Onderhoud controlelogbestand in AEM 6 audit-log-maintenance-in-aem

AEM gebeurtenissen die in aanmerking komen voor accountlogboekregistratie, genereren veel gearchiveerde gegevens. Deze gegevens kunnen na verloop van tijd snel groeien als gevolg van replicaties, het uploaden van bedrijfsmiddelen en andere systeemactiviteiten.

Het onderhoud van het controlelogboek omvat verscheidene delen van functionaliteit die de capaciteit toelaat om het onderhoud van het controlelogboek onder specifiek beleid te automatiseren.

Het wordt uitgevoerd als configureerbare wekelijkse onderhoudstaak en is toegankelijk via de de monitorconsole van het Dashboard van Verrichtingen.

Zie de klasse Documentatie van het bewerkingsdashboard.

Er zijn drie typen opties voor het opschonen van controlelogbestanden:

Elk kan worden gevormd door regels in de Console van het AEM te creƫren. Nadat zij zijn gevormd, kunt u hen teweegbrengen door naar te gaan Gereedschappen - Bewerkingen - Onderhoud - Wekelijks venster Onderhoud en de AuditLog-onderhoudstaak.

Logbestand voor controle van pagina configureren configure-page-audit-log-purging

Voer de volgende stappen uit om het opschonen van controlelogbestanden te configureren:

 1. Ga naar de webconsolebeheerder door uw browser naar http://localhost:4502/system/console/configMgr/

 2. Zoeken naar een opgevraagd item Regel voor het verwijderen van controlelogbestanden voor pagina's en klik erop.

  chlimage_1-365

 3. Vervolgens configureert u de zuiveringsplanner op basis van uw vereisten. De beschikbare opties zijn:

  • Naam regel: de naam van de regel inzake controlebeleid;
  • Inhoudspad: het pad van de inhoud waarop de regel van toepassing is;
  • Minimumleeftijd: de tijd in dagen waarop de auditlogs moeten worden bewaard;
  • Type controlelogboek: het type controlelogboek dat moet worden gezuiverd.
  note note
  NOTE
  Het inhoudspad is alleen van toepassing op onderliggende elementen van het dialoogvenster /var/audit/com.day.cq.wcm.core.page in de repository.
 4. Sla de regel op.

 5. De regel u creeerde moet in het Dashboard van Verrichtingen worden blootgesteld opdat het wordt uitgevoerd. Ga als volgt te werk om dit te doen Gereedschappen - Operaties - Onderhoud in het welkomstscherm AEM.

 6. Druk op Wekelijks onderhoudvenster kaart.

 7. U zult de onderhoudstaak vinden die reeds onder AuditLog-onderhoudstaak kaart.

  chlimage_1-366

 8. U kunt of de datum van de volgende uitvoering inspecteren, het vormen, of het manueel uitvoeren door de spelknoop te drukken.

In AEM 6.3, als het geplande onderhoudsvenster sluit alvorens de taak van het Logboek van de Controle kan voltooien, houdt de taak automatisch op. Het wordt hervat wanneer het volgende onderhoudsvenster wordt geopend.

Met AEM 6.5, kunt u een actieve Taak van de Weigering van het Logboek van de Controle manueel tegenhouden door te klikken Stoppen pictogram. Bij de volgende uitvoering wordt de taak veilig hervat.

NOTE
Om een einde te maken aan de onderhoudstaak, moet de uitvoering worden opgeschort zonder dat het spoor van de reeds in uitvoering zijnde baan verloren gaat.

DAM-controlelogbestand opschonen configure-dam-audit-log-purging

 1. Ga naar de systeemconsole op https://<serveraddress>:<serverport>/system/console/configMgr

 2. Zoeken naar DAM-controlelogbestand leegmaken en klik op het resultaat.

 3. In het volgende venster, vorm dienovereenkomstig uw regel. De opties zijn:

  • Naam regel: de naam van de regel inzake controlebeleid;
  • Inhoudspad: het pad van de inhoud waarop de regel van toepassing is
  • Minimumleeftijd: de tijd in dagen dat de auditlogboeken moeten worden bewaard
  • Typen auditlogbestandgebeurtenissen: de typen DAM-auditgebeurtenissen die moeten worden gewist.
 4. Klikken Opslaan om uw configuratie te bewaren

Logboek voor replicatiecontrole configureren configure-replication-audit-log-purging

 1. Ga naar de systeemconsole op https://<serveraddress>:<serverport>/system/console/configMgr

 2. Zoeken naar Replicatieauditlogboek leegmaken planner en klik op het resultaat

 3. In het volgende venster, vorm dienovereenkomstig uw regel. De opties zijn:

  • Naam regel: de naam van de regel van het controlebeleid
  • Inhoudspad: het pad van de inhoud waarop de regel van toepassing is
  • Minimumleeftijd: de tijd in dagen dat de auditlogboeken moeten worden bewaard
  • Gebeurtenistypen van het Logboek van de controle: de soorten de controlegebeurtenissen van de Replicatie die zouden moeten worden gezuiverd
 4. Klikken Opslaan om uw configuratie op te slaan.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2