Coderingsservice Java™ API Quick Start (SOAP) encryption-service-java-api-quickstart-soap

Snel starten (SOAP-modus): een PDF-document versleutelen met behulp van de Java

Snel starten (SOAP-modus): codering op basis van wachtwoord verwijderen met behulp van Java

Snel starten (SOAP-modus): Een PDF-document versleutelen met een certificaat met behulp van de Java

Snel starten (SOAP-modus): codering op basis van een certificaat verwijderen met de Java

Snel starten (SOAP-modus): een gecodeerd PDF-document ontgrendelen met behulp van de Java

Snel starten (SOAP-modus): Coderingstype bepalen met Java

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de AEM Forms sterk getypte API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

NOTE
De snelle Beginnen in Programmering met AEM vormen zijn gebaseerd op de Server die van Forms op de Server van de Toepassing JBoss® en het werkende systeem van Microsoft® Windows wordt opgesteld. Als u echter een ander besturingssysteem gebruikt, zoals UNIX®, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die door het desbetreffende besturingssysteem worden ondersteund. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): Een PDF-document coderen met de Java™ API quick-start-soap-mode-encrypting-a-pdf-document-using-the-java-api

In het volgende Java™-codevoorbeeld wordt een PDF-document met de naam Lening.pdf met een wachtwoordwaarde van OpenPassword. Het primaire wachtwoord is PermissionPassword. Het beveiligde PDF-document wordt opgeslagen als een PDF-bestand met de naam EncryptLoan.pdf. (Zie PDF-documenten versleutelen met een wachtwoord.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.List;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class PasswordEncryptPDFSoap{

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory instance
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create an EncryptionServiceClient object
     EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

     //Specify the PDF document to encrypt with a password
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
     Document inDoc = new Document (fileInputStream);

     //Create a PasswordEncryptionOptionSpec object that stores encryption run-time values
     PasswordEncryptionOptionSpec passSpec = new PasswordEncryptionOptionSpec();

     //Specify the PDF document resource to encrypt
     passSpec.setEncryptOption(PasswordEncryptionOption.ALL);

     //Specify the permission associated with the password
     //These permissions enable data to be extracted from a password
     //protected PDF form
     List<PasswordEncryptionPermission> encrypPermissions = new ArrayList<PasswordEncryptionPermission>();
     encrypPermissions.add(PasswordEncryptionPermission.PASSWORD_EDIT_ADD);
     encrypPermissions.add(PasswordEncryptionPermission.PASSWORD_EDIT_MODIFY);
     passSpec.setPermissionsRequested(encrypPermissions);

     //Specify the Acrobat version
     passSpec.setCompatability(PasswordEncryptionCompatability.ACRO_7);

     //Specify the password values
     passSpec.setDocumentOpenPassword("OpenPassword");
     passSpec.setPermissionPassword("PermissionPassword");

     //Encrypt the PDF document
     Document encryptDoc = encryptClient.encryptPDFUsingPassword(inDoc,passSpec);

     //Save the password-encrypted PDF document
     File outFile = new File("C:\\Adobe\EncryptLoan.pdf");
     encryptDoc.copyToFile (outFile);

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): codering op basis van wachtwoord verwijderen met de Java™ API quick-start-soap-mode-removing-password-based-encryption-using-the-java-api

In het volgende Java™-codevoorbeeld wordt op een wachtwoord gebaseerde codering verwijderd uit een PDF-document met de naam EncryptLoan.pdf. De primaire wachtwoordwaarde die wordt gebruikt om op wachtwoord gebaseerde encryptie te verwijderen is PermissionPassword. Het onbeveiligde PDF-document wordt opgeslagen als een PDF-bestand met de naam noEncryptionLoan.pdf. (Zie Wachtwoordversleuteling verwijderen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class RemovePasswordFromPDFSOAP {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an EncryptionServiceClient object
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Get the encrypted PDF from which to remove password-based encryption
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\EncryptLoan.pdf");
       Document inDoc = new Document (fileInputStream);

       //Remove password-based encryption from the PDF document
       Document encryptDoc = encryptClient.removePDFPasswordSecurity(inDoc,"PermissionPassword");

       //Save the unsecured PDF document
       File outFile = new File("C:\\Adobe\noEncryptionLoan.pdf");
       encryptDoc.copyToFile (outFile);

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Een PDF-document coderen met een certificaat met de Java™ API quick-start-soap-mode-encrypting-a-pdf-document-with-a-certificate-using-the-java-api

In het volgende Java™-codevoorbeeld wordt een PDF-document met de naam Lening.pdf met een certificaat genaamd Codering.cer. Het gecodeerde PDF-document wordt opgeslagen als een PDF-bestand met de naam EncryptLoanCert.pdf. (Zie PDF-documenten versleutelen met certificaten.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.List;
 import java.util.Properties;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class PKIEncryptPDFSoap {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory instance
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an EncryptionServiceClient object
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Specify the PDF document to encrypt with a certificate
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inDoc = new Document (fileInputStream);

       //Set the List that stores PKI information
       List pkiIdentities = new ArrayList();

       //Set the Permission List
       List permList = new ArrayList();
       permList.add(CertificateEncryptionPermissions.PKI_ALL_PERM) ;

       //Create a Recipient object to store certificate information
       Recipient recipient = new Recipient();

       //Specify the private key that is used to encrypt the document
       FileInputStream fileInputStreamCert = new FileInputStream("C:\\Adobe\Encryption.cer");
       Document privateKey = new Document (fileInputStreamCert);
       recipient.setX509Cert(privateKey);

       //Create an EncryptionIdentity object
       CertificateEncryptionIdentity encryptionId = new CertificateEncryptionIdentity();
       encryptionId.setPerms(permList);
       encryptionId.setRecipient(recipient);

       //Add the EncryptionIdentity to the list
       pkiIdentities.add(encryptionId);

       //Set encryption run-time options
       CertificateEncryptionOptionSpec certOptionsSpec = new CertificateEncryptionOptionSpec();
       certOptionsSpec.setOption(CertificateEncryptionOption.ALL);
       certOptionsSpec.setCompat(CertificateEncryptionCompatibility.ACRO_7);

       //Encrypt the PDF document with a certificate
       Document encryptDoc = encryptClient.encryptPDFUsingCertificates(inDoc,pkiIdentities, certOptionsSpec);

       //Save the encrypted PDF document
       File outFile = new File("C:\\Adobe\EncryptLoanCert.pdf");
       encryptDoc.copyToFile (outFile);

       }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): codering op basis van een certificaat verwijderen met de Java™ API quick-start-soap-mode-removing-certificate-based-encryption-using-the-java-api

In het volgende Java™-codevoorbeeld wordt op een certificaat gebaseerde codering verwijderd uit een PDF-document met de naam EncryptLoanCert.pdf. De alias van de openbare sleutel die wordt gebruikt om encryptie te verwijderen is Encryption. Het onbeveiligde PDF-document wordt opgeslagen als een PDF-bestand met de naam noEncryptionLoan.pdf. (Zie Versleuteling op basis van een certificaat verwijderen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class RemovePKIFromPDFSOAP {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an EncryptionServiceClient object
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Get the encrypted PDF document
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\EncryptLoanCert.pdf");
       Document inDoc = new Document (fileInputStream);

       //Remove certificate-based encryption from the PDF document
       Document encryptDoc = encryptClient.removePDFCertificateSecurity(inDoc, "Encryption");

       //Save the unsecured PDF document
       File outFile = new File("C:\\Adobe\noEncryptionLoan.pdf");
       encryptDoc.copyToFile (outFile);

     }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Een gecodeerd PDF-document ontgrendelen met de Java™ API quick-start-soap-mode-unlocking-an-encrypted-pdf-document-using-the-java-api

In het volgende Java™-codevoorbeeld wordt een met een wachtwoord gecodeerd PDF-document met de naam EncryptLoan.pdf. (Zie Versleutelde PDF-documenten ontgrendelen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class UnlockPDFSOAP {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an EncryptionServiceClient object
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Get the password-encrypted PDF document to unlock
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\EncryptLoan.pdf");
       Document inDoc = new Document (fileInputStream);

       //Specify the password to open the password-encrypted PDF document
       String openPassword = "OpenPassword" ;

       //Unlock the password-encrypted PDF document
       Document unlockedDoc = encryptClient.unlockPDFUsingPassword(inDoc,openPassword);

     }catch (Exception e) {
         System.out.println("The following error occurred during this operation " +e.getMessage());
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Coderingstype bepalen met de Java™ API quick-start-soap-mode-determining-encryption-type-using-the-java-api

Het volgende Java™-codevoorbeeld bepaalt het type codering dat een PDF-document met de naam EncryptLoan.pdf. (Zie Type codering bepalen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class GetEncryptionTypeSOAP {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a EncryptionServiceClient object
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Get the PDF document
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\EncryptLoan.pdf");
       Document inDoc = new Document (fileInputStream);

       //Determine the type of encryption of the PDF document
       EncryptionTypeResult encryptTypeResult = encryptClient.getPDFEncryption(inDoc);

       if (encryptTypeResult.getEncryptionType() == EncryptionType.PASSWORD)
         System.out.println("The PDF document is protected with password-based encryption");
       else if (encryptTypeResult.getEncryptionType() == EncryptionType.POLICY_SERVER)
         System.out.println("The PDF document is protected with policy");
       else if (encryptTypeResult.getEncryptionType() == EncryptionType.CERTIFICATE)
         System.out.println("The PDF document is protected with certificate-based encryption");
       else if (encryptTypeResult.getEncryptionType() == EncryptionType.OTHER)
         System.out.println("The PDF document is protected with another type of encryption");
       else if (encryptTypeResult.getEncryptionType() == EncryptionType.NONE)
         System.out.println("The PDF document is not protected.");
     }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
     }
   }
 }
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2