Sites Repositoregeling Herstructurering AEM 6.5 sites-repository-restructuring-in-aem

Zoals beschreven op het bovenliggende element Herstructurering van de depositaris in AEM 6.5 op de pagina, moeten klanten die een upgrade uitvoeren naar AEM 6.5 deze pagina gebruiken om de werkinspanning te beoordelen die gepaard gaat met wijzigingen in de opslagplaats die gevolgen hebben voor de AEM Sites-oplossing. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het AEM 6.5 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een toekomstige verbetering kunnen worden uitgesteld.

Met 6,5-upgrade

Voorafgaand aan toekomstige upgrade

Met 6,5-upgrade with-upgrade

ContextHub-segmenten contexthub-segments

Vorige locatie
/etc/segmentation/contexthub
Nieuwe locatie of locaties

/apps/settings/wcm/segments

/conf/settings/settings/wcm/segments

/conf/<tenant>/settings/wcm/segments

Herstructureringsrichtsnoeren

Als om het even welke nieuwe of gewijzigde Segmenten ContextHub in broncontrole eerder dan wordt uitgegeven in AEM, moeten zij aan de nieuwe plaats worden gemigreerd:

 1. Kopieer om het even welke nieuwe of gewijzigde Segmenten ContextHub van de vorige plaats aan de aangewezen nieuwe plaats (https://experienceleague.adobe.com/%3Ccode%3Eapps%3C/code%3E,%20%3Ccode%3E/conf/global%3C/code%3E%20of%20%3Ccode%3E/conf/<tenant>%3C/code%3E?lang=nl)
 2. Verwijzingen van de update naar Segmenten ContextHub in de vorige plaats aan de gemigreerde Segmenten ContextHub in de nieuwe plaatsen (/apps, /conf/global, /conf/<tenant>).

De volgende vraag QueryBuilder bepaalt de plaats van alle verwijzingen naar Segmenten ContextHub in de Vorige Plaatsen.

\

\

path=/content property=cq:segments property.operation=like property.value=/etc/segmentation/contexthub/%

\

\

Dit kan worden uitgevoerd via

AEM foutopsporingsinterface van QueryBuilder

. Merk op dat dit een het doorlopen vraag is, zodat stel het niet tegen productie in werking, en verzeker traversale grenzen aangepast zoals nodig.

Notities

De Segmenten van ContextHub persisteerden aan de vorige plaatsvertoning als read-only in AEM > Persoonlijkheid > Soorten publiek.

Als de Segmenten ContextHub in AEM editable moeten zijn, moeten zij aan de nieuwe plaats (/conf/global of /conf/<tenant>). Om het even welke nieuwe die segmenten ContentHub in AEM worden gecreeerd worden voortgeduurd aan de nieuwe plaats (/conf/global of /conf/<tenant>).

AEM Sites Pagina-eigenschappen staan alleen de vorige locatie toe (/etc) of één nieuwe locatie (/apps, /conf/global of /conf/<tenant>) om worden geselecteerd, zodat moeten de Segmenten ContextHub dienovereenkomstig worden gemigreerd.

Om het even welke ongebruikte Segmenten ContextHub van AEM verwijzingsplaatsen kunnen worden verwijderd en niet aan de Nieuwe Plaats worden gemigreerd:

 • /etc/segmentation/geometrixx/
 • /etc/segmentation/geometrixx-outdoor

Nota: Als de ClientContext in gebruik is, wordt het geadviseerd om in ContextHub om te zetten.

Voorafgaand aan toekomstige upgrade prior-to-upgrade

Adobe Analytics-clientbibliotheken adobe-analytics-client-libraries

Vorige locatie
/etc/clientlibs/foundation/sitecatalyst
Nieuwe locatie of locaties
/libs/cq/analytics/clientlibs/analytics
Herstructureringsrichtsnoeren

Elk aangepast gebruik van deze clientbibliotheken moet verwijzen naar de clientbibliotheek per categorie en niet per pad:

 1. Alle verwijzingen naar de clientbibliotheek per pad op de vorige locatie moeten worden bijgewerkt om te worden gebruikt AEM Client Library Reference Framework.

 2. Als AEM Client Library-verwijzingsframework niet kan worden gebruikt, kan naar het absolute pad van de Client Libraries worden verwezen via AEM Client Library Proxy servlet.

  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/plugins.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/sitecatalyst.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/tracking.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/util.js
Notities

Het bewerken van deze clientbibliotheken is nooit ondersteund.

Ga voor het verkrijgen van de categorieën Client Library naar elk cq:ClientLIbraryFolder knoop via CRXDELite en inspecteer het categoriebezit.

 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/plugins
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/sitecatalyst
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/tracking
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/util

Klassiek Microsoft Word-naar-webpaginamodellen classic-microsoft-word-to-web-page-designs

Vorige locatie
/etc/designs/wordDesign
Nieuwe locatie of locaties

/libs/settings/wcm/designs/wordDesign

/apps/settings/wcm/designs/wordDesign

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
 2. Alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp converteren naar een Clientbibliotheek with allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in de eigenschap cq:designPath.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Update AEM Dispatcher rules to allow serving of Client Libraries via the /etc.clientlibs/ proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde:

 • Ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Notities
NVT

Emulatorconfiguraties voor mobiele apparaten mobile-device-emulator-configurations

Vorige locatie
/etc/mobile
Nieuwe locatie of locaties

/libs/settings/mobile

/apps/settings/mobile

/conf/global/settings/mobile

/conf/<tenant>/settings/mobile

Herstructureringsrichtsnoeren

Alle nieuwe emulatorconfiguraties voor mobiele apparaten moeten worden gemigreerd naar de nieuwe locatie.

 1. Kopieer alle nieuwe emulatorconfiguraties voor mobiele apparaten van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps, /conf/global, /conf/<tenant>).
 2. Werk voor alle AEM Sites-pagina's die afhankelijk zijn van deze emulatorconfiguraties voor mobiele apparaten de pagina's bij jcr ``:content knooppunt:
  [cq:Page]/jcr:content@cq: deviceGroups = String[ mobile/groups/responsive ]
 3. Voor alle bewerkbare sjablonen die afhankelijk zijn van deze configuraties van emulators voor mobiele apparaten, werkt u de bewerkbare sjablonen bij en wijst u de cq : deviceGroups naar de nieuwe locatie.
Notities

De resolutie van de Configuraties van de Emulator van het Mobiel Apparaat komt in de volgende orde voor:

 1. /conf/<tenant>/settings/mobile
 2. /conf/global/settings/mobile
 3. /apps/settings/mobile
 4. /libs/settings/mobile
 5. /etc/mobile

Configuraties van blauwdruk voor beheer op meerdere locaties multi-site-manager-blueprint-configurations

Vorige locatie
/etc/blueprints
Nieuwe locatie of locaties

/apps/msm (Klantblauwdrukconfiguraties)

/libs/msm (Configuratie Vervaging buiten kader voor schermen, handel)

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde configuraties voor beheer van meerdere sites moeten worden gemigreerd naar de nieuwe locatie (/apps).

 1. Kopieer eventuele nieuwe of gewijzigde configuraties voor de bewaking van de blauwdruk van meerdere sites van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
 2. Verwijder alle gemigreerde configuraties voor beheer van meerdere sites uit de vorige locatie.
Notities

Alle AEM configuraties voor beheer op meerdere locaties vindt u in de nieuwe locatie op /libs.

De inhoud verwijst niet naar de Blauwe Configuraties van de Manager van de Multisite daarom zijn er geen inhoudsverwijzingen om aan te passen.

Uitrolconfiguraties voor beheer op meerdere locaties multi-site-manager-rollout-configurations

Vorige locatie
/etc/msm/rolloutConfigs
Nieuwe locatie of locaties

/libs/msm/wcm/rolloutconfigs

/apps/msm/wcm/rolloutconfigs

Herstructureringsrichtsnoeren

Nieuwe of gewijzigde configuraties voor de implementatie van meerdere beheersites moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Kopieer eventuele nieuwe of gewijzigde implementatieconfiguraties voor beheer op meerdere locaties van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
 2. Werk verwijzingen op AEM Pagina's naar de Configuraties van de Output van de Manager van de Multisite in de Vorige Plaats bij, om aan hun tegenhangers in de Nieuwe Plaatsen te wijzen (/libs of /apps).

Verwijder gemigreerde configuraties voor de implementatie van meerdere sites uit de vorige locatie.

Notities
Als u de gemigreerde implementatieconfiguraties voor beheer op meerdere sites niet verwijdert van de vorige locatie, resulteert dit in dubbele implementatieopties die worden weergegeven aan AEM auteurs.

E-mailsjabloon voor melding van paginagebeurtenis page-event-notification-e-mail-template

Vorige locatie
/etc/notification/email/default/com.day.cq.wcm.core.page
Nieuwe locatie of locaties

/libs/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page

/apps/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page

Herstructureringsrichtsnoeren

De enige ondersteunde nieuwe e-mailsjablonen voor gebeurtenismeldingen voor de pagina zijn de ondersteuning van nieuwe landinstellingen.

De resolutie van het E-mailsjabloon voor paginagebeurtenissen vindt plaats in de volgende volgorde:

 1. /etc/notification/email/default/com.day.cq.wcm.core.page
 2. /apps/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page
 3. /libs/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page
Notities

Nieuwe of gewijzigde E-mailsjablonen voor gebeurtenismeldingen voor pagina moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd onder /apps:

 1. Kopieer nieuwe of gewijzigde E-mailsjablonen voor gebeurtenismeldingen voor de pagina van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
 2. Verwijder alle sjablonen voor meldingen van gemigreerde paginagebeurtenissen uit de vorige locatie.

Paginastructuur page-scaffolding

Vorige locatie
/etc/scaffolding
Nieuwe locatie of locaties
/libs/settings/ wcm /sjabloontypen/basisstructuur/basisstructuur/apps/settings/ wcm /sjabloontypen/basisstructuur/basisstructuur
Herstructureringsrichtsnoeren
Basisstructuur die onder de vorige locatie is gemaakt, gebruikt het oudere framework voor segmentering en kan niet naar de nieuwe locatie worden gemigreerd. Om met de Nieuwe Plaats te richten moet om het even welke erfenisBasisstructuur opnieuw worden ontwikkeld gebruikend het gesteunde Kader van de Basisstructuur.
Notities
NVT

Responsief raster MINDER responsive-grid-less

Vorige locatie
/etc/clientlibs/wcm/foundation/grid/grid_base.less
Nieuwe locatie of locaties
/libs/wcm/foundation/clientlibs/grid/grid_base.less
Herstructureringsrichtsnoeren

Alle verwijzingen naar de vorige locatie in aangepaste LESS-bestanden moeten worden bijgewerkt om te kunnen importeren vanaf de nieuwe locatie.

 • Werk om het even welke van verwijzingen voorzien van douaneLESS dossiers bij die net_base.less in de Vorige Plaats van verwijzingen voorzien om de nieuwe plaats te verwijzen.
Notities
Verwijzen naar een niet-bestaand grid_base.less resulteert in de lay-outmodus van de Pagina- en de Sjablooneditor niet en een verstoring van de pagina-indeling.

Statische sjabloonontwerpen static-template-designs

Vorige locatie
/etc/designs/<custom-site>
Nieuwe locatie of locaties
/apps/settings/wcm/designs/<custom-site>
Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime via de Dialogen van het Ontwerp worden geschreven.

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie (/apps).
 2. Alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp converteren naar een Clientbibliotheek with allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in het dialoogvenster cq:designPath eigenschap via AEM > Sites > Aangepaste sitepagina's > Pagina-eigenschappen > Geavanceerd tabblad > Ontwerpveld.
 4. Werk pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen om de nieuwe categorie Clientbibliotheek te kunnen gebruiken (hiervoor moet de code voor de implementatie van de pagina worden bijgewerkt).
 5. Werk AEM Dispatcher-regels bij om het serveren van clientbibliotheken via de /etc.clientlibs/ proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die NIET in SCM, en gewijzigde runtime via de Dialogen van het Ontwerp beheerde:

 • Ontwerpbare ontwerpen niet uit /etc.
Notities
De aanbevolen aanpak is om AEM Sites en Pagina's samen te stellen met Bewerkbare sjablonen die Structuurelementen en -beleid gebruiken in plaats van Ontwerpen.

Adobe Target Integration Client Libraries adobe-target-integration-client-libraries

Vorige locatie
/etc/clientlibs/foundation/target
Nieuwe locatie of locaties
/libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget
Herstructureringsrichtsnoeren

Elk aangepast gebruik van deze clientbibliotheken moet verwijzen naar de clientbibliotheek per categorie en niet per pad.

 1. Alle verwijzingen naar de clientbibliotheek per pad op de vorige locatie moeten worden bijgewerkt om te worden gebruikt AEM Client Library Reference Framework.
 2. Als AEM Client Library-verwijzingsframework niet kan worden gebruikt, kan naar het absolute pad van de Client Libraries worden verwezen via AEM Client Library Proxy servlet:
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/testandtarget.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs-integration.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/init.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/mbox.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/parameters.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/util.js
Notities

Het bewerken van deze clientbibliotheken is nooit ondersteund.

Om de categorieën van de Bibliotheek van de Cliënt te verkrijgen, bezoek elk knoop cq:ClientLILibraryFolder via CRXDELite en inspecteer het categoriebezit:

 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/testandtarget
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs-integration
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/init
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/mbox
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/parameters
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/util

WCM Foundation-clientbibliotheken wcm-foundation-client-libraries

Vorige locatie
/etc/clientlibs/wcm/foundation
Nieuwe locatie of locaties
/libs/wcm/foundation/clientlibs
Herstructureringsrichtsnoeren

Elk aangepast gebruik van deze clientbibliotheken moet verwijzen naar de clientbibliotheek per categorie en niet per pad.

 1. Alle verwijzingen naar de clientbibliotheek per pad op de vorige locatie moeten worden bijgewerkt om te worden gebruikt AEM Client Library Reference Framework.
 2. Als AEM Client Library-verwijzingsframework niet kan worden gebruikt, kan naar het absolute pad van de Client Libraries worden verwezen via AEM Client Library Proxy servlet.
 • /etc.clientlibs/wcm/foundation/clientlibs/accessibility.css
 • /etc.clientlibs/wcm/foundation/clientlibs/main.css
 • /etc.clientlibs/wcm/foundation/clientlibs/main.js
Notities

Het bewerken van deze clientbibliotheken is nooit ondersteund.

Ga voor het verkrijgen van de categorieën Client Library naar elk cq:ClientLIbraryFolder knoop via CRXDELite en inspecteer het categoriebezit:

 • /libs/wcm/foundation/clientlibs/accessibility
 • /libs/wcm/foundation/clientlibs/main
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2