Aangepaste extensies maken creating-custom-extensions

Over het algemeen wanneer u een project implementeert, hebt u aangepaste code in zowel AEM als Adobe Campaign. Met het gebruik van de bestaande API kunt u uw aangepaste code in Adobe Campaign aanroepen van AEM of van AEM naar Adobe Campaign. In dit document wordt beschreven hoe u dat doet.

Vereisten prerequisites

U moet het volgende hebben geïnstalleerd:

 • Adobe Experience Manager
 • Adobe Campaign 6.1

Zie AEM integreren met Adobe Campaign 6.1 voor meer informatie .

Voorbeeld 1: AEM naar Adobe Campaign example-aem-to-adobe-campaign

De standaardintegratie tussen AEM en Campagne is gebaseerd op JSON en JSSP (JavaScript Server Page). Deze JSSP-bestanden vindt u in de Campagne-console en beginnen allemaal met aec (Adobe Experience Cloud)

chlimage_1-15

NOTE
Zie Geometrixx voor dit voorbeeld, die beschikbaar is bij Package Share.

In dit voorbeeld is een nieuw aangepast JSSP-bestand gemaakt en wordt dat vanuit de AEM aangeroepen om het resultaat op te halen. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gegevens op te halen uit Adobe Campaign of om gegevens op te slaan in Adobe Campaign.

 1. Als u in Adobe Campaign een JSSP-bestand wilt maken, klikt u op de knop Nieuw pictogram.

  Het pictogram Nieuw, zoals wordt aangegeven door een pagina met een ster in de linkerbovenhoek.

 2. Voer de naam van dit JSSP-bestand in. In dit voorbeeld: cus:custom.jssp wordt gebruikt (in de cus naamruimte).

  chlimage_1-16

 3. Plaats de volgende code in het jssp-bestand:

  code language-none
  <%
  var origin = request.getParameter("origin");
  document.write("Hello from Adobe Campaign, origin : " + origin);
  %>
  
 4. Sla uw werk op. Het resterende werk is in AEM.

 5. Creeer een eenvoudige servlet op de AEM kant zodat kunt u dit JSSP roepen. In dit voorbeeld kunt u het volgende aannemen:

  • U hebt de verbinding tussen AEM en Campagne
  • De campagnewolkendienst wordt gevormd op /content/geometrixx-outdoor

  Het belangrijkste object in dit voorbeeld is het GenericCampaignConnector, waarmee u jssp-bestanden kunt aanroepen (ophalen en posten) aan de Adobe Campaign-zijde.

  Hier volgt een klein codefragment:

  code language-none
  @Reference
  private GenericCampaignConnector campaignConnector;
  ...
  Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
  params.put("origin", "AEM");
  CallResults results = campaignConnector.callGeneric("/jssp/cus/custom.jssp", params, credentials);
  return results.bodyAsString();
  
 6. In dit voorbeeld, moet u de geloofsbrieven in de vraag overgaan. U kunt ze ophalen met de methode getCredentials(), waarbij u een pagina doorgeeft waarvoor de Campagnewolkenservice is geconfigureerd.

  code language-xml
  // page containing the cloudservice for Adobe Campaign
  Configuration config = campaignConnector.getWebserviceConfig(page.getContentResource().getParent());
  CampaignCredentials credentials = campaignConnector.retrieveCredentials(config);
  

De volledige code ziet er als volgt uit:

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import javax.servlet.ServletException;

import org.apache.felix.scr.annotations.Reference;
import org.apache.felix.scr.annotations.sling.SlingServlet;
import org.apache.sling.api.SlingHttpServletRequest;
import org.apache.sling.api.SlingHttpServletResponse;
import org.apache.sling.api.servlets.SlingSafeMethodsServlet;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.day.cq.mcm.campaign.CallResults;
import com.day.cq.mcm.campaign.CampaignCredentials;
import com.day.cq.mcm.campaign.GenericCampaignConnector;
import com.day.cq.wcm.api.Page;
import com.day.cq.wcm.api.PageManager;
import com.day.cq.wcm.api.PageManagerFactory;
import com.day.cq.wcm.webservicesupport.Configuration;

@SlingServlet(paths="/bin/campaign", methods="GET")
public class CustomServlet extends SlingSafeMethodsServlet {

 private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(this.getClass());

 @Reference
 private GenericCampaignConnector campaignConnector;

 @Reference
 private PageManagerFactory pageManagerFactory;

 @Override
 protected void doGet(SlingHttpServletRequest request,
  SlingHttpServletResponse response) throws ServletException,
  IOException {

 PageManager pm = pageManagerFactory.getPageManager(request.getResourceResolver());

 Page page = pm.getPage("/content/geometrixx-outdoors");

 String result = null;
 if ( page != null) {
  result = callCustomFunction(page);
 }
 if ( result != null ) {
  PrintWriter pw = response.getWriter();
  pw.print(result);
 }
 }

 private String callCustomFunction(Page page ) {
 try {
  Configuration config = campaignConnector.getWebserviceConfig(page.getContentResource().getParent());
  CampaignCredentials credentials = campaignConnector.retrieveCredentials(config);

  Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
  params.put("origin", "AEM");
  CallResults results = campaignConnector.callGeneric("/jssp/cus/custom.jssp", params, credentials);
  return results.bodyAsString();
 } catch (Exception e ) {
  log.error("Something went wrong during the connection", e);
 }
 return null;

 }

}

Voorbeeld 2: Adobe Campaign AEM example-adobe-campaign-to-aem

AEM biedt API's van de box uit om de objecten op te halen die overal beschikbaar zijn in de browser-weergave van sitebeheer.

chlimage_1-17

NOTE
Zie Geometrixx voor dit voorbeeld, die beschikbaar is bij Package Share.

Voor elk knooppunt in de verkenner is er een API die eraan is gekoppeld. Bijvoorbeeld voor het knooppunt:

De API is:

Het einde van de URL .1.json kan worden vervangen door .2.json, .3.json, afhankelijk van het aantal subniveaus dat u wilt ophalen. Om alle hen het sleutelwoord te verkrijgen, oneindig kan worden gebruikt:

AEM standaard basisverificatie gebruikt om de API te gebruiken.

Een JS-bibliotheek met een naam amcIntegration.js is beschikbaar in 6.1.1 (build 8624 en hoger) die onder meer die logica implementeert.

API-aanroep AEM aem-api-call

loadLibrary("nms:amcIntegration.js");

var cmsAccountId = sqlGetInt("select iExtAccountId from NmsExtAccount where sName=$(sz)","aemInstance")
var cmsAccount = nms.extAccount.load(String(cmsAccountId));
var cmsServer = cmsAccount.server;

var request = new HttpClientRequest(cmsServer+"/content/campaigns/geometrixx.infinity.json")
aemAddBasicAuthentication(cmsAccount, request);
request.method = "GET"
request.header["Content-Type"] = "application/json; charset=UTF-8";
request.execute();
var response = request.response;
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2