Herstructurering van activa Bewaarinstelling in AEM 6.5 assets-repository-restructuring-in-aem

Zoals beschreven op het bovenliggende element Herstructurering van de depositaris in AEM 6.5 pagina, klanten die aan Adobe Experience Manager (AEM) 6.5 bevorderen zouden deze pagina moeten gebruiken om de het werkinspanning te beoordelen verbonden aan veranderingen in bewaarplaats die de Oplossing van AEM Assets beïnvloeden. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het AEM 6.5 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een toekomstige verbetering kunnen worden uitgesteld.

Met 6,5-upgrade

Voor toekomstige upgrade

Met 6,5-upgrade with-upgrade

Dic misc

Vorige locatie
/etc/dam/job
Nieuwe locatie of locaties
/var/dam/job
Herstructureringsrichtsnoeren

Als om het even welke douanecode van deze plaats-dat afhangt, baseert de code zich uitdrukkelijk op dit weg-dan moet de code worden bijgewerkt om de nieuwe plaats te gebruiken alvorens te bevorderen. In het ideale geval worden Java™ API's gebruikt wanneer deze beschikbaar zijn om afhankelijkheden van een specifiek pad in de JCR te verminderen.

Tijdelijke locatie voor het bewaren van een ZIP-bestand dat de client moet downloaden. Er hoeft geen update te worden uitgevoerd omdat de client het element wil downloaden. Er wordt een bestand op de nieuwe locatie gegenereerd.

Notities
NVT

Voor toekomstige upgrade prior-to-upgrade

E-mailmeldingssjabloon voor element-/verzamelingsgebeurtenis asset-collection-event-e-mail-notification-template

Vorige locatie
/etc/notification/email/default
Nieuwe locatie of locaties

/libs/settings/dam/notification

/apps/settings/dam/notification

Herstructureringsrichtsnoeren

Als de e-mailsjablonen door de klant zijn gewijzigd, voert u de volgende handelingen uit om deze uit te lijnen met de nieuwe repository-structuur:

 1. De /libs/settings/dam/notification e-mailsjabloon moet worden gekopieerd van /etc/notification/email/default tot /apps/settings/notification/email/default
  1. Omdat de bestemming binnen is /apps, moet deze wijziging in SCM worden voortgezet.
 2. De map verwijderen: /etc/dam/notification/email/default nadat de e-mailsjablonen in de sjablonen zijn verplaatst.
  1. Als de e-mailsjabloon niet is bijgewerkt onder /etc/notification/email/default, kan de map worden verwijderd omdat de oorspronkelijke e-mailsjabloon onder /libs/settings/notification/email/default als onderdeel van AEM 4-installatie.
Notities
NVT

Klassieke elementen delen classic-asset-share-designs

Vorige locatie
/etc/designs/assetshare
Nieuwe locatie of locaties

/libs/settings/wcm/designs/assetshare

/apps/settings/wcm/designs/assetshare

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor om het even welke Ontwerpen die in SCM worden beheerd, en niet aan in runtime als Dialogen van het Ontwerp worden geschreven, voer de volgende acties uit om aan het recentste model te richten:

 1. Kopieer de ontwerpen van de vorige locatie naar de nieuwe locatie onder /apps.
 2. Alle CSS-, JavaScript- en statische bronnen in het ontwerp converteren naar een Clientbibliotheek with allowProxy = true.
 3. Verwijzingen naar de vorige locatie bijwerken in het dialoogvenster cq:designPath eigendom via AEM > DAM Admin > Asset Share Page > Page Properties > Advanced Tab > Design Field.
 4. Als u de nieuwe categorie Clientbibliotheek wilt gebruiken, werkt u de pagina's bij die naar de vorige locatie verwijzen. Hiervoor moet de code voor pagina-implementatie worden bijgewerkt.
 5. Werk de regels van de Verzender bij zodat u het dienen van de Bibliotheken van de Cliënt als /etc.clientlibs/ proxyservlet.

Voor om het even welke Ontwerpen die niet in SCM, en gewijzigde runtime door middel van de Dialogen van het Ontwerp worden beheerd, beweeg geen authorable ontwerpen uit /etc.

Notities
NVT

E-mailmeldingssjabloon voor middelen downloaden download-asset-e-mail-notification-template

Vorige locatie
/etc/dam/workflow/notification/email/downloadasset
Nieuwe locatie of locaties

/libs/settings/dam/workflownotification/email/downloadasset

/apps/settings/dam/workflownotification/email/downloadasset

Herstructureringsrichtsnoeren

Als de e-mailsjablonen (downloadmiddel of transientworkflow voltooid) zijn gewijzigd, volgt u de onderstaande procedure om deze aan te passen aan de nieuwe structuur:

 1. De bijgewerkte e-mailsjabloon moet worden gekopieerd van /etc/dam/workflow/notification/email/downloadasset tot /apps/settings/dam/workflow/notification/email/downloadasset
  1. Omdat de bestemming binnen is /apps, moet deze wijziging in SCM worden voortgezet.
 2. De map verwijderen: /etc/dam/workflow/notification/email/downloadasset nadat de e-mailsjablonen in de sjablonen zijn verplaatst.
  1. Als de e-mailsjabloon niet is bijgewerkt onder /etc, kan de map worden verwijderd omdat de oorspronkelijke e-mailsjabloon onder /libs/settings/dam/workflownotification/email/downloadasset als onderdeel van AEM 6.4-installatie.
Notities
while /conf/global/settings/dam/workflownotification/email/downloadasset wordt technisch ondersteund voor opzoeken (neemt voorrang voor /apps via de gebruikelijke opzoekfunctie van Sling CAConfig, maar na /etc) kan de sjabloon in /conf/global/settings/dam/workflownotification/email/downloadasset. Dit wordt echter niet aanbevolen omdat er geen runtime-interface is om het bewerken van de e-mailsjabloon te vergemakkelijken.

Voorbeeld-DRM-licenties example-drm-licenses

Vorige locatie
/etc/dam/drm/licenses/
Nieuwe locatie of locaties
/libs/settings/dam/drm
Herstructureringsrichtsnoeren
NVT
Notities
NVT
Vorige locatie
/etc/dam/adhocassetshare
Nieuwe locatie of locaties

/libs/settings/dam/adhocassetshare

/apps/settings/dam/adhocassetshare

Herstructureringsrichtsnoeren

Als het e-mailmalplaatje door de klant werd gewijzigd, dan om zich aan de nieuwe bewaarplaatsstructuur te richten:

 1. De bijgewerkte e-mailsjabloon moet worden gekopieerd van /etc/dam/adhocassetshare tot /apps/settings/dam/adhocassetshare
  1. Omdat de bestemming binnen is /apps, moet deze wijziging in SCM worden voortgezet.
 2. De map verwijderen: /etc/dam/adhocassetshare nadat de e-mailsjablonen in de sjablonen zijn verplaatst.
  1. Als de e-mailsjabloon niet is bijgewerkt onder /etc, kan de map worden verwijderd omdat de oorspronkelijke e-mailsjabloon onder /libs/settings/dam/adhocassetshare als onderdeel van AEM 6.4-installatie.
Notities
while /conf/global/settings/dam/adhocassetshare wordt technisch ondersteund voor opzoeken (het heeft eerder prioriteit /apps via de gebruikelijke zoekopdracht voor Sling CAConfig, maar na /etc), kan de sjabloon in /conf/global/settings/dam/adhocassetshare. Dit wordt echter niet aanbevolen omdat er geen runtime-interface is om het bewerken van de e-mailsjabloon te vergemakkelijken

Workflowscripts voor InDesign indesign-workflow-scripts

Vorige locatie
/etc/dam/indesign/scripts
Nieuwe locatie of locaties

/libs/settings/dam/indesign

/apps/settings/dam/indesign

Herstructureringsrichtsnoeren

Uitlijnen met de nieuwe repository structuur:

 1. Alle aangepaste of gewijzigde scripts kopiëren van /etc/dam/indesign/scripts tot /apps/settings/dam/indesign/scripts
  1. Alleen nieuwe of gewijzigde scripts kopiëren als niet-gewijzigde scripts die door AEM worden aangeboden, zijn beschikbaar als /libs/settings AEM 6,5
 2. Zoek alle workflowmodellen die gebruikmaken van de Media Extraction Process WF Step en
  1. Voor elke instantie van de Stap van het Werkschema, werk de wegen in config bij om uitdrukkelijk bij de juiste manuscripten onder te richten /apps/settings/dam/indesign/scripts of /libs/settings/dam/indesign/scripts in voorkomend geval.
 3. Verwijderen /etc/dam/indesign/scripts volledig.
Notities
Aangepaste scripts wordt aangeraden onder /apps, aangezien dat de plaats is waar de code moet worden opgeslagen.

Configuraties voor videotransformatie video-transcoding-configurations

Vorige locatie
/etc/dam/video
Nieuwe locatie of locaties

/libs/settings/dam/video

/apps/settings/dam/video

Herstructureringsrichtsnoeren

Aanpassingen op projectniveau moeten worden geknipt en geplakt onder een equivalent niveau /apps of /conf paden, indien van toepassing.

Uitlijnen met de AEM 6.4-opslagruimtestructuur:

 1. Gewijzigde videoconfiguraties kopiëren van /etc/dam/video tot /apps/settings/dam/video
 2. Verwijderen /etc/dam/video
Notities
NVT

Configuraties van voorinstellingen van viewer viewer-preset-configurations

Vorige locatie
/etc/dam/presets/viewer
Nieuwe locatie of locaties

/libs/settings/dam/dm/presets/viewer

/conf/global/settings/dam/dm/presets/viewer

Herstructureringsrichtsnoeren

Voor de voorinstelling van de buitenste viewer is deze alleen beschikbaar op de nieuwe locatie.

Voor de voorinstelling Aangepaste viewer:

 • een migratiescript in werking stellen zodat kunt u de knoop van bewegen /etc tot /conf. Het script bevindt zich op https://serveraddress:serverport/libs/settings/dam/dm/presets.migratedmcontent.json
 • of u kunt de configuratie bewerken en deze worden automatisch opgeslagen op de nieuwe locatie.

U hoeft de code copyURL/embed niet aan te passen om naar /conf. Het bestaande verzoek aan /etc wordt doorgestuurd naar de juiste inhoud vanuit /conf.

Notities
NVT

Dic misc2

Vorige locatie

/etc/clientlibs/foundation/asseteditor

/etc/clientlibs/foundation/assetshare

/etc/clientlibs/foundation/assetinsights

Nieuwe locatie of locaties
/libs/dam/clientlibs
Herstructureringsrichtsnoeren

Verwijzingen aanpassen naar de nieuwe bronnen onder /libs met de /etc.clientlibs/ proxyvoorvoegsel toestaan.

Tot slot kunt u het bestand opschonen door de mappen voor de gemigreerde clientlibs te verwijderen /etc/clientlibs/foundation/

Notities
NVT
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2