Het vormen het Verwijderen eindpunten configuring-remoting-endpoints

Met een extern eindpunt kan een toepassing die met Flex is gebouwd, de service aanroepen met (Verouderd voor AEM formulieren) AEM formulieren Remoting. Een remoting eindpunt wordt automatisch gecreeerd voor elke geactiveerde dienst. Een bestemming van Flex die de zelfde naam zoals het eindpunt heeft wordt gecreeerd, en de cliënten van Flex kunnen verre voorwerpen tot stand brengen die aan deze bestemming richten om verrichtingen op de relevante dienst aan te halen.

Instellingen voor eindpunten verwijderen remoting-endpoint-settings

Methode van de Authentificatie van de Cliënt van Flex: bepaalt het type van reactie dat de server terug naar de cliënt verzendt wanneer de aangehaalde dienst veiligheid toegelaten is, steunt de aangehaalde verrichting geen anonieme aanroepen, en de cliënt gaat in of geen of ongeldige geloofsbrieven over.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2