Barcoded Forms Service Java™ API Quick Start (SOAP) barcoded-forms-service-java-apiquick-start-soap

Java™ API Quick Start (SOAP) is beschikbaar voor de Barcoded Forms-service:

Snel starten (SOAP-modus): gecodeerde formuliergegevens decoderen met Java

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de AEM Forms sterk getypte API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

NOTE
Quick Start in Programming with AEM Forms is gebaseerd op de Forms Server die wordt geïmplementeerd op JBoss® Application Server en het Microsoft® Windows besturingssysteem. Als u echter een ander besturingssysteem gebruikt, zoals UNIX®, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die door het desbetreffende besturingssysteem worden ondersteund. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): gecodeerde formuliergegevens decoderen met de Java™ API quick-start-soap-mode-decoding-barcoded-form-data-using-the-java-api

De volgende Java™-code decodeert formuliergegevens in een PDF-formulier dat is opgeslagen als Loan.pdf. De gedecodeerde gegevens worden opgeslagen als een XML-bestand met de naam extractedData.xml. In dit codevoorbeeld wordt een org.w3c.dom.Document object in een com.adobe.idp.Document object. (Zie Gecodeerde formuliergegevens decoderen.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-barcodedforms-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.*;
 import java.util.Iterator;
 import java.util.List;
 import java.util.Properties;
 import javax.xml.transform.*;
 import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
 import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
 import com.adobe.livecycle.barcodedforms.CharSet;
 import com.adobe.livecycle.barcodedforms.Delimiter ;
 import com.adobe.livecycle.barcodedforms.XMLFormat ;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.barcodedforms.client.*;

 public class DecodeFormDataSOAP {

   public static void main(String[] args) {

   try
     {
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);
     BarcodedFormsServiceClient barClient = new BarcodedFormsServiceClient(myFactory);

     //Specify a PDF document to convert to an XDP file
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\LoanBarForms.pdf");
     Document inDoc = new Document (fileInputStream);

     java.lang.Boolean myFalse = new java.lang.Boolean(false);
     java.lang.Boolean myTrue = new java.lang.Boolean(true);

     //Decode barcoded form data
     org.w3c.dom.Document decodeXML = barClient.decode(
       inDoc,
       myTrue,
       myFalse,
       myFalse,
       myFalse,
       myFalse,
       myFalse,
       myFalse,
       myFalse,
       CharSet.UTF_8);

     //Convert the decoded data to XDP data
     List extractedData = barClient.extractToXML(
       decodeXML,
       Delimiter.Carriage_Return,
       Delimiter.Tab,
       XMLFormat.XDP);

     //Create an Iterator object and iterate through
     //the List object
     Iterator iter = extractedData.iterator();
     int i = 0 ;

     while (iter.hasNext()) {

       //Get the org.w3c.dom.Document object in each element
       org.w3c.dom.Document myDom = (org.w3c.dom.Document)iter.next();

       //Convert the org.w3c.dom.Document object to a
       //com.adobe.idp.Document object
       com.adobe.idp.Document myDocument = convertDOM(decodeXML);

       //Save the XML data to extractedData.xml
       File myFile = new File("C:\\Adobe\extractedData"+i+".xml");

       myDocument.copyToFile(myFile);
       i++;
       }
     }
   catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }


   //This user-defined method converts an org.w3c.dom.Document to a
   //com.adobe.idp.Document object
   public static com.adobe.idp.Document convertDOM(org.w3c.dom.Document doc)
     {

       byte[] mybytes = null ;
     com.adobe.idp.Document myDocument = null;
     try
       {

       //Create a Java Transformer object
      TransformerFactory transFact = TransformerFactory.newInstance();
      Transformer transForm = transFact.newTransformer();

      //Create a Java ByteArrayOutputStream object
      ByteArrayOutputStream myOutStream = new ByteArrayOutputStream();

     //Create a Java Source object
      Source myInput = new DOMSource(doc);

     //Create a Java Result object
      Result myOutput = new StreamResult(myOutStream);

     //Populate the Java ByteArrayOutputStream object
      transForm.transform(myInput,myOutput);

     //Get the size of the ByteArrayOutputStream buffer
      int myByteSize = myOutStream.size();

     //Allocate myByteSize to the byte array
     mybytes = new byte[myByteSize];

     //Copy the content to the byte array
     mybytes = myOutStream.toByteArray();
     com.adobe.idp.Document myDoc = new com.adobe.idp.Document(mybytes);

      myDocument = myDoc ;
      }

     catch(Exception ee)
     {
       ee.printStackTrace();
     }

   return myDocument;
    }
 }
NOTE
Wanneer u zowel een org.w3c.dom.Document object en com.adobe.idp.Document in dezelfde toepassingslogica, is het een goede gewoonte om beide objecten volledig te kwalificeren.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2