Verbinding maken met Microsoft Translator connecting-to-microsoft-translator

Een configuratie maken voor de Microsoft Vertaler cloudservice waarmee u uw Microsoft-vertaalaccount kunt gebruiken voor het vertalen van AEM pagina-inhoud of -elementen.

NOTE
AEM levert een proefaccount voor Microsoft-vertaling, waarbij maximaal 2 000 000 gratis vertaalde tekens per maand zijn toegestaan. Als u een accountabonnement wilt verkrijgen dat geschikt is voor productiesystemen, raadpleegt u De Microsoft Translator-licentieconfiguratie voor proefversies bijwerken.
Eigenschap
Beschrijving
Vertaallabel
De weergavenaam voor de vertaalservice
Vertaalkenmerk
(Optioneel) Voor door de gebruiker gegenereerde inhoud wordt bijvoorbeeld de toewijzing naast vertaalde tekst weergegeven. Translations by Microsoft
Werkruimte-id
(Optioneel) De id van de aangepaste Microsoft Translator-engine die u wilt gebruiken
Subscription Key
Je Microsoft Subscription Key voor Microsoft Translator

Nadat u de configuratie creeert, moet u activeren.

De volgende procedure leidt tot een configuratie van de Vertaler van Microsoft.

 1. In de navigatievenster, klikken Gereedschappen > Cloud Servicen > Cloud Servicen voor vertaling.

 2. Navigeer naar de locatie waar u de configuratie wilt maken. Normaal gesproken bevindt dit zich in de hoofdmap van de site of kan het een algemene standaardconfiguratie zijn.

 3. Klik op de knop Maken knop.

 4. Definieer uw configuratie.

  1. Selecteren Microsoft Vertaler in de vervolgkeuzelijst.
  2. Typ een titel voor de configuratie. De titel identificeert de configuratie in de console van Cloud Servicen en in de drop-down lijsten van het paginabezit.
  3. Typ desgewenst een naam die u wilt gebruiken voor het knooppunt in de opslagplaats dat de configuratie opslaat.

  Vertaalconfiguratie maken

 5. Klikken Maken.

 6. In de Configuratie bewerken Geef de waarden voor de vertaalservice op die in de vorige tabel zijn beschreven.

  Vertaalconfiguratie bewerken

 7. Klikken Verbinden om de verbinding te verifiëren.

 8. Klikken Opslaan en sluiten.

De Microsoft Translator-licentieconfiguratie voor proefversies bijwerken upgrading-the-microsoft-translator-trial-license-configuration

Microsoft-vertaalconfiguratiepagina's bieden een handige koppeling naar de Microsoft-website voor het verkrijgen van een accountabonnement dat geschikt is voor productiesystemen.

 1. In de navigatievenster, klikken Gereedschappen > Cloud Servicen > Cloud Servicen voor vertaling.
 2. Klik op de bestaande Microsoft Translator-configuratie.
 3. Klikken Bewerken.
 4. In de Configuratie bewerken venster, klikt u op Abonnement voor upgrades. Er wordt een Microsoft-webpagina met meer informatie over de service geopend.

De Microsoft Translator Engine aanpassen customizing-your-microsoft-translator-engine

Microsoft Translation Configuration-pagina's bieden een handige koppeling naar de Microsoft-website om uw Microsoft Translator-engine aan te passen.

 1. In de navigatievenster, klikken Gereedschappen > Cloud Servicen > Cloud Servicen voor vertaling.
 2. Klik op de bestaande Microsoft Translator-configuratie.
 3. Klikken Bewerken.
 4. In de Configuratie bewerken venster, klikt u op Vertaler aanpassen. Gebruik de Microsoft-webpagina die wordt geopend om uw service aan te passen.

De configuraties van de vertaalservice activeren activating-the-translator-service-configurations

U moet uw configuraties van de wolkendienst activeren om vertaalde inhoud te steunen die aan de publicatie instantie wordt herhaald. Gebruik de methode publiceren, boomstructuur om de opslagknooppunten te activeren die de Microsoft Translator-configuraties opslaan. De knooppunten bevinden zich onder de volgende bovenliggende knooppunten:

 • /libs/settings/cloudconfigs/translation/msft-translation
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2