Java API Quick Start (SOAP) voor gebruikersbeheer user-manager-java-api-quick-start-soap

Java API Quick Start (SOAP) is beschikbaar voor de gebruikersbeheer-API.

Snel starten (SOAP-modus): gebruikers toevoegen met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): gebruikers verwijderen met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Groepen maken met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): gebruikers en groepen beheren met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): rollen en machtigingen beheren met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): gebruikers programmatisch synchroniseren met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): de knooppunten van de voorkeuren programmatisch beheren met de Java API

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de AEM Forms sterk getypte API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

NOTE
Snel starten in Programmeren met AEM formulieren is gebaseerd op het document als u een ander besturingssysteem gebruikt, zoals Unix, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die worden ondersteund door het desbetreffende besturingssysteem. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): gebruikers toevoegen met de Java API quick-start-soap-mode-adding-users-using-the-java-api

In het volgende codevoorbeeld wordt een gebruiker met de naam Wendy Blue aan AEM Forms toegevoegd. (Zie Gebruikers toevoegen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.impl.*;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.*;

 public class AddUser {

   public static void main(String[] args) {
     try {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
         Properties connectionProps = new Properties();
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an DirectoryManagerServiceClient object
       DirectoryManagerServiceClient dmClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

       //Create a User object and populate its attributes
       UserImpl u = new UserImpl();
       u.setDomainName("DefaultDom");
       u.setUserid("wblue");
       u.setCanonicalName("wblue");
       u.setPrincipalType("USER");
       u.setGivenName("Wendy");
       u.setFamilyName("Blue");
       u.setLocale(Locale.CANADA);
       u.setTimezone(TimeZone.getDefault());
       u.setDisabled(false);

       //Add the User to the system using the DirectoryManagerServiceClient
       dmClient.createLocalUser(u,"password");

       //Ensure that the user was added
       //Create a PrincipalSearchFilter to find the user by ID
       PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setUserId("wblue");
       List<User> principalList = dmClient.findPrincipals(psf);
       Iterator<User> pit = principalList.iterator();
       if(pit.hasNext()){
         User theUser = pit.next();
         System.out.println("User ID: " + theUser.getUserid());
         System.out.println("User name: " + theUser.getGivenName() +" "+ theUser.getFamilyName());
         System.out.println("User Domain: " + theUser.getDomainName());
         System.out.println("is user disabled?: " + theUser.isDisabled());
       }

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
 ;
   }

 }

Snel starten (SOAP-modus): gebruikers verwijderen met de Java API quick-start-soap-mode-deleting-users-using-the-java-api

In het volgende codevoorbeeld wordt een gebruiker met de naam Wendy Blue uit AEM Forms verwijderd. (Zie Gebruikers verwijderen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.PrincipalSearchFilter;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.User;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;

 public class DeleteUser {

   public static void main(String[] args) {
     try {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL, ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, ServiceClientFactoryProperties.DSC_JBOSS_SERVER_TYPE);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a DirectoryManagerServiceClient object
       DirectoryManagerServiceClient dm = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

       //Find the target user by the user ID value
       PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setUserId("wblue");
       List<User> principalList = dm.findPrincipals(psf);
       Iterator<User> pit = principalList.iterator();

       //Delete the user
       while(pit.hasNext()){
         User targetUser = pit.next();
         dm.deleteLocalUser(targetUser.getOid());
       }
     } catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): gebruikers en groepen beheren met de Java API quick-start-soap-mode-managing-users-and-groups-using-the-java-api

In het volgende codevoorbeeld worden een lokale gebruiker en de lokale groep gevonden waartoe de gebruiker behoort. (Zie Gebruikers en groepen beheren.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM FOrms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.*;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class ManageUsersAndGroupsTest
 {
   public static void main(String[] args) {
     try {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create an DirectoryManagerServiceClient object
       DirectoryManagerServiceClient dirClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

       // Find a local user
       PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setUserId("wblue");
       List principalList = dirClient.findPrincipals(psf);
       Iterator pit = principalList.iterator();
       String oid = "";
       User testUser = null;
       if (pit.hasNext())
       {
         // Obtain the principal’s object identifier
         testUser = (User)(pit.next());
       }

       // Find the local group
       Set groupMemberships = testUser.getGroupMemberships();
       Iterator git = groupMemberships.iterator();
       Group localGroup = null;
       if (git.hasNext())
       {
         // Obtain the group to which the user belongs
         localGroup = (Group)(git.next());
       }

       // Determine the domain and the group to which the local user belongs
       String verifyCanonicalName = testUser.getCanonicalName();
       Domain verifyDomain = dirClient.findDomain(testUser.getDomainName());
       String verifyDomainName = verifyDomain.getDomainName();
       Group verifyGroup = dirClient.getDomainAsGroup(verifyDomainName);
       String verifyGroupName = verifyGroup.getCanonicalName();

       // Print the uniquely identifying information about the user
       System.out.println("User name: " + verifyCanonicalName);
       System.out.println("Group name: " + verifyGroupName);
       System.out.println("Domain names should match: " + verifyDomainName + ", "+ testUser.getDomainName());

     }
     catch (Exception e)
     {
       System.out.println("Error occurred: " + e.getMessage());
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): rollen en machtigingen beheren met de Java API quick-start-soap-mode-managing-roles-and-permissions-using-the-java-api

Het volgende codevoorbeeld wijst de rol van de Gebruiker van de Diensten aan een hoofd toe, drukt de rollen het hoofd heeft, en verwijdert dan de rol uit het hoofd. Twee diensten worden aangehaald voor deze snelle start: de dienst DirectoryManager en de dienst AuthorizationManager.(Zie Rollen en machtigingen beheren.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.*;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.AuthorizationManagerServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class ManageRolesAndPermissionsTest
 {
   public static void main(String[] args) {
     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create an AuthorizationManagerServiceClient object
       AuthorizationManagerServiceClient amClient = new AuthorizationManagerServiceClient(myFactory);

       // Retrieve a principal
       DirectoryManagerServiceClient dirClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);
       PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setUserId("wblue");
       List principalList = dirClient.findPrincipals(psf);
       Iterator pit = principalList.iterator();
       String oid = "";
       if (pit.hasNext())
       {
         // Obtain the principal’s object identifier
         oid = ((User)pit.next()).getOid();
         String[] principalOids = new String[1];
         principalOids[0] = oid;

         //Obtain the roles to be assigned
         RoleSearchFilter rsf = new RoleSearchFilter();
         rsf.setRoleName("Services User");
         List roleList = amClient.findRoles(rsf);
         Iterator rit = roleList.iterator();
         String roleId1 = "";
         if (rit.hasNext())
         {
           // Obtain the role identifier
           roleId1 = ((Role)rit.next()).getId();

           // Assign the role to the principal
           amClient.assignRole(roleId1, principalOids);
         }
         else
         {
           System.out.println("Role not found");
         }

         // Determine which roles the principal has
         Set roleSet = amClient.findRolesForPrincipal(oid);

         // Print the roles the principal has
         Iterator it = roleSet.iterator();
         Role r = null;
         System.out.println("Roles:");
         while (it.hasNext())
         {
           r = ((Role)it.next());
           System.out.println(r.getName());
         }

         // Remove a role from the principal
         //amClient.unassignRole(roleId1, principalOids);
       }
       else
       {
         System.out.println("Principal not found");
       }

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): gebruikers programmatisch synchroniseren met de Java API quick-start-soap-mode-programmatically-synchronizing-users-using-the-java-api

In het volgende Java-codevoorbeeld worden gebruikers gesynchroniseerd met de API's voor gebruikersbeheer. (Zie Gebruikers programmatisch synchroniseren.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 19. adobe-usermanager-util-client.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;
 import com.adobe.idp.um.api.DirectoryManager;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.DirectorySyncInfo;
 import com.adobe.idp.um.dsc.util.client.UserManagerUtilServiceClient;

 public class SynchDomain {

   public static void main(String[] args) {
     try {

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
         Properties connectionProps = new Properties();
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a UserManagerUtilServiceClient object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);
       UserManagerUtilServiceClient umutil = new UserManagerUtilServiceClient(myFactory);

       //Specify the set of enterprise domains to synchronize
       Set<String> domainNames = new HashSet<String>();
       domainNames.add("adobe3");

       //Perform the synchronization operation on the set of enterprise domains specified above
       umutil.scheduleSynchronization(domainNames);

       //In case the synchronization needs to be performed on all the registered enterprise domains use this method umutil.scheduleSynchronization();

       DirectoryManager dm = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);
       Map<String, DirectorySyncInfo> synchStatus = dm.getDirectorySyncStatus(domainNames);

       String domainName = "adobe3";
       DirectorySyncInfo di = synchStatus.get(domainName);
       if(di.getSyncStatus() == DirectorySyncInfo.SYNCSTATUS_COMPLETED){
              System.out.println("Directory synch for domain   "+domainName+" is complete");

       }

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
   }

 }

Snel starten (SOAP-modus): gebruikers toevoegen met de Java API quick_start_soap_mode_adding_users_using_the_java_api-1

In het volgende codevoorbeeld wordt een gebruiker met de naam Wendy Blue aan AEM Forms toegevoegd. (Zie Gebruikers toevoegen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.impl.*;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.*;

 public class AddUser {

   public static void main(String[] args) {
     try {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
         Properties connectionProps = new Properties();
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an DirectoryManagerServiceClient object
       DirectoryManagerServiceClient dmClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

       //Create a User object and populate its attributes
       UserImpl u = new UserImpl();
       u.setDomainName("DefaultDom");
       u.setUserid("wblue");
       u.setCanonicalName("wblue");
       u.setPrincipalType("USER");
       u.setGivenName("Wendy");
       u.setFamilyName("Blue");
       u.setLocale(Locale.CANADA);
       u.setTimezone(TimeZone.getDefault());
       u.setDisabled(false);

       //Add the User to the system using the DirectoryManagerServiceClient
       dmClient.createLocalUser(u,"password");

       //Ensure that the user was added
       //Create a PrincipalSearchFilter to find the user by ID
       PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setUserId("wblue");
       List<User> principalList = dmClient.findPrincipals(psf);
       Iterator<User> pit = principalList.iterator();
       if(pit.hasNext()){
         User theUser = pit.next();
         System.out.println("User ID: " + theUser.getUserid());
         System.out.println("User name: " + theUser.getGivenName() +" "+ theUser.getFamilyName());
         System.out.println("User Domain: " + theUser.getDomainName());
         System.out.println("is user disabled?: " + theUser.isDisabled());
       }

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
 ;
   }

 }

Snel starten (SOAP-modus): Groepen maken met de Java API quick-start-soap-mode-creating-groups-using-the-java-api

In het volgende codevoorbeeld wordt een groep gemaakt met de naam AdobeGroup naar AEM Forms. (Zie Groepen maken.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.List;
 import java.util.Properties;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.Group;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.Principal;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.PrincipalSearchFilter;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.PrincipalReference;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.impl.GroupImpl;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;

 public class AddGroup {

   public static void main(String[] args) {
      try {

      //Set connection properties that are required to invoke AEM Forms
      Properties connectionProps = new Properties();
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

          //Create a ServiceClientFactory object
          ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

          //Create an DirectoryManagerServiceClient object
          DirectoryManagerServiceClient dmClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

          //Specify the group and domain name
          String groupName = "AdobeGroup";
          String domainName = "TestDomain";

          //Check whether the group exists
          String groupOid = checkGroupExist(groupName, domainName,dmClient);

          //The group exists
          if(groupOid != null){
            System.out.println("The group exists");
            return;
          }

          //The group does not exist
          String groupCanonicalName = groupName;

          GroupImpl group = new GroupImpl();
          group.setCanonicalName(groupCanonicalName);
          group.setDomainName(domainName);
          group.setGroupType(Group.GROUPTYPE_PRINCIPALS);
          group.setLocal(true);
          group.setPrincipalType(Principal.PRINCIPALTYPE_GROUP);

          groupOid = dmClient.createLocalGroup(group);
          System.out.println("Sample group created with name "+groupName);

      }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }

     }

   /**
     * Search for a group in the specified domain
     */
     private static String checkGroupExist(String groupName, String domainName, DirectoryManagerServiceClient directoryManager){
      try {
      PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setCommonName(groupName);
       psf.setSpecificDomainName(domainName);

       //By default the filter causes like search unless you are using the absolute version
       //Setting this ensures that search is exact
       psf.setMatchExactCriteria(true);

       //By default search returns obsolete groups also. Set this to ensure that
       //only active groups are returned
       psf.setRetrieveOnlyActive();

       //PrincipalReference are lightweight group objects and searching for them is better performance.
       //If you do not require any other group attribute then use this
       //mode of search
       List<PrincipalReference> result = directoryManager.findPrincipalReferences(psf);
       if(result.isEmpty()){
      System.out.println("Sample group with name "+groupName +" does not exist");
         return null;
       }else{
         String oid = result.get(0).getOid();
         System.out.println("Sample group with name "+groupName +" already exists");
         return oid;
       }
      }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }
      return "";
     }
 }

Snel starten (SOAP-modus) Voorkeursknooppunten beheren quick-start-soap-mode-managing-preferences-nodes

De volgende Java-codemodellen die het beheer van knooppunten voorkeuren uitvoeren met de API's voor gebruikersbeheer. ( Zie Programmaticaal beheer van de knooppunten van de voorkeuren)

/*
 * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
 * in the class path:
 * 1. adobe-livecycle-client.jar
 * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
 *
 * These JAR files are in the following path:
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/common
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/jboss
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/jboss/bin/client
 *
 * If you want to invoke a remote AEM Forms instance and there is a
 * firewall between the client application and AEM Forms, then it is
 * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
 * you have to include additional JAR files in the following
 * path
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/thirdparty
 *
 * For information about the SOAP
 * mode and the additional JAR files that need to be included,
 * see "Setting connection properties" in Programming
 * with AEM Forms
 *
 * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
 * see "Including AEM Forms library files" in Programming
 * with AEM Forms
 */

import java.util.*;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
import com.adobe.idp.um.api.UMException;
import com.adobe.livecycle.usermanager.client.PreferenceManagerServiceClient;

public class ManagePreferences {

  public static void main(String[] args) {
  //Set connection properties required to invoke AEM Forms
    Properties connectionProps = new Properties();
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

  //Create a PreferenceManagerServiceClient object
  ServiceClientFactory factory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);
  PreferenceManagerServiceClient pmutil = new PreferenceManagerServiceClient(factory);

  //get the preference map for a particular node
  String path = "/Adobe/LiveCycle/Config/UM/CommonNameOrder";
  Map<String, String> map;
  try {
    map = pmutil.getPreferences(path);
    for(String str:map.keySet()) {
      //assert on the key as "ReverseOrder"
      //assert on the value[map.get(str)] as "false"
    }
  } catch (UMException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  // set preferences by editing a particular key/value pair of a Node.
  String path = "/Adobe/LiveCycle/Config/UM/CommonNameOrder";
  Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();
  map.put("ReverseOrder", "true");
  try {
    pmutil.setPreferences(path, map);
    Map<String, String> map1 = pmutil.getPreferences(path);
    for(String str:map1.keySet()) {
      //assert on the key as "ReverseOrder"
      //assert on the value[map.get(str)] as "true"
    }
  } catch (UMException e) {
    e.printStackTrace();
  }
  }
}

Snel starten (SOAP-modus): de knooppunten van de voorkeuren programmatisch beheren met de Java API quick-start-soap-mode-programmatically-managing-the-preferences-nodes-using-the-java-api

De volgende Java-codemodellen die het beheer van voorkeuren uitvoeren met de API's voor gebruikersbeheer ( Zie Programmaticaal beheer van de knooppunten van de voorkeuren)

/*
 * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
 * in the class path:
 * 1. adobe-livecycle-client.jar
 * 2. adobe-usermanager-client.jar
 *
 * These JAR files are in the following path:
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/common
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/jboss
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/jboss/bin/client
 *
 * If you want to invoke a remote AEM Forms instance and there is a
 * firewall between the client application and AEM FOrms, then it is
 * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
 * you have to include additional JAR files in the following
 * path
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/thirdparty
 *
 * For information about the SOAP
 * mode and the additional JAR files that need to be included,
 * see "Setting connection properties" in Programming
 * with AEM Forms
 *
 * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
 * see "Including AEM FOrms library files" in Programming
 * with AEM FOrms
 */

import java.util.*;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
import com.adobe.idp.um.api.UMException;
import com.adobe.livecycle.usermanager.client.PreferenceManagerServiceClient;

public class ManagePreferences {

  public static void main(String[] args) {
  //Set connection properties required to invoke AEM Forms
    Properties connectionProps = new Properties();
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

  //Create a PreferenceManagerServiceClient object
  ServiceClientFactory factory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);
  PreferenceManagerServiceClient pmutil = new PreferenceManagerServiceClient(factory);

  //get the preference map for a particular node
  String path = "/Adobe/LiveCycle/Config/UM/CommonNameOrder";
  Map<String, String> map;
  try {
    map = pmutil.getPreferences(path);
    for(String str:map.keySet()) {
      //assert on the key as "ReverseOrder"
      //assert on the value[map.get(str)] as "false"
    }
  } catch (UMException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  // set preferences by editing a particular key/value pair of a Node.
  String path = "/Adobe/LiveCycle/Config/UM/CommonNameOrder";
  Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();
  map.put("ReverseOrder", "true");
  try {
    pmutil.setPreferences(path, map);
    Map<String, String> map1 = pmutil.getPreferences(path);
    for(String str:map1.keySet()) {
      //assert on the key as "ReverseOrder"
      //assert on the value[map.get(str)] as "true"
    }
  } catch (UMException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}
}
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2