëren.

  note note
  NOTE
  In dit stadium is het irrelevant of u één pagina of de onderliggende subpagina's wilt kopiëren.
 2. Klikken Kopiëren.

 3. Ga naar de nieuwe locatie en klik op:

  • Plakken - om de pagina samen met alle subpagina's te plakken
  • Shift + Plakken - alleen de geselecteerde pagina plakken

  De pagina's worden op de nieuwe locatie geplakt.

  note note
  NOTE
  De paginanaam kan automatisch worden aangepast als een bestaande pagina al dezelfde naam heeft.
  note note
  NOTE
  U kunt ook Pagina kopiëren van de Pagina tabblad van het hulpwerkje. Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u het doel kunt opgeven, enzovoort.

Pagina verplaatsen of hernoemen moving-or-renaming-page

NOTE
De naam van een pagina wijzigen is ook afhankelijk van de instelling Naamgevingsconventies voor pagina wanneer u de nieuwe paginanaam opgeeft.

De procedure voor het verplaatsen of hernoemen van een pagina is hetzelfde. Met dezelfde handeling kunt u:

 • een pagina naar een nieuwe locatie verplaatsen
 • de naam van een pagina op dezelfde locatie wijzigen
 • een pagina naar een nieuwe locatie verplaatsen en deze tegelijk een andere naam geven

AEM biedt u de functionaliteit om interne koppelingen bij te werken naar de pagina waarvan de naam wordt gewijzigd of die wordt verplaatst. Dit kan per pagina worden gedaan om volledige flexibiliteit te bieden.

Een pagina verplaatsen of hernoemen:

 1. Er zijn verschillende methoden om een verplaatsing te activeren:

  • Van de Websites console, klik om de pagina te selecteren, dan selecteren Verplaatsen…
  • Van de Websites -console, kunt u ook het pagina-item selecteren en vervolgens rechtsklikken en selecteert u Verplaatsen…
  • Als u een pagina bewerkt, kunt u Pagina verplaatsen van de Pagina tabblad van het hulpwerkje.
 2. De Verplaatsen wordt geopend. Hier kunt u een nieuwe locatie, een nieuwe naam voor de pagina of beide opgeven.

  screen_shot_2012-02-15at12133pm

  De pagina bevat ook pagina's die verwijzen naar de verplaatste pagina. Afhankelijk van de status van de pagina waarnaar wordt verwezen, kunt u deze koppelingen aanpassen op de pagina's en/of deze opnieuw publiceren.

 3. Vul de volgende velden in, al naar het geval:

  • Doel

   Gebruik de sitemap (beschikbaar via de keuzelijst) om de locatie te selecteren waarnaar de pagina moet worden verplaatst.

   Als u alleen de naam van de pagina wijzigt, negeert u dit veld.

  • Verplaatsen

   Geef de pagina op die u wilt verplaatsen. Deze wordt gewoonlijk standaard ingevuld, afhankelijk van de manier waarop en de plaats waar u de verplaatsingsactie hebt gestart.

  • Naam wijzigen in

   Het huidige paginalabel wordt standaard weergegeven. Geef indien nodig het nieuwe paginalabel op.

  • Aanpassen

   Werk de koppelingen op de pagina bij die naar de verplaatste pagina verwijzen. Als pagina A bijvoorbeeld koppelingen naar pagina B bevat, past AEM de koppelingen op pagina A aan voor het geval u pagina B verplaatst.

   Dit kan voor elke afzonderlijke verwijzende pagina worden geselecteerd/worden geschrapt.

  • Opnieuw publiceren

   Herpubliceer de verwijzende pagina; opnieuw kan dit voor elke individuele pagina worden geselecteerd.

  note note
  NOTE
  Als de pagina al is geactiveerd, wordt deze automatisch gedeactiveerd wanneer u de pagina verplaatst. De functie wordt standaard opnieuw geactiveerd wanneer de bewerking is voltooid, maar dit kan veranderen door de optie Opnieuw publiceren veld voor de pagina in het dialoogvenster Verplaatsen venster.
 4. Klikken Verplaatsen. Bevestiging is vereist. Klikken OK ter bevestiging.

  note note
  NOTE
  De paginatitel wordt niet bijgewerkt.

Een pagina verwijderen deleting-a-page

 1. U kunt een pagina van diverse plaatsen schrappen:

  • Binnen de Websites -console, klikt u om de pagina te selecteren, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Verwijderen in het resulterende menu.
  • Binnen de Websites console, klik om de pagina te selecteren, dan selecteren Verwijderen in het werkbalkmenu.
  • Gebruik in sidekick de Pagina te selecteren tab Pagina verwijderen - Hiermee verwijdert u de pagina die momenteel is geopend.
 2. Nadat u hebt geselecteerd om een pagina te verwijderen, moet u de aanvraag bevestigen - aangezien de actie niet ongedaan kan worden gemaakt.

  note note
  NOTE
  Als de pagina na verwijdering is gepubliceerd, kunt u de nieuwste (of een specifieke) versie herstellen, maar deze heeft mogelijk niet precies dezelfde inhoud als de laatste versie als er verdere wijzigingen zijn aangebracht. Zie Pagina's herstellen voor nadere bijzonderheden.
NOTE
Als een pagina al is geactiveerd, wordt deze automatisch gedeactiveerd voordat de pagina wordt verwijderd.

Een pagina vergrendelen locking-a-page

U kunt Een pagina vergrendelen/ontgrendelen vanuit een console of wanneer u een afzonderlijke pagina bewerkt. Informatie over vergrendelde pagina's wordt ook op beide locaties weergegeven.

Een nieuwe map maken creating-a-new-folder

NOTE
Mappen zijn ook onderworpen aan de Naamgevingsconventies voor pagina wanneer u de nieuwe mapnaam opgeeft.
 1. Open de Websites en navigeer naar de gewenste locatie.

 2. In de Nieuw… menu (klik op de pijl naast Nieuw…), selecteert u Nieuwe map….

 3. De Map maken wordt geopend. Hier kunt u de Naam en Titel:

  chlimage_1-152

 4. Selecteren Maken om de map te maken.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2