Beheer en vertaling van meerdere sites msm-and-translation

De volgende beheergereedschappen zijn beschikbaar voor het beheer van websites en pagina's:

Meertalige en meertalige sites multinational-and-multilingual-sites

U kunt op efficiënte wijze inhoud maken voor multinationale en meertalige sites door het gecombineerde gebruik van de Multi-Site Manager en de vertaalworkflow. Maak een stramiensite in één taal, voor een specifiek land, en gebruik die inhoud als basis voor de andere sites, waar nodig met vertaling:

  • Vertalen de hoofdsite in verschillende talen.

  • Gebruiken Beheer van meerdere sites tot:

    • Gebruik inhoud van de hoofdsite en de vertalingen opnieuw om sites te maken voor andere landen en culturen.
    • Zorg ervoor dat u het gebruik van Multi-Site Manager beperkt tot inhoud binnen één taal, bijvoorbeeld Engelse master > Engelse taalvertakkingen in landsites, Franse master > Franse taalvertakkingen in landsites.
    • Koppel zo nodig elementen van de live kopieën los om lokalisatiegegevens toe te voegen.

In het volgende diagram ziet u hoe de hoofdconcepten elkaar snijden (maar niet alle niveaus/elementen in kwestie weergeven):

Diagram dat belangrijkste concepten MSM en Vertaling toont

NOTE
In dit, en vergelijkbaar, scenario's MSM beheert niet de verschillende taalversies als dusdanig.
  • MSM beheert de plaatsing van vertaalde inhoud van een blauwdruk (bijvoorbeeld, een globale meester) aan de levende exemplaren (bijvoorbeeld, de lokale plaatsen), binnen de grenzen van een taal.
  • De vertalen de integratiemogelijkheden van AEM, in combinatie met de vertaaldiensten van derden, beheren de talen en vertalen van inhoud in deze verschillende talen.
Voor geavanceerdere gebruiksgevallen kan MSM ook voor alle taalmeesters worden gebruikt.
NOTE
Voor alle gebruiksgevallen is het raadzaam de volgende aanbevolen procedures te lezen:
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2