Opslagelementen in AEM 6.5 storage-elements-in-aem

Dit artikel heeft betrekking op:

Overzicht van opslag in AEM 6 overview-of-storage-in-aem

Een van de belangrijkste wijzigingen in AEM 6 zijn de innovaties op het niveau van de opslagplaats.

Er zijn momenteel twee knoopopslagimplementaties beschikbaar in AEM6: Tar-opslag en MongoDB-opslag.

Teeropslag tar-storage

Een nieuw geïnstalleerd AEM-exemplaar uitvoeren met Tar Storage running-a-freshly-installed-aem-instance-with-tar-storage

CAUTION
De PID voor de de knoopopslag van het Segment is veranderd van org.apache.jackrabbit.oak.plug-ins.segment.SegmentNodeStoreService in vorige versies van AEM 6 aan org.apache.jackrabbit.oak.segment.SegmentNodeStoreService in AEM 6.3. Zorg ervoor dat de noodzakelijke configuratieaanpassingen worden aangebracht zodat de veranderingen worden weerspiegeld.

Standaard gebruikt AEM 6 de Tar-opslag om knooppunten en binaire bestanden op te slaan met de standaardconfiguratieopties. U kunt de opslaginstellingen handmatig configureren door het volgende te doen:

 1. Download de AEM 6 quickstart jar en plaats deze in een nieuwe map.

 2. AEM uitpakken door uit te voeren:

  java -jar cq-quickstart-6.jar -unpack

 3. Een map maken met de naam crx-quickstart\install in de installatiemap.

 4. Een bestand maken met de naam org.apache.jackrabbit.oak.segment.SegmentNodeStoreService.cfg in de nieuwe map.

 5. Bewerk het bestand en stel de configuratieopties in. De volgende opties zijn beschikbaar voor de Opslag van de Knoop van het Segment, die de basis van AEM de opslagimplementatie van de Tar is:

  • repository.home: Pad naar de thuislocatie van de gegevensopslagruimte waarin verschillende gegevensbestanden met betrekking tot de gegevensopslagruimte zijn opgeslagen. Standaard worden segmentbestanden opgeslagen onder de map crx-quickstart/segmentstore.
  • tarmk.size: Maximale grootte van een segment in MB. De standaardwaarde is 256 MB.
 6. Start AEM.

Mongo-opslag mongo-storage

Een nieuw geïnstalleerd AEM-exemplaar uitvoeren met Mongo Storage running-a-freshly-installed-aem-instance-with-mongo-storage

AEM 6 kan worden geconfigureerd voor gebruik met MongoDB-opslag door de onderstaande procedure te volgen:

 1. Download de AEM 6 QuickStart jar en plaats deze in een nieuwe map.

 2. Pak AEM uit door het volgende bevel in werking te stellen:

  java -jar cq-quickstart-6.jar -unpack

 3. Controleer of MongoDB is geïnstalleerd en of mongod wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie MongoDB installeren.

 4. Een map maken met de naam crx-quickstart\install in de installatiemap.

 5. Vorm de knoopopslag door een configuratiedossier met de naam van de configuratie te creëren die u in wilt gebruiken crx-quickstart\install directory.

  De Document Node Store (die de basis voor AEM MongoDB opslagimplementatie) is gebruikt een dossier genoemd org.apache.jackrabbit.oak.plugins.document.DocumentNodeStoreService.cfg

 6. Bewerk het bestand en stel de configuratieopties in. De volgende opties zijn beschikbaar:

  • mongouri: De MongoURI vereist om verbinding te maken met Mongo Database. De standaardwaarde is mongodb://localhost:27017
  • db: Naam van de Mongo-database. Standaard gebruiken nieuwe AEM 6 installaties aem-auteur als de databasenaam.
  • cache: De cachegrootte in megabytes. Deze cachegrootte wordt verdeeld over verschillende caches die in DocumentNodeStore worden gebruikt. De standaardwaarde is 256.
  • changesSize: Grootte in MB van de afgetopte inzameling die in Mongo voor caching van de afdiff output wordt gebruikt. De standaardwaarde is 256.
  • customBlobStore: Booleaanse waarde die aangeeft dat een aangepaste gegevensopslag wordt gebruikt. De standaardwaarde is false.
 7. Maak een configuratiebestand met de PID van de gegevensopslagruimte die u wilt gebruiken en bewerk het bestand om de configuratieopties in te stellen. Zie voor meer informatie Knooppuntenwinkels en gegevensopslag configureren.

 8. Start de AEM 6-jar met een MongoDB-opslagback-end door deze uit te voeren:

  code language-shell
  java -jar cq-quickstart-6.jar -r crx3,crx3mongo
  

  Waar is de backendrun-modus -r Het voorbeeld begint met ondersteuning voor MongoDB.

Transparante grote pagina's uitschakelen disabling-transparent-huge-pages

Red Hat® Linux® gebruikt een algoritme voor geheugenbeheer met de naam Transparent Huge Pages (THP). Terwijl AEM fijnkorrelige leest en schrijft uitvoert, wordt THP geoptimaliseerd voor grote verrichtingen. Daarom wordt aangeraden THP zowel op Tar- als op Mongo-opslag uit te schakelen. Voer de volgende stappen uit om het algoritme uit te schakelen:

 1. Open de /etc/grub.conf in de teksteditor van uw keuze.

 2. Voeg de volgende regel toe aan de grub.conf bestand:

  code language-none
  transparent_hugepage=never
  
 3. Tot slot controleert u of de instelling van kracht is geworden door:

  code language-none
  cat /sys/kernel/mm/redhat_transparent_hugepage/enabled
  

  Als THP is uitgeschakeld, moet de uitvoer van de bovenstaande opdracht als volgt zijn:

  code language-none
  always madvise [never]
  
NOTE
Raadpleeg de volgende bronnen:
 • Raadpleeg voor meer informatie over transparante, grote pagina's op Red Hat® Linux® artikel.
 • Voor Linux® tuning tips raadpleegt u deze artikel.

Behoud van de opslagplaats maintaining-the-repository

Bij elke update van de opslagplaats wordt een inhoudsrevisie gemaakt. Als gevolg hiervan neemt de grootte van de gegevensopslagruimte bij elke update toe. Om ongecontroleerde groei van de opslagplaats te voorkomen, moeten oude revisies worden opgeschoond tot vrije schijfmiddelen. Deze onderhoudsfunctionaliteit wordt Revision Cleanup genoemd. Het correctiemechanisme van de Herziening wint schijfruimte terug door verouderde gegevens uit de bewaarplaats te verwijderen. Voor meer informatie over Revision Cleanup leest u de Pagina Revisie opschonen.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2