Integratie met Adobe Sign | Gebruikersgegevens verwerken integration-with-adobe-sign-handling-user-data

AEM Forms integreert met​ Adobe Sign workflows voor e-handtekeningen in adaptieve formulieren mogelijk te maken om formulieren of overeenkomsten te verwerken voor workflows voor juridische, verkoop-, salaris- en personeelsbeheer. Het staat voor enig en multiuser het ondertekenen, opeenvolgende en gelijktijdige het ondertekenen werkschema's toe, het ondertekenen van formulieren als anonieme of het programma geopende gebruiker, en veelvoudige manieren om gebruikers voor authentiek te verklaren.

Wanneer een ondertekenaar of meerdere ondertekenaars een adaptief formulier ondertekenen en verzenden, kan een Adobe Sign er wordt een overeenkomst gegenereerd die informatie over de ondertekenaars bevat.

Voor meer informatie over AEM Forms integratie met Adobe Sign, zie Adobe Sign in een adaptieve vorm gebruiken.

Gebruikersgegevens en gegevensopslag data

Adobe Sign Het ingeschakelde adaptieve formulier bevat informatie over de ondertekenaars en kan andere gebruikersgegevens bevatten die door het adaptieve formulier zijn verzameld. De Adobe Sign de dienst bewaart gebruikersgegevens met de handtekening binnen de overeenkomst. De overeenkomst wordt opgeslagen op een Adobe Sign server geconfigureerd in AEM Forms cloudservices. Als het adaptieve formulier is geconfigureerd om de actie Forms Portal verzenden te gebruiken, worden de gegevens van de overeenkomst samen met de formuliergegevens opgeslagen in de Forms Portal-gegevensopslag.

Gebruikersgegevens openen en verwijderen access-and-delete-user-data

Gebruikersgegevens worden verzameld binnen de overeenkomst, maar niet opgeslagen in een van de servicetabellen. Adobe Sign laat beheerders toe om hun eigen keuzen te maken bij het beheren van de gegevens die zij in de dienst controleren. Privacy-beheerders op de Adobe Sign de dienst kan overeenkomsten op het e-mailadres van een aanvrager een lijst maken of verwijderen.

Adobe Sign biedt een webtoepassing aan die het zoeken naar overeenkomsten door deelnemers toestaat en, indien nodig, het verwijderen ervan. Zie voor meer informatie Adobe Sign - Functie: Gebruikersgegevens verwijderen.

Overeenkomstgegevens voor adaptieve formulieren die zijn geconfigureerd voor het gebruik van de handeling Forms Portal verzenden, worden ook opgeslagen in de Forms Portal-gegevensopslag. Als u gegevens uit de Forms Portal-gegevensopslag wilt openen en verwijderen, raadpleegt u Forms Portal | Gebruikersgegevens verwerken.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2