Pagina-eigenschappen bewerken editing-page-properties

U kunt de vereiste eigenschappen voor een pagina definiëren. Deze kunnen afhankelijk van de aard van de pagina variëren. Sommige pagina's kunnen bijvoorbeeld zijn verbonden met een live kopie, andere niet en de live kopie-informatie is op de juiste wijze beschikbaar.

Pagina-eigenschappen page-properties

De eigenschappen zijn verdeeld over verschillende tabbladen:

Basis basic

 • Titel

  De titel van de pagina wordt op verschillende locaties weergegeven. Bijvoorbeeld de Websites en de Sites kaart-/lijstweergaven.

  Dit is een verplicht veld.

 • Tags

  Hier kunt u codes toevoegen aan of verwijderen uit de pagina door de lijst in het selectievak bij te werken:

  • Nadat u een tag hebt geselecteerd, wordt deze weergegeven onder het selectievak. U kunt een tag uit deze lijst verwijderen met de x.

  • U kunt een volledig nieuwe tag invoeren door de naam in een leeg selectievak te typen.

   De nieuwe tag wordt gemaakt wanneer u op Enter drukt. De nieuwe tag wordt dan weergegeven in een vak, met rechts een kleine ster die aangeeft dat het een nieuwe tag is.

  • Met de vervolgkeuzefunctie kunt u bestaande tags selecteren.

  • Er verschijnt een x wanneer u de muis boven een tag-item in het selectievak houdt. U kunt dit gebruiken om die tag voor deze pagina te verwijderen.

 • Verbergen in navigatie

  Een schakeloptie om aan te geven of de pagina wordt weergegeven of verborgen in de paginanavigatie.

 • Paginatitel

  Een titel die op de pagina moet worden gebruikt.

 • Navigatietitel

  U kunt een aparte titel opgeven voor gebruik in de navigatie (bijvoorbeeld als u iets beknopter wilt). Indien leeg, Titel wordt gebruikt.

 • Ondertitel

  Een ondertitel voor gebruik op de pagina.

 • Beschrijving

  Uw beschrijving van de pagina, het doel ervan of andere details die u wilt toevoegen.

 • Op tijd

  De datum en het tijdstip waarop de gepubliceerde pagina wordt geactiveerd. Wanneer deze pagina wordt gepubliceerd, blijft deze sluimerend tot de opgegeven tijd.

  Laat deze velden leeg voor pagina's die u direct wilt publiceren (het normale scenario).

 • Uit-tijd

  De tijd waarop de gepubliceerde pagina wordt gedeactiveerd.

  Laat deze velden weer leeg voor pagina's die u direct wilt publiceren.

 • Vanity URL

  Hiermee kunt u een vanity-URL voor deze pagina invoeren. Hierdoor hebt u een kortere en expressievere URL.

  Als de URL voor Vanity bijvoorbeeld is ingesteld op w elcomenaar de pagina die wordt aangegeven door het pad / v1.0/startpagevoor de website h ttp://example.com, vervolgens h ttp://example.com/welcomezou de vanity URL van h zijn ttp://example.com/content/v1.0/startpage

  note caution
  CAUTION
  Vanity-URL's:
  • moet uniek zijn, dus zorg ervoor dat de waarde niet reeds door een andere pagina wordt gebruikt.
  • regex-patronen niet ondersteunen.
 • Redirect Vanity URL

  Hiermee geeft u aan of u wilt dat de pagina de vanity-URL gebruikt.

Geavanceerd advanced

 • Taal

  De paginataal.

 • Omleiden

  Geef de pagina op waarnaar deze pagina automatisch moet worden omgeleid.

 • Ontwerp

  Geef de ontwerp voor deze pagina te gebruiken.

 • Alias

  Geef een alias op die voor deze pagina moet worden gebruikt.

 • Gesloten gebruikersgroep inschakelen

  Hiermee wordt het gebruik van gesloten gebruikersgroepen (CUG's).

 • Aanmeldingspagina

  De pagina die voor login moet worden gebruikt.

 • Toegestane groepen

  Groepen die in aanmerking komen voor aanmelding bij de CUG.

 • Realm

  Realm name for the CUG.

 • Configuratie exporteren

  Geef een exportconfiguratie op.

Miniatuur thumbnail

 • Paginaminiatuur

  Hiermee geeft u de miniatuurafbeelding van de pagina weer. U kunt:

  • Voorvertoning genereren

   Genereer een voorvertoning van de pagina die u als miniatuur wilt gebruiken.

  • Afbeelding uploaden

   Upload een afbeelding die u als miniatuur wilt gebruiken.

Cloud Servicen cloud-services

Personalisatie personalization

Machtigingen permissions

Blauwdruk blueprint

 • Blauwdruk

  Eigenschappen definiëren voor een pagina Vervagen in beheer op meerdere locaties. Hiermee bepaalt u de omstandigheden waaronder wijzigingen worden doorgegeven aan Live kopie.

Live kopie live-copy

 • Livecopy

  Eigenschappen definiëren voor een pagina van Live kopie binnen beheer op meerdere locaties. Hiermee bepaalt u de omstandigheden waaronder wijzigingen worden doorgegeven via het blauwdruk.

Sitestructuur site-structure

 • Koppelingen maken naar pagina's die functionaliteit voor de hele site bieden, zoals Aanmeldingspagina, Offline pagina, onder andere.

Pagina-eigenschappen bewerken editing-page-properties-2

Pagina-eigenschappen bewerken voor een specifieke pagina editing-page-properties-for-a-specific-page

Pagina-eigenschappen definiëren de verschillende eigenschappen van de pagina, zoals titels, wanneer deze op de website en andere titels worden weergegeven.

 1. Open de pagina die u wilt bewerken.

 2. Open in het hulpstuk de Pagina dan selecteert u Pagina-eigenschappen…

  Hiermee wordt een dialoogvenster met meerdere tabbladen geopend.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op OK opslaan.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2