Repositoregeling voor de herstructurering van AEM Communities in punt 6.5 repository-restructuring-for-aem-communities-in

Zoals beschreven op het bovenliggende element Herstructurering van de depositaris in AEM 6.4 op de pagina, moeten klanten die een upgrade uitvoeren naar AEM 6.5 deze pagina gebruiken om de werkinspanning te beoordelen die gepaard gaat met wijzigingen in de opslagplaats die gevolgen hebben voor de AEM Communities-oplossing. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het AEM 6.5 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een toekomstige verbetering kunnen worden uitgesteld.

Met 6,5-upgrade

Voorafgaand aan toekomstige upgrade

Met 6,5-upgrade with-upgrade

Templates voor e-mailmeldingen e-mail-notification-templates

Vorige locatie
/etc/community/notifications
Nieuwe locatie of locaties
/libs/settings/community/notifications
Herstructureringsrichtsnoeren

Handmatige migratie is nodig als u naar een nieuw pad wilt gaan onder "/apps/settings". U kunt de Manager van de Configuratie van Granite gebruiken om de migratie uit te voeren.

U kunt de migratie uitvoeren door de eigenschap in te stellen mergeList tot true op de "/libs/settings/community/subscriptions" en voeg een nt:unstructured onderliggende node.

Notities
NVT

Subscription Configurations subscription-configurations

Vorige locatie
/etc/community/subscriptions
Nieuwe locatie of locaties
/libs/settings/community/subscriptions
Herstructureringsrichtsnoeren

Handmatige migratie is nodig als u naar een nieuw pad wilt gaan onder "/apps/settings". U kunt de Manager van de Configuratie van Granite gebruiken om de migratie uit te voeren.

U kunt de migratie uitvoeren door de eigenschap in te stellen mergeList tot true op de "/libs/settings/community/subscriptions" en voeg een nt:unstructured onderliggende node.

Notities
NVT

Configuraties controlewoorden watchwords-configurations

Vorige locatie
/etc/watchwords
Nieuwe locatie of locaties
/libs/community/watchwords
Herstructureringsrichtsnoeren

Er is een "Lazy Migration Task" beschikbaar om de Community Configurations op te schonen.

De taak verplaatst wachtwoorden van /etc/watchwords tot /conf/global/settings/community/watchwords.

Als de aangepaste wachtwoorden in SCM worden opgeslagen, dan zouden zij aan moeten worden opgesteld /apps/settings/... en u moet ervoor zorgen dat er geen sprake is van een bedekking /conf/global/settings/... configuratie die voorrang zou krijgen.

Migratietaak wordt verwijderd /etc locaties.

Notities
NVT

Voorafgaand aan toekomstige upgrade prior-to-upgrade

Badgingconfiguraties badging-configurations

Vorige locatie
/etc/community/badging
Nieuwe locatie of locaties

Badge-regels:

/libs/settings/community/badging

Badge-afbeeldingen:

Voor standaardafbeeldingen: /etc/community/badging/images are moved to /libs/community/badging/images

Voor aangepaste afbeeldingen: /content/community/badging/images

Herstructureringsrichtsnoeren

Handmatige migratie is vereist.

Als uw instantie de regels voor badging/scoring heeft aangepast, is er geen geautomatiseerde manier om alle regels onder een emmertje te plaatsen. De input van de klant vereist waarop conf emmer (globaal of specifiek) u voor uw plaats wilt gebruiken.

Er is geen interface beschikbaar voor het configureren van de badging en scoring voor een site.

Uitlijnen met nieuwe repository structuur:

 1. Maak een sitecontextemmertje met het gereedschap Configuratiebrowser krachtens Gereedschappen
 2. Ga naar de hoofdmap van de site
 3. Set cq:confproperty naar het emmerpad waar u al uw instellingen wilt opslaan. Hetzelfde kan worden ingesteld via de site Wizard Bewerken - Cloudconfiguratie-invoer instellen.
 4. Verplaats relevante regels voor badging en scores van /etc/community/* naar het sitecontextemmertje dat in de vorige stap is gemaakt.
 5. Pas de regels van het badging en het schrapen eigenschappen van Regels op plaatshroot aan om relatieve verwijzingen naar nieuwe regelplaatsen te hebben.
  1. Als de eigenschap bijvoorbeeld cq:conf = /conf/we-retailvervolgens badgingRules [] = community/badging/rules als de regels nu naar dit nieuwe emmertje worden verplaatst .
 6. Pas op dezelfde manier de verwijzingen naar het schrapen van regels in een merkende regelknoop aan om een relatief pad te hebben.

Tot slot schoon door het middel te verwijderen /etc/community/badging

Notities
NVT

Consoleontwerpen van klassieke gemeenschappen classic-communities-console-designs

Vorige locatie
/etc/designs/social/console
Nieuwe locatie of locaties

/libs/settings/wcm/designs/social/console

/apps/settings/wcm/designs/social/console

Herstructureringsrichtsnoeren
NVT
Notities
NVT

Configuraties voor sociale aanmelding in facebook facebook-social-login-configurations

Vorige locatie
/etc/cloudservices/facebookconnect
Nieuwe locatie of locaties

/conf/global/settings/cloudconfigs/facebookconnect

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/facebookconnect

Herstructureringsrichtsnoeren

Alle nieuwe Facebook Cloud Configurations moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.

  1. Nieuwe Facebook Social Login Configurations handmatig opnieuw maken via de AEM-ontwerpinterface op Gereedschappen > Cloud Servicen > Configuratie van sociale aanmelding voor Facebook.
   of
  2. Kopieer nieuwe Facebook Cloud Configurations van vorige locatie naar de juiste nieuwe locatie, onder /conf/global or /conf/<tenant>.
 2. Als u de hoofdmap van de AEM Communities-site wilt bijwerken en wilt verwijzen naar de nieuwe configuratie voor sociale aanmelding van Facebook, stelt u de optie [cq:Page]/jcr:content@cq:conf eigenschap naar het absolute pad in de nieuwe locatie.

 3. Koppel de verouderde Facebook Connect-Cloud Service los van de basis van de AEM Communities-site die is bijgewerkt om naar de nieuwe locatie te verwijzen.

Notities
NVT

Configuraties taalopties language-options-configurations

Vorige locatie
/etc/social/config/languageOpts
Nieuwe locatie of locaties
/libs/social/translation/languageOpts
Herstructureringsrichtsnoeren
NVT
Notities
NVT

Configuraties voor sociale aanmelding in pinterest pinterest-social-login-configurations

Vorige locatie
/etc/cloudservices/pinterestconnect
Nieuwe locatie of locaties

/conf/global/settings/cloudconfigs/pinterestconnect

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/pinterestconnect

Herstructureringsrichtsnoeren

Alle nieuwe Pinterest Cloud Configurations moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.

  1. Nieuwe Pinterest Social Login Configurations handmatig opnieuw maken via de AEM-ontwerpinterface op Gereedschappen > Cloud Servicen > Configuratie van sociale aanmelding voor Pinterest.
   of
  2. Kopieer nieuwe Pinterest Cloud Configurations van vorige locatie naar de juiste nieuwe locatie onder /conf/global or /conf/<tenant>.
 2. Als u een AEM Communities Site-hoofdmap wilt bijwerken, verwijst u naar de nieuwe Pinterest Social Login Configuration op basis van de instellingen in het dialoogvenster [cq:Page]/jcr:content@cq:conf eigenschap naar het absolute pad in de nieuwe locatie.

 3. Koppel de verouderde Pinterest Connect-Cloud Service los van de basis van de AEM Communities-site die is bijgewerkt om naar de nieuwe locatie te verwijzen.

Notities
NVT

Scoringconfiguraties scoring-configurations

Vorige locatie
/etc/community/scoring
Nieuwe locatie of locaties
/libs/settings/community/scoring
Herstructureringsrichtsnoeren

Om met nieuwe bewaarplaatsstructuur te richten, kan het schrapen regels in worden opgeslagen /apps/settings/ of /conf/.../settings

 1. Voor /apps/settings, zou dit als globale of standaardregels handelen die in SCM worden beheerd.

Contextbewuste configuraties maken in /conf/ met CRXDELite:

 1. Maak de configuraties in de gewenste /conf/.../settings locatie
 2. De site van de Gemeenschappen moet cq:conf eigenschap ingesteld.
  1. Indien niet cq:conf is ingesteld, worden scoringregels rechtstreeks gelezen van het opgegeven pad voor eigenschap 'scoringRules' in het hoofdknooppunt van de site, bijvoorbeeld: /content/we-retail/us/en/community/jcr:content

Overbodig verwijderen: de bron verwijderen /etc/community/scoring

Notities
NVT

Configuraties voor sociale aanmelding voor twitters twitter-social-login-configurations

Vorige locatie
/etc/cloudservices/twitterconnect
Nieuwe locatie of locaties

/conf/global/settings/cloudconfigs/twitterconnect

/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/twitterconnect

Herstructureringsrichtsnoeren

Alle nieuwe Twitter Cloud Configurations moeten naar de nieuwe locatie worden gemigreerd.

 1. Bestaande configuraties in de vorige locatie migreren naar de nieuwe locatie.

  1. Nieuwe configuraties voor sociale aanmelding voor Twitters handmatig opnieuw maken via de AEM-ontwerpinterface op Gereedschappen > Cloud Servicen > Configuratie van sociale aanmelding Twitters.
   of
  2. Kopieer alle nieuwe Twitter Cloud Configurations van Vorige Locatie naar de juiste nieuwe locatie, onder /conf/global or /conf/<tenant>.
 2. Werk om het even welke wortel van de Plaats van AEM Communities bij om naar de nieuwe Configuratie van de Sociale Aanmelding van de Twitter te verwijzen door te plaatsen [cq:Page]/jcr:content@cq:conf eigenschap naar het absolute pad in de nieuwe locatie.

 3. Koppel de oudere Twitter Connect-Cloud Service los van de hoofdmappen van de AEM Communities-site die zijn bijgewerkt om naar de nieuwe locatie te verwijzen.

Notities
NVT

Dic misc

Vorige locatie
/etc/community/templates
Nieuwe locatie of locaties
/libs/settings/community/templates
Herstructureringsrichtsnoeren

Adobe heeft een migratiehulpprogramma beschikbaar gesteld op:

https://github.com/Adobe-Marketing-Cloud/aem-communities-ugc-migration/tree/master/bundles/communities-template-migration

Notities
De bestaande aangepaste sjablonen worden verplaatst naar /conf/global/settings/community/template/<groups/sites/functions>
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2