Eindpunten toevoegen, inschakelen, wijzigen of verwijderen adding-enabling-modifying-or-removing-endpoints

Voeg een eindpunt aan de dienst toe add-an-endpoint-to-a-service

Eindpunten kunnen alleen aan services worden toegevoegd. Een eindpunt kan niet bestaan alleen; het moet met de dienst worden geassocieerd.

NOTE
Het wordt aanbevolen unieke namen te gebruiken wanneer u eindpunten toevoegt.
 1. Klik in de beheerconsole op Services > Toepassingen en services > Servicebeheer.
 2. Voor de pagina van het Beheer van de Dienst, klik de dienst om te vormen.
 3. Selecteer in de lijst op het tabblad Eindpunten het type eindpunt dat u wilt toevoegen en klik op Toevoegen.
 4. Afhankelijk van het eindpunttype, vorm extra eindpuntmontages.

Instellingen voor het eindpunt van gecontroleerde mappen

Instellingen voor e-maileindpunt

Eindpunten van Taakbeheer configureren

Instellingen voor eindpunten verwijderen

 1. Klik toevoegen.

Een eindpunt in- of uitschakelen enable-or-disable-an-endpoint

Nieuwe eindpunten worden standaard automatisch ingeschakeld. Maar als u een eindpunt onbruikbaar hebt gemaakt, moet u het voor het om operationeel te maken toelaten.

Als u problemen met de diensten ervaart, maak de bijbehorende eindpunten onbruikbaar om het probleem beter op te lossen. U kunt eindpunten tijdens regelmatig systeemonderhoud of wanneer het bevorderen van de dienst ook willen onbruikbaar maken.

 1. Klik in de beheerconsole op Services > Toepassingen en services > Eindpuntbeheer.
 2. Voor de pagina van het Beheer van het Eindpunt, selecteer de controledoos voor het eindpunt om toe te laten of onbruikbaar te maken en toe te laten of onbruikbaar te maken en te klikken of onbruikbaar te maken.

Een eindpunt wijzigen modify-an-endpoint

NOTE
De veranderingen u aan een eindpuntconfiguratie gebruikend beleidsconsole aanbrengt worden niet weerspiegeld in de ontwerp-tijd exemplaren van uw toepassingen. Als u een toepassing opnieuw opstelt, zal om het even welke verandering die u aan zijn eindpunten gebruikend beleidsconsole aanbracht, worden verloren.
 1. Klik in de beheerconsole op Services > Toepassingen en services > Eindpuntbeheer.

 2. Voor de pagina van het Beheer van het Eindpunt, klik het eindpunt om te wijzigen.

 3. Op de pagina van het Eindpunt van de Update, wijzig de eindpuntnaam, de beschrijving, en de montages.

  note note
  NOTE
  Plaats geen <-teken in de naam of beschrijving omdat de naam of beschrijving die in Workspace wordt weergegeven hierdoor wordt afgekapt.
 4. Klik op Bijwerken om de wijzigingen op te slaan.

U kunt deze taak van de pagina van het Beheer van de Dienst ook doen door de dienst te selecteren en dan de Eindpunten tabel te klikken.

Een eindpunt verwijderen remove-an-endpoint

 1. Klik in de beheerconsole op Services > Toepassingen en services > Eindpuntbeheer.
 2. Voor de pagina van het Beheer van het Eindpunt, selecteer de controledoos voor het eindpunt te verwijderen en te klikken verwijdert. Het eindpunt wordt niet meer weergegeven.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2