Installeren van toepassingsserver application-server-install

NOTE
JAR en WAR zijn de bestandstypen waarin Adobe Experience Manager (AEM) wordt vrijgegeven. Deze formaten worden kwaliteitsborgd om de Adobe van steunniveaus aan te passen.

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u Adobe Experience Manager (AEM) kunt installeren met een toepassingsserver. Raadpleeg de Ondersteunde platforms voor meer informatie over de specifieke supportniveaus die voor de afzonderlijke toepassingsservers zijn opgegeven.

De installatiestappen van de volgende toepassingsservers worden beschreven:

Raadpleeg de documentatie bij de toepassingsserver voor meer informatie over het installeren van webtoepassingen, serverconfiguraties en over het starten en stoppen van de server.

NOTE
Als u Dynamic Media gebruikt in een WAR-implementatie, raadpleegt u Dynamic Media-documentatie.

Algemene beschrijving general-description

Standaardgedrag bij het installeren van AEM in een toepassingsserver default-behaviour-when-installing-aem-in-an-application-server

AEM wordt geleverd als één oorlogsbestand dat moet worden geïmplementeerd.

Indien opgesteld, gebeurt het volgende door gebrek:

 • de uitvoeringsmodus is author

 • de instantie (Repository, Felix OSGI-omgeving, bundels, enzovoort) is geïnstalleerd in ${user.dir}/crx-quickstartwaar ${user.dir} Dit pad naar crx-quickstart wordt de huidige werkmap genoemd sling.home

 • de hoofdmap van de context is bijvoorbeeld de naam van het oorlogsbestand; aem-6

Configuratie configuration

U kunt het standaardgedrag als volgt wijzigen:

 • run mode: configure sling.run.modes in de WEB-INF/web.xml dossier van het AEM oorlogsdossier vóór plaatsing

 • sling.home: configureer de sling.home in de WEB-INF/web.xmldossier van het AEM oorlogsdossier vóór plaatsing

 • contextroot: naam van AEM oorlogsbestand wijzigen

Installatie publiceren publish-installation

Als u een publicatie-instantie wilt implementeren, moet u de uitvoeringsmodus instellen om te publiceren:

 • De map WEB-INF/web.xml uit het AEM-oorlogsbestand verwijderen
 • De parameter sling.run.modes wijzigen om te publiceren
 • Het bestand web.xml opnieuw omzetten in AEM oorlogsbestand
 • AEM oorlogsbestand implementeren

Installatiecontrole installation-check

Om te controleren of alles is geïnstalleerd, kunt u:

 • staart error.logbestand om te controleren of alle inhoud is geïnstalleerd
 • zoeken in /system/console dat alle bundels zijn geïnstalleerd

Twee instanties op dezelfde toepassingsserver two-instances-on-the-same-application-server

Voor demonstratiedoeleinden kan het aangewezen zijn om auteur te installeren en instantie in één toepassingsserver te publiceren. Hiervoor doet u het volgende:

 1. Wijzig de variabelen sling.home en sling.run.modes van de publicatie-instantie.
 2. Pak het bestand WEB-INF/web.xml uit van het AEM oorlogsbestand.
 3. Wijzig sling.home in een ander pad (absolute en relatieve paden zijn mogelijk).
 4. Wijzig sling.run.modes om te publiceren voor de publicatie-instantie.
 5. Herhaal het bestand web.xml.
 6. Wijzig de naam van de oorlogsbestanden, zodat ze verschillende namen hebben. De ene naam wordt bijvoorbeeld gewijzigd in aemauteur.war en de andere in aempublish.war.
 7. Gebruik hogere geheugeninstellingen. Standaard AEM instanties bijvoorbeeld -Xmx3072m
 8. Implementeer de twee webtoepassingen.
 9. Na de Plaatsing houdt de twee Webtoepassingen tegen.
 10. In zowel auteur- als publicatieinstanties zorgt u ervoor dat in de bestanden sling.properties de eigenschap felix.service.urlhandlers=false is ingesteld op false (de standaardwaarde is dat deze is ingesteld op true).
 11. Start de twee webtoepassingen opnieuw.

Installatieprocedures voor toepassingsservers application-servers-installation-procedures

WebSphere® 8.5 websphere

Voordat een implementatie de Algemene beschrijving hierboven.

Servervoorbereiding

 • Laat de Basiskopballen van de Auditie door overgaan:

  • Één manier om AEM te laten een gebruiker voor authentiek verklaren is de globale administratieve veiligheid van de server onbruikbaar te maken WebSphere®, om dit te doen: ga naar Veiligheid > Globale Veiligheid en uncheck Enable administratieve veiligheidscheckbox, sparen, en herstart de server.
 • set "JAVA_OPTS= -Xmx2048m"

 • Als u AEM wilt installeren met gebruik van contextroot = /, wijzigt u de basis van de context van de bestaande standaardwebtoepassing.

AEM webtoepassing implementeren

 • AEM bestand downloaden

 • Stel uw configuraties in web.xml indien nodig in (zie hierboven in de Algemene beschrijving)

  • WEB-INF/web.xml-bestand uitpakken
  • de parameter sling.run.modes wijzigen om te publiceren
  • uncomment sling.home aanvankelijke parameter en reeks dit pad aangezien u nodig hebt
  • Het bestand web.xml herstellen
 • AEM oorlogsbestand implementeren

  • Kies een contextwortel (als u de sling looppaswijzen wilt plaatsen moet u de gedetailleerde stappen van de opstellen tovenaar selecteren, dan het specificeren in stap 6 van de tovenaar)
 • AEM webtoepassing starten

JBoss® EAP 6.3.0/6.4.0 jboss-eap

Voordat een implementatie de Algemene beschrijving hierboven.

JBoss®-server voorbereiden

Geheugenargumenten instellen in het conf-bestand (bijvoorbeeld standalone.conf)

 • JAVA_OPTS="-Xms64m -Xmx2048m"

Als u de implementatie-scanner gebruikt om de AEM webtoepassing te installeren, is het mogelijk verstandig om de deployment-timeout, voor die set deployment-timeout in het xml-bestand van uw instantie (bijvoorbeeld configuration/standalone.xml):

<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:deployment-scanner:1.1">
      <deployment-scanner path="deployments" relative-to="jboss.server.base.dir" scan-interval="5000" deployment-timeout="1000"/>
</subsystem>

AEM webtoepassing implementeren

 • Upload de AEM webtoepassing in uw JBoss®-beheerconsole.

 • Schakel de AEM webtoepassing in.

Oracle WebLogic 12.1.3/12.2 oracle-weblogic

Voordat een implementatie de Algemene beschrijving hierboven.

Dit gebruikt een eenvoudige serverlay-out met slechts een Server Admin.

WebLogic-servervoorbereiding

 • In ${myDomain}/config/config.xmltoevoegen aan de veiligheid-configuratie sectie:

 • VM-geheugeninstellingen verhogen:

  • open ${myDomain}/bin/setDomainEnv.cmd (resp.sh) zoek naar WLS_MEM_ARGS, stel bijvoorbeeld een set in WLS_MEM_ARGS_64BIT=-Xms256m -Xmx2048m
  • WebLogic Server opnieuw starten
 • Maken in ${myDomain} een pakketmap en in een cq-map en daarin een overzichtsmap

AEM webtoepassing implementeren

 • AEM bestand downloaden

 • Zet het AEM oorlogsdossier in ${myDomain}/packages/cq folder

 • Configuraties maken in WEB-INF/web.xml indien nodig (zie hierboven in de algemene beschrijving)

  • Uitpakken WEB-INF/web.xmlfile
  • de parameter sling.run.modes wijzigen om te publiceren
  • uncomment sling.home aanvankelijke parameter en reeks dit weg zoals u nodig hebt (zie Algemene Beschrijving)
  • Het bestand web.xml herstellen
 • Implementeer AEM oorlogsbestand als een toepassing (voor de andere instellingen gebruikt u de standaardinstellingen)

 • De installatie kan tijd in beslag nemen…

 • Controleer of de installatie is voltooid zoals hierboven vermeld in de algemene beschrijving (bijvoorbeeld door te tikken op error.log)

 • U kunt de basisinhoud van de context wijzigen op het tabblad Configuratie van de webtoepassing in de WebLogic /console

Tomcat 8/8.5 tomcat

Voordat een implementatie de Algemene beschrijving hierboven.

 • Tomcat-server voorbereiden

  • VM-geheugeninstellingen verhogen:

   • In bin/catalina.bat (resp. catalina.sh op UNIX®) voeg de volgende instelling toe:
   • set "JAVA_OPTS= -Xmx2048m
  • Tomcat biedt geen toegang voor beheerders of beheerders bij de installatie. Daarom moet u handmatig bewerken tomcat-users.xml deze rekeningen toegankelijk te maken:

   • Bewerken tomcat-users.xml toegang voor beheerder en manager op te nemen. De configuratie zou gelijkaardig aan het volgende voorbeeld moeten kijken:

    code language-xml
    <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
    <tomcat-users>
    role rolename="manager"/>
    role rolename="tomcat"/>
    <role rolename="admin"/>
    <role rolename="role1"/>
    <role rolename="manager-gui"/>
    <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
    <user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>
    <user username="admin" password="admin" roles="admin,manager-gui"/>
    <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
    </tomcat-users>
    
  • Als u AEM met contextwortel "/"wilt opstellen, dan moet u contextwortel van bestaande Webapp veranderen ROOT:

   • ROOT-webapp stoppen en verwijderen
   • Naam van map ROOT.war wijzigen in de map met webapps van Tomcat
   • Webapp opnieuw starten
  • Als u de AEM webtoepassing installeert met behulp van de manager-gui, moet u de maximale grootte van een geüpload bestand verhogen, aangezien de standaard alleen uploadgrootte van 50 MB toestaat. Open hiertoe web.xml van de manager Webtoepassing,

   webapps/manager/WEB-INF/web.xml

   en vergroot de maximale bestandsgrootte en maximale aanvraaggrootte tot minstens 500 MB. Raadpleeg de volgende secties multipart-config voorbeeld van een dergelijke web.xml bestand.

   code language-xml
   <multipart-config>
   <!-- 500MB max -->
   <max-file-size>524288000</max-file-size>
   <max-request-size>524288000</max-request-size>
   <file-size-threshold>0</file-size-threshold>
   </multipart-config>
   
 • AEM webtoepassing implementeren

  • Download AEM oorlogsbestand.

  • Maak uw configuraties in web.xml indien nodig (zie hierboven in de Algemene Beschrijving).

   • WEB-INF/web.xml uitpakken.
   • Wijzig de parameter sling.run.modes die u wilt publiceren.
   • Verwijder de commentaarmarkering.home, eerste parameter, en stel dit pad naar wens in.
   • Herhaal het bestand web.xml.
  • Wijzig de naam AEM oorlogsbestand in ROOT.war als u het wilt implementeren als basiswebapp. Wijzig de naam in aemauthor.war als u een auteur als basis voor de context wilt hebben.

  • Kopieer het bestand naar de webapps-map van Tomcat.

  • Wacht tot AEM is geïnstalleerd.

Problemen oplossen troubleshooting

Voor informatie over het behandelen van kwesties die tijdens installatie kunnen verschijnen, zie:

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2