Dynamic Media-elementen toevoegen aan pagina's adding-dynamic-media-assets-to-pages

Als u de Dynamic Media-functionaliteit wilt toevoegen aan elementen die u op uw websites gebruikt, kunt u de opdracht Dynamic Media of Interactive Media rechtstreeks op de pagina. Enter Design en de Dynamic Media-componenten inschakelen. Vervolgens kunt u deze componenten aan de pagina toevoegen en assets aan de component toevoegen. De Dynamic Media en interactieve mediacomponenten zijn slim: ze weten of u een afbeelding of een video toevoegt en de beschikbare opties veranderen dienovereenkomstig.

U voegt Dynamic Media-elementen rechtstreeks aan de pagina toe als u Adobe Experience Manager als uw WCM gebruikt.

NOTE
Afbeeldingen met hyperlinks zijn beschikbaar in het vak voor carrouselbanners.

Een Dynamic Media-component aan een pagina toevoegen adding-a-dynamic-media-component-to-a-page

De Dynamic Media of Interactive Media aan een pagina toevoegen is hetzelfde als een component aan een pagina toevoegen. De Dynamic Media en Interactive Media De componenten worden in de volgende secties uitgebreid beschreven.

Een Dynamic Media-component/viewer toevoegen aan een pagina:

 1. Open in Experience Manager de pagina waaraan u de Dynamic Media-component wilt toevoegen.

 2. Als er geen Dynamic Media-component beschikbaar is, selecteert u de liniaal in het dialoogvenster Sidekick om binnen te gaan Design -modus.

 3. Selecteren Edit parsys.

 4. Selecteren Dynamic Media zodat u de Dynamic Media-componenten beschikbaar kunt maken.

  note note
  NOTE
  Zie Componenten configureren in ontwerpmodus voor meer informatie .
 5. Terug naar Edit door op het potloodpictogram in het dialoogvenster Sidekick.

 6. Sleep de Dynamic Media of Interactive Media uit de Other op de gewenste locatie op de pagina te plaatsen.

 7. Selecteren Edit dus wordt de component geopend.

 8. De component bewerken indien nodig.

 9. Selecteren OK uw wijzigingen worden dus opgeslagen.

Dynamic Media-componenten dynamic-media-components

Dynamic Media en Interactive Media zijn beschikbaar in Sidekick krachtens Dynamic Media. U gebruikt de Interactive Media voor interactieve elementen, zoals interactieve video, interactieve afbeeldingen of carrouselsets. Voor alle andere Dynamic Media-componenten gebruikt u de opdracht Dynamic Media component.

chlimage_1-71

NOTE
Deze componenten zijn niet standaard beschikbaar en moeten in de ontwerpmodus worden geselecteerd voordat ze kunnen worden gebruikt. Nadat ze in de ontwerpmodus beschikbaar zijn gemaaktkunt u de componenten aan de pagina toevoegen, net als alle andere Experience Managers.

Dynamic Media-component dynamic-media-component

De Dynamic Media-component is slim. Afhankelijk van het feit of u een afbeelding of video toevoegt, hebt u verschillende opties. De component ondersteunt voorinstellingen voor afbeeldingen, op afbeeldingen gebaseerde viewers, zoals afbeeldingssets, centrifuges, gemengde mediasets en video. Bovendien reageert de viewer snel. De grootte van het scherm verandert dus automatisch op basis van de schermgrootte. Alle viewers zijn op HTML5 gebaseerde viewers.

NOTE
Wanneer u het dialoogvenster Dynamic Media en Dynamic Media Settings is leeg of u kunt een element niet correct toevoegen, controleer het volgende:
 • U hebt Dynamic Media ingeschakeld. Dynamic Media is standaard uitgeschakeld.
 • De afbeelding heeft een piramideTIFF-bestand. Afbeeldingen die zijn ge├»mporteerd voordat Dynamic Media is ingeschakeld, hebben geen TIFF-bestand met piramide.

Wanneer u met afbeeldingen werkt when-working-with-images

De Dynamic Media kunt u dynamische afbeeldingen toevoegen, zoals afbeeldingssets, centrifuges en gemengde mediasets. U kunt inzoomen, uitzoomen en, indien van toepassing, een afbeelding binnen een centrifugeset draaien of een afbeelding van een ander type set selecteren.

U kunt de viewervoorinstelling, afbeeldingsvoorinstelling of afbeeldingsindeling ook rechtstreeks in de component configureren. Als u een afbeelding responsief wilt maken, kunt u de onderbrekingspunten instellen of een responsieve voorinstelling voor de afbeelding toepassen.

chlimage_1-72

U kunt de volgende Dynamic Media-instellingen bewerken door op Edit in de component en klik vervolgens op de knop Dynamic Media Settings tab.

chlimage_1-73

NOTE
Standaard is de afbeeldingscomponent voor dynamische media adaptief. Als u van het een vaste grootte wilt maken, plaats het in de component in Advanced met de Width en Height eigenschappen.

Viewer preset - Selecteer een bestaande viewervoorinstelling in het keuzemenu. Als de viewervoorinstelling die u zoekt niet zichtbaar is, moet u deze zichtbaar maken. Zie Viewer-voorinstellingen beheren. U kunt geen viewervoorinstelling selecteren als u een voorinstelling voor afbeeldingen gebruikt en omgekeerd.

Deze optie is alleen beschikbaar als u afbeeldingssets, centrifuges of gemengde mediasets bekijkt. De weergegeven viewervoorinstellingen zijn slim. Er worden dus alleen relevante voorinstellingen voor viewers weergegeven.

Image preset - Selecteer een bestaande voorinstelling voor de afbeelding in het keuzemenu. Als de voorinstelling die u zoekt niet zichtbaar is, moet u deze zichtbaar maken. Zie Voorinstellingen afbeelding beheren. U kunt geen viewervoorinstelling selecteren als u een voorinstelling voor afbeeldingen gebruikt en omgekeerd.

Deze optie is niet beschikbaar als u afbeeldingssets, centrifuges of gemengde mediasets bekijkt.

Image Modifiers - U kunt afbeeldingseffecten wijzigen door extra opdrachten voor afbeeldingen in te voeren. Deze opdrachten worden beschreven in Voorinstellingen afbeelding beheren en de Opdrachtverwijzing.

Deze optie is niet beschikbaar als u afbeeldingssets, centrifuges of gemengde mediasets bekijkt.

Breakpoints - Als u dit element gebruikt op een responsieve site, moet u de pagina-onderbrekingspunten toevoegen. Afbeeldingsonderbrekingspunten worden gescheiden door komma's (,). Deze optie werkt wanneer er geen hoogte of breedte is gedefinieerd in een voorinstelling voor afbeeldingen.

Deze optie is niet beschikbaar als u afbeeldingssets, centrifuges of gemengde mediasets bekijkt.

U kunt het volgende bewerken Advanced Settings door te klikken Edit in de component.

Title - Wijzig de titel van de afbeelding.

Alt Text - Voeg een titel aan de afbeelding toe voor gebruikers die afbeeldingen hebben uitgeschakeld.

Deze optie is niet beschikbaar als u afbeeldingssets, centrifuges of gemengde mediasets bekijkt.

URL, Open in - U kunt een element instellen van om een koppeling te openen. Stel de URL en Open in om aan te geven of u deze in hetzelfde venster of in een nieuw venster wilt openen.

Deze optie is niet beschikbaar als u afbeeldingssets, centrifuges of gemengde mediasets bekijkt.

Width and Height - Voer een waarde in pixels in als u wilt dat de afbeelding een vaste grootte heeft. Als u deze waarden niet invult, wordt het element adaptief.

Wanneer u werkt met video when-working-with-video

Gebruik de Dynamic Media om dynamische video toe te voegen aan uw webpagina's. Wanneer u de component bewerkt, kunt u een vooraf gedefinieerde videoviewer gebruiken om de video op de pagina af te spelen.

chlimage_1-74

U kunt het volgende bewerken Dynamic Media Settings door te klikken Edit in de component.

NOTE
De Dynamic Media-videocomponent is standaard adaptief. Als u van het een vaste grootte wilt maken, plaats het in de component met Width en Height in de Advanced tab.

Viewer preset - Selecteer een bestaande voorinstelling voor een videoviewer in het keuzemenu. Als de viewervoorinstelling die u zoekt niet zichtbaar is, moet u deze zichtbaar maken. Zie Viewer-voorinstellingen beheren.

U kunt het volgende bewerken Advanced instellingen door te klikken Edit in de component.

Title - Wijzig de titel van de video.

Width and Height - Voer een waarde in pixels in als u wilt dat de video een vaste grootte heeft. Als u deze waarden niet invult, wordt het adaptief.

Beveiligde video leveren how-to-delivery-secure-video

In Experience Manager 6.2, wanneer u installeert FP-13480kunt u bepalen of een video wordt geleverd via een HTTPS-verbinding (Secure SSL) of een onveilige verbinding (HTTP). Standaard wordt het video-leveringsprotocol automatisch overgenomen van het protocol van de ingesloten webpagina. Als de webpagina via HTTPS wordt geladen, wordt de video ook via HTTPS geleverd. Omgekeerd geldt dat als de webpagina zich op HTTP bevindt, de video via HTTP wordt geleverd. Gewoonlijk is dit standaardgedrag prima en hoeft de configuratie niet te worden gewijzigd. U kunt dit standaardgedrag echter overschrijven. Toevoegen VideoPlayer.ssl=on aan het einde van een URL-pad of aan de lijst met andere parameters voor viewerconfiguratie in een ingesloten codefragment. Beide acties dwingen de veilige videoverzending.

Voor meer informatie over veilige video-levering en het gebruik van de VideoPlayer.ssl configuratiekenmerk in uw URL-pad, zie Beveiligde video-levering in de Referentiehandleiding voor viewers. Naast de videoviewer is beveiligde video-levering beschikbaar voor de viewer voor gemengde media en de interactieve videoviewer.

Interactieve media-component interactive-media-component

De interactieve component van Media is voor die activa die interactiviteit op hen zoals hotspots of beeldkaarten hebben. Als u een interactieve afbeelding, interactieve video of carrouselbanner hebt, gebruikt u de Interactive Media component.

De Interactive Media is slim. Afhankelijk van het feit of u een afbeelding of video toevoegt, hebt u verschillende opties. Bovendien reageert de viewer snel. De grootte van het scherm verandert dus automatisch op basis van de schermgrootte. Alle viewers zijn op HTML5 gebaseerde viewers.

chlimage_1-75

U kunt het volgende bewerken General instellingen door te klikken Edit in de component.

Viewer preset - Selecteer een bestaande viewervoorinstelling in het keuzemenu. Als de viewervoorinstelling die u zoekt niet zichtbaar is, moet u deze zichtbaar maken. Voorinstellingen voor viewers moeten worden gepubliceerd voordat ze kunnen worden gebruikt. Zie Viewer-voorinstellingen beheren.

Title - Wijzig de titel van de video.

Width and Height - Voer een waarde in pixels in als u wilt dat de video een vaste grootte heeft. Als u deze waarden niet invult, wordt het adaptief.

U kunt het volgende bewerken Add To Cart instellingen door te klikken Edit in de component.

Show Product Asset - Deze waarde is standaard geselecteerd. In het productelement ziet u een afbeelding van het product, zoals gedefinieerd in de Commerce-module. Schakel het vinkje uit om het productelement niet weer te geven.

Show Product Price - Deze waarde is standaard geselecteerd. De prijs van het product is de prijs van het object zoals gedefinieerd in de module Handel. Schakel het vinkje uit om de productprijs niet weer te geven.

Show Product Form - Deze waarde is standaard niet geselecteerd. Het productformulier bevat alle productvarianten zoals grootte en kleur. Schakel het vinkje uit om de productvarianten niet weer te geven.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2