Video-elementen beheren manage-video-assets

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

De video-indeling is een essentieel onderdeel van digitale middelen van een organisatie. Adobe Experience Manager biedt geavanceerde aanbiedingen en functies om de volledige levenscyclus van uw video-elementen te beheren nadat deze zijn gemaakt.

Leer hoe u de video-elementen beheert en bewerkt in Adobe Experience Manager Assets. Videocodering en -transcodering, bijvoorbeeld MPEG-transcodering, is mogelijk met Dynamic Media integratie.

Video-elementen uploaden en voorvertonen upload-and-preview-video-assets

Adobe Experience Manager Assets Hiermee genereert u voorvertoningen voor video-elementen met de extensie MP4. Als de indeling van het element niet MP4 is, installeert u het MPEG-pakket om een voorvertoning te genereren. MPEG maakt video-uitvoeringen van het type OGG en MP4. U kunt de vertoningen voorvertonen in het dialoogvenster Assets gebruikersinterface.

 1. Navigeer in de map met digitale elementen of in de submappen naar de locatie waar u digitale elementen wilt toevoegen.

 2. Klik op Create op de werkbalk en kiest u Files. U kunt ook een bestand naar de gebruikersinterface slepen. Zie elementen uploaden voor meer informatie.

 3. Als u een voorvertoning van een video wilt weergeven in de kaartweergave, klikt u op de knop Play afspeeloptie op het video-element. U kunt video alleen in de kaartweergave pauzeren of afspelen. De Play en Pause zijn niet beschikbaar in de lijstweergave.

 4. Als u de video wilt voorvertonen op de pagina met elementdetails, klikt u op Edit op de kaart. De video wordt afgespeeld in de native videospeler van de browser. U kunt de video afspelen, pauzeren, het volume bepalen en op het volledige scherm in- of uitzoomen.

  Besturingselementen voor het afspelen van video

Configuratie voor het uploaden van middelen die groter zijn dan 2 GB configuration-to-upload-assets-that-are-larger-than-gb

Standaard, Assets Hiermee kunt u geen elementen uploaden die groter zijn dan 2 GB vanwege een maximale bestandsgrootte. Nochtans, kunt u deze grens overschrijven door in CRXDE Lite te gaan en een knoop onder te creëren /apps directory. Het knooppunt moet dezelfde knooppuntnaam, directorystructuur en vergelijkbare knooppunteigenschappen van volgorde hebben.

Naast Assets configuratie, verander de volgende configuraties om grote activa te uploaden:

 • Verhoog de vervaltijd van het token. Zie Adobe Granite CSRF Servlet in webconsole op https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr. Zie voor meer informatie CSRF-bescherming.
 • Verhoog de receiveTimeout in Dispatcher-configuratie. Zie voor meer informatie Configuratie van Experience Manager Dispatcher.
NOTE
De Experience Manager Voor de klassieke gebruikersinterface geldt geen beperking voor de bestandsgrootte van 2 GB. Bovendien wordt de end-to-end workflow voor grote video niet volledig ondersteund.

Voer de volgende stappen uit in het dialoogvenster /apps directory.

 1. In Experience Manager, klikt u op Tools > General > CRXDE Lite.

 2. Ga in CRXDE Lite naar /libs/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload. Als u het directoryvenster wilt weergeven, klikt u op de knop >>.

 3. Klik in de werkbalk op de knop Overlay Node. U kunt ook Overlay Node selecteren in het contextmenu.

 4. In de Overlay Node dialoogvenster, klikt u op OK.

  Overlay-knooppunt

 5. Vernieuw de browser. Het overlayknooppunt /apps/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload is geselecteerd.

 6. In de Properties voert u de gewenste waarde in bytes in om de maximale grootte tot de gewenste grootte te verhogen. Als u bijvoorbeeld de maximale grootte wilt verhogen tot 30 GB, voert u 32212254720 waarde.

 7. Klik Save All op de werkbalk.

 8. In Experience Manager, klikt u op Tools > Operations > Web Console.

 9. Op de Adobe Experience Manager Web Console Bundles pagina, onder de kolom Naam van de lijst, bepaal de plaats, en klik Adobe Granite Workflow External Process Job Handler.

 10. Op de Adobe Granite Workflow External Process Job Handler pagina, stel de seconden voor beide in Default Timeout en Max Timeout velden naar 18000 (vijf uur). Klik op Save.

 11. In Experience Manager, klikt u op Tools > Workflow > Models.

 12. Selecteer op de pagina Workflowmodellen de optie Dynamic Media Encode Video en klik vervolgens op Edit.

 13. Dubbelklik op de pagina met workflows op de knop Dynamic Media Video Service Process component.

 14. Vouw in het dialoogvenster Step Properties onder het tabblad Common Geavanceerde instellingen uit.

 15. In de Timeout veld, geef een waarde op van 18000en klik vervolgens op OK om terug te keren naar de Dynamic Media Encode Video workflowpagina.

 16. Boven aan de pagina, onder de Dynamic Media Encode Video paginatitel, klik Save.

Video-elementen publiceren publish-video-assets

Na publicatie kunt u de video-elementen in een webpagina opnemen als een URL of de elementen rechtstreeks insluiten. Zie voor meer informatie Dynamic Media-middelen publiceren.

Video's publiceren naar YouTube publishing-videos-to-youtube

U kunt video-elementen op locatie voor Experience Managers rechtstreeks publiceren naar een YouTube-kanaal dat u eerder hebt gemaakt.

Als u video-elementen naar YouTube wilt publiceren, stelt u Experience Manager Assets in met tags. U koppelt deze tags aan een YouTube-kanaal. Als de tag van een video-element overeenkomt met de tag van een YouTube-kanaal, wordt de video gepubliceerd naar YouTube. Publiceren naar YouTube vindt plaats samen met een normale publicatie van de video zolang een bijbehorende tag wordt gebruikt.

YouTube voert zijn eigen codering uit. Als zodanig wordt het oorspronkelijke videobestand dat naar de Experience Manager is geüpload, gepubliceerd naar YouTube in plaats van elke video-uitvoering die door de codering van Dynamic Media is gemaakt. Hoewel het niet nodig is om video's te verwerken met Dynamic Media, wordt verwacht dat dit gebeurt voor het geval dat een viewer-voorinstelling nodig is voor het afspelen.

Wanneer u het videoverwerkingsprofiel overslaat en rechtstreeks naar YouTube publiceert, betekent dit gewoon dat uw video-element in Experience Manager Asset geen zichtbare miniatuur krijgt. Het betekent ook dat als je binnenkomt dynamicmedia of dynamicmedia_scene7 uitvoeringsmodi, video's die niet zijn gecodeerd, werken niet met Dynamic Media-elementtypen.

Bij het publiceren van video-elementen naar YouTube-servers moeten de volgende taken worden uitgevoerd om een veilige en beveiligde server-naar-server verificatie met YouTube te garanderen:

U kunt Publiceren van video's ongedaan maken om deze uit YouTube te verwijderen.

Google Cloud-instellingen configureren configuring-google-cloud-settings

Als u wilt publiceren naar YouTube, hebt u een Google-account nodig. Als u een GMAIL-account hebt, hebt u al een Google-account. Als u geen Google-account hebt, kunt u er eenvoudig een maken. U hebt het account nodig omdat u aanmeldingsgegevens nodig hebt om video-elementen naar YouTube te publiceren. Als u al een account hebt gemaakt, slaat u deze taak over en gaat u rechtstreeks door naar Een YouTube-kanaal maken.

Het account dat wordt gebruikt met Google Cloud en het Google-account dat wordt gebruikt voor YouTube, hoeft niet hetzelfde te zijn.

Google wijzigt regelmatig de gebruikersinterface. De stappen voor het publiceren van video's naar YouTube kunnen dan ook enigszins afwijken van wat hieronder wordt beschreven. Dit voorbehoud geldt ook voor YouTube wanneer u probeert te controleren of er video's naar worden geüpload.

NOTE
De volgende stappen waren correct op het moment van schrijven. Google werkt zijn websites echter regelmatig en zonder kennisgeving bij. Daarom kunnen deze stappen iets anders zijn.

Google Cloud-instellingen configureren:

 1. Maak een Google-account.

  Als u al een Google-account hebt, gaat u verder met de volgende stap.

 2. Ga naar https://cloud.google.com/.

 3. Klik in de rechterbovenhoek op de Google Cloud-pagina op Console.

  Indien nodig Sign in met uw Google-accountgegevens de Console -optie.

 4. Op de pagina Dashboard, rechts van Google Cloud Platform, klikt u op de vervolgkeuzelijst Project om het dialoogvenster Een project selecteren te openen.

 5. Selecteer in het dialoogvenster Een project selecteren de optie New Project.

  6_5_gogleaccount-newproject

 6. Typ in het dialoogvenster Nieuw project in het veld Projectnaam de naam van het nieuwe project.

  Uw project-id is gebaseerd op uw projectnaam. Kies daarom de projectnaam zorgvuldig en deze kan niet worden gewijzigd nadat deze is gemaakt. Ook, moet u zelfde identiteitskaart van het Project opnieuw ingaan wanneer u opstelling YouTube in Experience Manager later; overweegt schrijvend het.

 7. Klik op Create.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer op het dashboard van uw project in de Aan de slag-kaart de optie Explore and enable APIs.
  • Selecteer op het dashboard van uw project in de API-kaart de optie Go to APIs overview.

  6_5_googleaccount-apis-enable2

 9. Selecteer boven aan de pagina met API's en services de optie Enable APIs and Services.

 10. Op de pagina van de API-bibliotheek, links, onder Category, selecteert u YouTube. Selecteer rechts van de pagina de optie YouTube Data API.

 11. Selecteer op de v3-pagina YouTube Data API de optie Enable.

  6_5_googleaccount-apis-enable3

 12. U hebt referenties nodig om de API te gebruiken. Klik indien nodig op Create Credentials.

  6_5_googleaccount-apis-createcredentials

 13. Op de Add credentials to your project pagina, stap 1, doet het volgende:

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Which API are you using? de optie YouTube Data API v3.

  • Van de Where are you calling the API from? vervolgkeuzelijst, selecteert u Web Server (for example, node.js, Tomcat)

  • Selecteer in de vervolgkeuzelijst What data are you accessing? de optie User data.

  6_5_googleaccount-apis-createcredentials2

 14. Selecteren What credentials do I need?

 15. Voer op de pagina Add credentials to your project in stap 2 onder de kop Create an OAuth 2.0 client ID in het veld Naam desgewenst een unieke naam in. U kunt ook de standaardnaam gebruiken die door Google is opgegeven.

 16. Onder de Authorized JavaScript origins Voer in het tekstveld het volgende pad in, waarbij u uw eigen domein- en poortnummer in het pad vervangt en druk vervolgens op Enter om het pad aan de lijst toe te voegen:

  https://<servername.domain>:<port_number>

  Bijvoorbeeld: https://1a2b3c.mycompany.com:4321

  Opmerking: Het bovenstaande padvoorbeeld is alleen bedoeld voor demonstratiedoeleinden.

  6_5_googleaccount-apis-createcredentials-oauth

 17. Onder de Authorized redirect URIs Voer in het tekstveld het volgende pad in, waarbij u uw eigen domein- en poortnummer in het pad vervangt en druk vervolgens op Enter om het pad aan de lijst toe te voegen:

  https://<servername.domain>:<port_number>/etc/cloudservices/youtube.youtubecredentialcallback.json

  Bijvoorbeeld: https://1a2b3c.mycompany.com:4321/etc/cloudservices/youtube.youtubecredentialcallback.json

  Opmerking: Het bovenstaande padvoorbeeld is alleen bedoeld voor demonstratiedoeleinden.

 18. Klik op Create OAuth client ID.

 19. Selecteer op de pagina Add credentials to your project in stap 3 onder de kop Set up the OAuth 2.0 consent screen het e-mailadres van Gmail dat u momenteel gebruikt.

  6_5_googleaccount-apis-createcredentials-consentscreen

 20. Onder de Product name shown to users Voer in het tekstveld in wat u wilt weergeven op het instemmingsscherm.

  Het toestemmingsscherm wordt getoond aan de beheerder van de Experience Manager wanneer zij aan YouTube voor authentiek verklaren; de Experience Manager contacteert YouTube voor toestemming.

 21. Klik op Continue.

 22. Op Add geloofsbrieven aan uw projectpagina, stap 4, onder Add Download credentials kop, selecteren Download.

  6_5_googleaccount-apis-createcredentials-downloadcredentials

 23. Sla de client_id.json bestand.

  U hebt dit gedownloade json-bestand nodig wanneer u YouTube later instelt in Adobe Experience Manager.

 24. Klik op Done.

  Log uit op je Google account. Maak nu een YouTube-kanaal.

Een YouTube-kanaal maken creating-a-youtube-channel

Voor het publiceren van video's naar YouTube hebt u een of meer kanalen nodig. Als u al een YouTube-kanaal hebt gemaakt, kunt u deze taak overslaan en naar Codes toevoegen voor publicatie.

WARNING
Zorg ervoor dat u al een of meer kanalen hebt ingesteld in YouTube voor u voegt kanalen toe onder YouTube Settings in Experience Manager (zie YouTube instellen in Experience Manager hieronder). Als u een of meer kanalen niet instelt, wordt u niet gewaarschuwd voor niet-bestaande kanalen. Google-verificatie vindt echter nog steeds plaats wanneer u een kanaal toevoegt, maar er is geen optie om te kiezen welk kanaal de video wordt verzonden.

Een YouTube-kanaal maken:

 1. Ga naar https://www.youtube.com en meld u aan met uw Google-accountgegevens.

 2. Klik in de rechterbovenhoek van de YouTube-pagina op de profielafbeelding (kan ook als een letter in een cirkel met effen kleuren worden weergegeven) en klik vervolgens op YouTube settings (rondtandwielpictogram).

 3. Klik op de pagina Overzicht onder de kop Extra functies op See all my channels or create a channel.

 4. Klik op de pagina Kanalen op Create a new channel.

 5. Voer op de pagina Brand Account in het veld Brand Account Name een bedrijfsnaam of een andere kanaalnaam in die u kiest waar u de video-elementen wilt publiceren en klik vervolgens op Create.

  Onthoud de naam die u hier invoert, omdat u deze opnieuw moet invoeren wanneer u YouTube instelt in Experience Manager.

 6. (Optioneel) Voeg desgewenst meer kanalen toe.

  Voeg nu codes toe voor publicatie.

Codes toevoegen voor publicatie adding-tags-for-publishing

Als u video's naar YouTube wilt publiceren, koppelt de Experience Manager de tags aan een of meer YouTube-kanalen. Als u tags wilt toevoegen voor publicatie, raadpleegt u Tags beheren.

Of als u de standaardlabels in de Experience Manager wilt gebruiken, kunt u deze taak overslaan en naar De YouTube Publish Replication-agent inschakelen.

De YouTube Publish Replication-agent inschakelen enabling-the-youtube-publish-replication-agent

Als u de YouTube Publish Replication-agent hebt ingeschakeld en u de verbinding met de Google Cloud-account wilt testen, selecteert u Test Connection. Op het tabblad Browser worden de verbindingsresultaten weergegeven. Als u YouTube-kanalen hebt toegevoegd, wordt een lijst met kanalen weergegeven als onderdeel van de test.

 1. Klik in de linkerbovenhoek van de Experience Manager op het logo van de Experience Manager en klik vervolgens in de linkerspoorstaaf op Tools > Deployment > Replication > Agents on Author.

 2. Klik op de pagina Agents van auteur op YouTube Publish.

 3. Klik op de werkbalk rechts van Instellingen op Edit.

 4. Selecteer de Enabled checkbox zodat kunt u de replicatieagent aanzetten.

 5. Klik op OK.

  Stel nu YouTube in Experience Manager in.

YouTube instellen in Experience Manager setting-up-youtube-in-aem

Vanaf Experience Manager 6.4 is een nieuwe aanraakgebruikersinterfacemethode geïntroduceerd om YouTube-publicaties in Experience Manager in te stellen. Op basis van de geïnstalleerde Experience Manager die u gebruikt, voert u een van de volgende handelingen uit:

YouTube instellen in Experience Manager 6.4 en hoger setting-up-youtube-in-aem-and-later

 1. Meld u als beheerder aan bij uw exemplaar van Dynamic Media.

 2. Selecteer in de linkerbovenhoek het logo van de Experience Manager en selecteer vervolgens in de linkertrack de optie Tools(hamerpictogram) > Cloud Services > YouTube Publishing Configuration.

 3. Selecteren global (niet selecteren).

 4. Selecteer in de rechterbovenhoek van de algemene pagina de optie Create.

 5. Voer op de pagina YouTube-configuratie maken onder Google Cloud-platforminstellingen in het veld Application Name de Google-project-id in.

  U hebt de project-id opgegeven toen u de Google Cloud-instellingen voor het eerst eerder hebt geconfigureerd.
  Laat de pagina YouTube-configuratie maken open. U gaat er zo meteen op terugkomen.

  6_5_youtubepublish-createyoutubeconfiguration

 6. Open met een teksteditor zonder opmaak het JSON-bestand dat u eerder in de taak hebt gedownload en opgeslagen Google Cloud-instellingen configureren.

 7. Selecteer en kopieer de volledige JSON-tekst.

 8. Ga terug naar het dialoogvenster YouTube-accountinstellingen. Plak de JSON-tekst in het veld JSON Config.

 9. Selecteer rechtsboven in de pagina de optie Save.

  Stel nu YouTube-kanalen in Experience Manager in.

 10. Selecteren Add Channel.

 11. Voer in het veld Kanaalnaam de naam in van het kanaal dat u in de taak hebt gemaakt Adding one or more channels to YouTube eerder.

  U kunt desgewenst een beschrijving toevoegen.

 12. Selecteren Add.

 13. YouTube/Google-verificatie wordt weergegeven. Als u zich nog niet hebt aangemeld bij het Google Cloud-account, slaat u deze stap over.

  • Voer de Google-gebruikersnaam en het wachtwoord in die aan de Google Project ID en de JSON-tekst hierboven zijn gekoppeld.
  • Afhankelijk van hoeveel kanalen uw account twee of meer items bevat. Selecteer een kanaal. Selecteer het e-mailadres niet, het is geen kanaal.
  • Selecteer op de volgende pagina de optie Accept toegang tot dit kanaal toestaan.
 14. Selecteren Allow.

  Stel nu labels in voor publicatie.

 15. Setting up tags for publishing - Selecteer op de pagina Cloud Servicen > YouTube het potloodpictogram om de lijst met tags die u wilt gebruiken te bewerken.

 16. Selecteer het pictogram van de vervolgkeuzelijst (ondersteboven) zodat u de lijst met beschikbare labels in de Experience Manager kunt weergeven.

 17. Selecteer een of meer tags zodat u deze kunt toevoegen.

  Als u een toegevoegde tag wilt verwijderen, selecteert u de tag en selecteert u X.

 18. Wanneer u de gewenste tags hebt toegevoegd, selecteert u Save.

  Nu publiceert u video's naar uw YouTube-kanaal.

YouTube instellen in Experience Manager vóór 6.4 setting-up-youtube-in-aem-before

 1. Meld u als beheerder aan bij uw exemplaar van Dynamic Media.

 2. Selecteer in de linkerbovenhoek het logo van de Experience Manager en selecteer vervolgens in de linkertrack de optie Tools (hamerpictogram) > Deployment > Cloud Services.

 3. Selecteer onder YouTube onder de kop Services van derden de optie Configure now.

 4. Voer in het dialoogvenster Configuratie maken een titel (verplicht) en een naam (optioneel) in de desbetreffende velden in.

 5. Selecteren Create.

 6. Voer in het veld Application Name in het dialoogvenster YouTube-accountinstellingen de Google-project-id in.

  U hebt de project-id opgegeven toen u het eerst geconfigureerde Google Cloud-instellingen eerder.
  Laat het dialoogvenster YouTube-accountinstellingen open. U gaat er zo dadelijk op terugkomen.

 7. Open met een teksteditor zonder opmaak het JSON-bestand dat u eerder hebt gedownload en opgeslagen in de taak Google Cloud-instellingen configureren.

 8. Selecteer en kopieer de volledige JSON-tekst.

 9. Ga terug naar het dialoogvenster YouTube-accountinstellingen. Plak de JSON-tekst in het veld JSON Config.

 10. Selecteren OK.

  Stel nu YouTube-kanalen in Experience Manager in.

 11. Aan het recht van Available Channels, selecteert u + (plusteken).

 12. Voer in het veld Titel in het dialoogvenster YouTube-kanaalinstellingen de naam in van het kanaal dat u eerder in de taak Adding one or more channels to YouTube hebt gemaakt.

  U kunt desgewenst een beschrijving toevoegen.

 13. Selecteren OK.

 14. YouTube/Google-verificatie wordt weergegeven. Als u zich nog niet hebt aangemeld bij het Google Cloud-account, slaat u deze stap over.

  • Voer de Google-gebruikersnaam en het wachtwoord in die aan de Google Project ID en de JSON-tekst hierboven zijn gekoppeld.
  • Afhankelijk van hoeveel kanalen uw account twee of meer items bevat. Selecteer een kanaal. Selecteer het e-mailadres niet, het is geen kanaal.
  • Selecteer op de volgende pagina de optie Accept toegang tot dit kanaal toestaan.
 15. Selecteren Allow.

  Stel nu labels in voor publicatie.

 16. Setting up tags for publishing - Selecteer op de pagina Cloud Servicen > YouTube het potloodpictogram om de lijst met tags die u wilt gebruiken te bewerken.

 17. Selecteer het pictogram van de vervolgkeuzelijst (ondersteboven) zodat u de lijst met beschikbare labels in de Experience Manager kunt weergeven.

 18. Selecteer een of meer tags zodat u deze kunt toevoegen.

  Als u een toegevoegde tag wilt verwijderen, selecteert u de tag en selecteert u X.

 19. Wanneer u de gewenste tags hebt toegevoegd, selecteert u OK.

  Nu publiceert u video's naar uw YouTube-kanaal.

(Optioneel) Automatiseer de standaardeigenschappen van YouTube voor uw geüploade video's optional-automating-the-setting-of-default-youtube-properties-for-your-uploaded-videos

U kunt desgewenst de instelling van YouTube-eigenschappen automatiseren bij het uploaden van uw video's door een verwerkingsprofiel voor metagegevens in Experience Manager te maken.

Als u het verwerkingsprofiel voor metadata wilt maken, kopieert u eerst waarden uit de velden Field Label, Map to property en Choices die te vinden zijn in de metadataschema's voor video. Vervolgens kunt u het verwerkingsprofiel voor YouTube-videometagegevens samenstellen door deze waarden eraan toe te voegen.

U kunt als volgt de standaardeigenschappen van YouTube voor uw geüploade video's automatiseren:

 1. Selecteer in de linkerbovenhoek het logo van de Experience Manager en klik vervolgens in de linkerspoorstaaf op Tools (hamerpictogram) > Assets > Metadata Schemas.

 2. Klik op default. (Voeg geen vinkje toe aan het selectievak links van "standaard".)

 3. Op de default pagina, schakel het selectievakje links van video selecteert u vervolgens Edit.

 4. Selecteer op de pagina Metadata Schema Editor de optie Advanced tab.

 5. Klik onder de kop YouTube-publicatie op YouTube Category.

 6. Aan de rechterkant van de pagina, onder de Settings doet u het volgende:

  • In de Map to property tekstveld, selecteer en kopieer de waarde.
   Plak de gekopieerde waarde in de geopende teksteditor. Deze waarde hebt u later nodig wanneer u uw verwerkingsprofiel voor metagegevens maakt. Laat de teksteditor geopend.

  • Onder Choices ​selecteert en kopieert u de standaardwaarde die u wilt gebruiken (zoals Personen en blogs of Wetenschap en Technologie).
   Plak de gekopieerde waarde in de geopende teksteditor. Deze waarde hebt u later nodig wanneer u uw verwerkingsprofiel voor metagegevens maakt. Laat de teksteditor geopend.

 7. Selecteer onder YouTube Publishing (Publiceren in) de optie YouTube Privacy.

 8. Aan de rechterkant van de pagina, onder de Settings doet u het volgende:

  • In de Map to property tekstveld, selecteer en kopieer de waarde.
   Plak de gekopieerde waarde in de geopende teksteditor. Deze waarde hebt u later nodig wanneer u uw verwerkingsprofiel voor metagegevens maakt. Laat de teksteditor geopend.

  • Onder Choices ​selecteert en kopieert u de standaardwaarde die u wilt gebruiken. De keuzen zijn gegroepeerd in twee. Het onderste veld in het paar is de standaardwaarde die u wilt kopiëren, bijvoorbeeld public, unlist of private.
   Plak de gekopieerde waarde in de geopende teksteditor. Deze waarde hebt u later nodig wanneer u uw verwerkingsprofiel voor metagegevens maakt. Laat de teksteditor geopend.

 9. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina Metadata Schema Editor op Cancel.

 10. Selecteer in de linkerbovenhoek van de Experience Manager het logo van de Experience Manager en klik vervolgens in de linkerspoorstaaf op Tools (hamerpictogram) > Assets > Metadata Profiles.

 11. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina Metagegevensprofielen op Create.

 12. Voer in het tekstveld Profile title in het dialoogvenster Metadataprofiel toevoegen de naam YouTube Video in en klik vervolgens op Create.

 13. Klik op de pagina Metagegevensprofieleditor op de knop Advance tab.

 14. Voeg de gekopieerde YouTube Publishing-waarden als volgt toe aan het profiel:

  • Klik rechts van de pagina op de knop Build Form tab.

  • (Optioneel) Sleep de component met het label Section Header naar links en zet deze neer in het formuliergebied.

  • (Optioneel) Klik op Field Label om de component te selecteren.

  • (Optioneel) Typ rechts van de pagina onder het tabblad Instellingen in het tekstveld Veld Label de tekst YouTube Publishing.

  • Klik op de knop Build Form en sleep de component met het label Multi Value Text en laat het onder de YouTube Publishing koptekst die u hebt gemaakt.

  • Klikken Field Label de component is dus geselecteerd.

  • Plak rechts van de pagina, onder het tabblad Instellingen, de YouTube Publishing-waarden (Field Label value en Map to property value) die u eerder hebt gekopieerd, in hun respectievelijke velden op het formulier. Plak de waarde Keuzen in het veld Standaardwaarde.

 15. Voeg de gekopieerde YouTube-privacywaarden als volgt toe aan het profiel:

  • Klik rechts van de pagina op de knop Build Form tab.

  • (Optioneel) Sleep de component met het label Section Header naar links en zet deze neer in het formuliergebied.

  • (Optioneel) Klik op Field Label om de component te selecteren.

  • (Optioneel) Typ rechts van de pagina onder het tabblad Instellingen in het tekstveld Veld Label de tekst YouTube Privacy.

  • Klik op de knop Build Form en sleep de component met het label Multi Value Text en laat het onder de YouTube Privacy door u gemaakte koptekst.

  • Klikken Field Label de component is dus geselecteerd.

  • Plak rechts van de pagina, onder het tabblad Instellingen, de YouTube Publishing-waarden (Field Label value en Map to property value) die u eerder hebt gekopieerd, in hun respectievelijke velden op het formulier. Plak de waarde Keuzen in het veld Standaardwaarde.

 16. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op Save.

 17. Pas het metagegevensprofiel voor YouTube Publishing toe op de mappen waarin u video's gaat uploaden. U moet zowel het profiel Metagegevens als het videoprofiel hebben ingesteld.

  Zie Metadataprofielen en Videoprofielen.

Video's publiceren naar uw YouTube-kanaal publishing-videos-to-your-youtube-channel

Nu associeert u de markeringen die u eerder aan videoactiva toevoegde. Dit proces stelt de Experience Manager in kennis van de elementen die naar uw YouTube-kanaal moeten worden gepubliceerd.

NOTE
Als u de functie Dynamic Media - Scene7 gebruikt, wordt deze functie niet automatisch naar YouTube gepubliceerd. Als de Dynamic Media-Scene7-modus is ingesteld, zijn er twee publicatieopties waaruit u kunt kiezen: Immediately of Upon Activation.
Publish Immediately betekent dat het geüploade element-nadat het met IPS wordt gesynchroniseerd-automatisch aan het leveringssysteem wordt gepubliceerd. Dat geldt voor Dynamic Media, maar dat geldt niet voor YouTube. Als u wilt publiceren naar YouTube, moet u publiceren als Experience Manager Auteur.
NOTE
Voor het publiceren van inhoud vanuit YouTube gebruikt Experience Manager de optie Publish to YouTube werkstroom, waarmee u de voortgang kunt controleren en eventuele foutgegevens kunt bekijken.
Zie Video-codering en YouTube-publicatievoortgang controleren.
Voor gedetailleerdere voortgangsgegevens kunt u het YouTube-logboek onder replicatie controleren. Houd er echter rekening mee dat voor dergelijke bewaking beheerderstoegang vereist is.

Video's publiceren naar uw YouTube-kanaal:

 1. Navigeer in Experience Manager naar een video-element dat u naar het YouTube-kanaal wilt publiceren.

 2. Selecteer het video-element (de adaptieve videoset).

 3. Klik op de werkbalk op Properties.

 4. Klik op het tabblad Standaard onder de kop Metagegevens op Open Selection Dialog rechts van het veld Tags.

 5. Navigeer op de pagina Codes selecteren naar de gewenste codes en selecteer een of meer codes.

  Vergeet niet dat de tags moeten worden gekoppeld aan het YouTube-kanaal.

 6. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op Select.

 7. Klik in de rechterbovenhoek van de eigenschappenpagina van de video op Save and Close.

 8. Klik op de werkbalk op Quick Publish.

  Zie ook Publicatiebeheer gebruiken met Experience Manager Sites.

  U kunt desgewenst de gepubliceerde video op uw YouTube-kanaal verifiëren.

(Optioneel) Controleer de gepubliceerde video op YouTube optional-verifying-the-published-video-on-youtube

U kunt optioneel de voortgang van het publiceren van YouTube (of het ongedaan maken van het publiceren) volgen.

Zie Video-codering en YouTube-publicatievoortgang controleren.

De het publiceren tijden kunnen zeer afhankelijk van talrijke factoren variëren die het formaat van uw primaire bronvideo, dossiergrootte, en uploadverkeer omvatten. Het publicatieproces kan een paar minuten tot enkele uren duren. Bovendien worden indelingen met een hogere resolutie veel langzamer gerenderd. Het duurt bijvoorbeeld langer om 720p en 1080p weer te geven dan 480p.

Na acht uur als je nog steeds een statusbericht ziet dat Uploaded (processing, please wait), verwijdert u de video van de site van de Adobe en uploadt u deze opnieuw.

YouTube-URL's koppelen aan uw webtoepassing linking-youtube-urls-to-your-web-application

U kunt een YouTube URL-tekenreeks verkrijgen die door Dynamic Media wordt gegenereerd nadat u de video hebt gepubliceerd. Wanneer u de YouTube-URL kopieert, wordt deze op het Klembord gedownload, zodat u deze indien nodig kunt plakken naar pagina's in uw website of toepassing.

NOTE
De YouTube-URL kan pas worden gekopieerd nadat u het video-element naar YouTube hebt gepubliceerd.

YouTube-URL's koppelen aan uw webtoepassing:

 1. Ga naar de YouTube gepubliceerd video-element waarvan u de URL die u wilt kopiëren wilt selecteren.

  Houd er rekening mee dat YouTube-URL's alleen beschikbaar zijn om te kopiëren na u hebt de eerste gepubliceerd de video-elementen naar YouTube.

 2. Klik op de werkbalk op Properties.

 3. Klik op de knop Advanced tab.

 4. Selecteer onder YouTube Publishing in de URL-lijst van YouTube de URL-tekst die u naar uw webbrowser wilt kopiëren om een voorvertoning van het element weer te geven of om deze toe te voegen aan uw pagina met webinhoud.

Publicatie van video's ongedaan maken zodat u deze kunt verwijderen uit YouTube unpublishing-videos-to-remove-them-from-youtube

Wanneer u de publicatie van een video-element in Experience Manager ongedaan maakt, wordt de video verwijderd uit YouTube.

CAUTION
Als u een video rechtstreeks uit YouTube verwijdert, is de Experience Manager zich hiervan niet bewust en gedragen deze zich alsof de video nog steeds naar YouTube wordt gepubliceerd. Publiceer de publicatie van een video-element vanuit YouTube altijd ongedaan als Experience Manager.
NOTE
Om inhoud uit YouTube te verwijderen, gebruikt de Experience Manager Unpublish from YouTube werkstroom, waarmee u de voortgang kunt controleren en eventuele foutgegevens kunt bekijken.
Zie Video-codering en YouTube-publicatievoortgang controleren.

Publiceren van video's ongedaan maken om deze uit YouTube te verwijderen:

 1. Navigeer naar de video-elementen waarvan u de publicatie via uw YouTube-kanaal wilt ongedaan maken.
 2. Selecteer in de modus voor middelenselectie een of meer gepubliceerde video-elementen.
 3. Klik op de werkbalk op Manage Publication. Selecteer het pictogram met drie puntjes (. . .) op de werkbalk Manage Publication wordt geopend.
 4. Selecteer op de pagina Publicatie beheren de optie Unpublish.
 5. Selecteer in de rechterbovenhoek van de pagina de optie Next.
 6. Selecteer in de rechterbovenhoek van de pagina de optie Unpublish.

Video-codering en YouTube-publicatievoortgang controleren monitoring-video-encoding-and-youtube-publishing-progress

Wanneer u een nieuwe video uploadt naar een map waarop videocodering is toegepast, of wanneer u uw video publiceert naar YouTube, kunt u controleren hoe de videocodering/YouTube-publicatie vordert. Werkelijke vorderingen bij het publiceren in YouTube zijn alleen beschikbaar via de logboeken. De mislukking of het succes ervan wordt echter vermeld op aanvullende manieren die in de volgende procedure worden beschreven. Bovendien ontvangt u e-mailmeldingen wanneer een publicatieworkflow of videocodering van YouTube is voltooid of onderbroken.

Voortgang van controle monitoring-progress

 1. Voortgang videocodering weergeven in map met elementen:

  • In de kaartweergave wordt de voortgang van de videocodering met een percentage weergegeven op het element. Als er een fout optreedt, wordt deze informatie ook weergegeven op het element.

  chlimage_1-429

  • In de lijstweergave wordt de voortgang van de videocodering weergegeven in het dialoogvenster Processing Status kolom. Als er een fout is, toont dit bericht in die zelfde kolom.

  chlimage_1-430

  Deze kolom wordt niet standaard weergegeven. Selecteer View Settings in het vervolgkeuzemenu Weergaven en voeg de opdracht Processing Status kolom en klik op Update.

  chlimage_1-431

 2. De voortgang van de elementen weergeven. Wanneer u op een element klikt, opent u het vervolgkeuzemenu en selecteert u Timeline. Selecteer Workflows.

  chlimage_1-432

  Workflowinformatie, zoals codering, wordt weergegeven in de tijdlijn. Voor YouTube-publicatie bevat de tijdlijn van de workflow ook de naam van het YouTube-kanaal en de YouTube-video-URL. Bovendien ziet u eventuele foutmeldingen in de tijdlijn van de workflow nadat het publiceren is voltooid.

  note note
  NOTE
  Het kan lang duren voordat foutberichten of foutberichten definitief worden opgenomen omdat er meerdere workflowconfiguraties zijn retries, retry delay, en timeout van https://localhost:4502/system/console/configMgr, bijvoorbeeld:
  • Configuratie Apache Sling-taakwachtrij
  • Adobe Granite Workflow External Process Handler
  • Tijdelijke wachtrij voor Granite Workflow
  U kunt de retries, retry delay, en timeout eigenschappen in deze configuraties.
 3. Zie Workflowinstanties beschikbaar via Tools > Workflow > Instances voor actieve workflows.

  note note
  NOTE
  U hebt beheerdersrechten nodig voor toegang tot de Tools -menu.

  chlimage_1-433

  Selecteer de instantie en selecteer Open History.

  chlimage_1-434

  Vanuit het gebied Workflowinstanties kunt u workflows ook opschorten, beëindigen of hernoemen. Zie Workflows beheren voor meer informatie .

 4. Voor mislukte taken raadpleegt u de beschikbare workflowfouten in Tools > Workflow > Failures. De lijst Workflow Failure bevat alle mislukte workflowactiviteiten.

  note note
  NOTE
  U hebt beheerdersrechten nodig voor toegang tot de Tools -menu.

  chlimage_1-435

  note note
  NOTE
  Het kan lang duren voordat het foutbericht eindelijk is opgenomen omdat er meerdere workflowconfiguraties zijn retries, retry delay, en timeout van https://localhost:4502/system/console/configMgr, bijvoorbeeld:
  • Configuratie Apache Sling-taakwachtrij
  • Adobe Granite Workflow External Process Handler
  • Tijdelijke wachtrij voor Granite Workflow
  U kunt de retries, retry delay, en timeout eigenschappen in deze configuraties.
 5. Zie Workflowarchief in Tools > Workflow > Archive voor voltooide workflows. In Workflow Archive vindt u een lijst met alle voltooide workflowactiviteiten.

  note note
  NOTE
  U hebt beheerdersrechten nodig voor toegang tot de Tools -menu.

  chlimage_1-436

 6. U ontvangt e-mailmeldingen over afgebroken of mislukte workflowtaken. Deze e-mailberichten kunnen door een beheerder worden geconfigureerd. Zie E-mailmeldingen configureren.

E-mailmeldingen configureren configuring-e-mail-notifications

NOTE
U hebt beheerdersrechten nodig voor toegang tot de Tools -menu.

Hoe u een melding configureert, hangt af van het feit of u meldingen voor coderingstaken of YouTube-publicatietaken wilt:

 • Voor coderingstaken hebt u toegang tot de configuratiepagina voor alle e-mailmeldingen over de workflow van de Experience Manager op Tools > Operations > Web Console door te zoeken naar Day CQ Workflow Email Notification Service. Zie E-mailmelding configureren in Experience Manager. U kunt de selectievakjes voor Notify on Abort of Notify on Complete dienovereenkomstig.

 • Ga als volgt te werk voor publicatietaken in YouTube:

 1. Selecteer in Experience Manager Tools > Workflow > Models.

 2. Selecteer op de pagina Workflowmodellen de optie Publish to YouTube selecteert u vervolgens Edit op de werkbalk.

 3. Selecteer in de rechterbovenhoek van de workflowpagina Publiceren op YouTube de optie Edit.

 4. Houd de muisaanwijzer boven de component YouTube Upload en selecteer vervolgens één keer om de inlinewerkbalk weer te geven.

  6_5_publishtoyoutubeworkflow

 5. Selecteer op de inlinewerkbalk het configuratiepictogram (moersleutel). Klik op de knop Arguments tab.

  6_5_publishtoyoutubeworkflow-configurationicon

 6. Selecteer in het dialoogvenster YouTube Upload Process - Step Properties de optie Arguments tab.

  6_5_publishtoyoutubeworkflow-arguments-tab

 7. U kunt de volgende selectievakjes in- of uitschakelen:

  • Start publiceren
  • Publicatiefout
  • Voltooien publiceren - bevat informatie over kanalen en URL's

  Als u een selectievakje wist, ontvangt u geen e-mailbericht van de publicatieworkflow van YouTube.

  note note
  NOTE
  Deze e-mailberichten zijn specifiek voor YouTube en vormen een aanvulling op de algemene e-mailmeldingen over de workflow. Dientengevolge kunt u twee reeksen e-mailbericht ontvangen - het generische bericht beschikbaar in Day CQ Workflow Email Notification Service en één specifiek voor YouTube, afhankelijk van uw configuratie-instellingen.
 8. Als u klaar bent, selecteert u in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster de optie Done pictogram (vinkje).

 9. Selecteer in de rechterbovenhoek van de pagina Publiceren op YouTube-workflow de optie Sync.

Video-elementen notities aanbrengen annotate-video-assets

 1. Van de Assets console, selecteren Edit op de elementenkaart om de pagina met elementdetails weer te geven.

 2. Klik op Preview.

 3. Als u de video wilt annoteren, klikt u op Annotate. Er wordt een aantekening toegevoegd op het specifieke tijdstip (frame) in de video. Wanneer u notities maakt, kunt u op het canvas tekenen en een opmerking bij de tekening opnemen. Opmerkingen worden automatisch opgeslagen. Als u de wizard Annotatie wilt afsluiten, klikt u op Close.

  Tekenen en notities aanbrengen in een videoframe

 4. Zoek naar een specifiek punt in de video, geef de tijd in seconden op in het veld voor tekst en klik op Springen. Als u bijvoorbeeld de eerste 20 seconden van de video wilt overslaan, voert u 20 in het tekstveld in.

  Hiermee wordt naar een tijd in een video gezocht om met opgegeven seconden over te slaan

 5. Klik op een annotatie om deze in de tijdlijn weer te geven. Als u de annotatie uit de tijdlijn wilt verwijderen, klikt u op Delete.

  Annotaties en de details in de tijdlijn weergeven

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2