Configureren Workfront for Experience Manager enhanced connector assets-integration-overview

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

Een gebruiker met beheerdertoegang in Adobe Experience Manager vormt de verbeterde schakelaar na het installeren van het. Zie voor instructies voor installatie De connector installeren.

IMPORTANT
 • Adobe vereist implementatie en configuratie van de Adobe Workfront for Experience Manager enhanced connector alleen via gecertificeerde partners of Adobe Professional Services. Indien opgesteld en gevormd zonder een verklaarde partner of Adobe Professional Services, wordt het niet ondersteund door Adobe.

 • Adobe kan updates vrijgeven voor Adobe Workfront en Adobe Experience Manager die deze schakelaar overtollig maken; als dit voorkomt, kunnen de klanten aan overgang van het gebruik van deze schakelaar worden vereist.

 • Adobe ondersteunt verbeterde connectorversies 1.7.4 en hoger. Eerdere pre-release en aangepaste versies worden niet ondersteund. Navigeer naar de digital.hoodoo groep beschikbaar in het linkerdeelvenster in Pakketbeheer.

 • Zie Partnercertificatieexamen voor Workfront voor verbeterde connector voor Experience Manager Assets. Voor informatie over het examen, zie Handleiding voor Examen.

Gebeurtenisabonnementen configureren event-subscriptions

Gebeurtenisabonnementen worden gebruikt om AEM op de hoogte te brengen van gebeurtenissen die plaatsvinden in Adobe Workfront. Er zijn drie Workfront for Experience Manager enhanced connector zijn de volgende functies die gebeurtenisabonnementen nodig hebben om te werken:

 • Automatisch maken van aan een project gekoppelde mappen.
 • Synchronisatie van wijzigingen in Workfront-document aangepaste formulierwaarden naar metagegevens van AEM element.
 • Automatische bekendmaking van activa aan Brand Portal na voltooiing van het project.

Schakel gebeurtenisabonnementen in als u deze functies wilt gebruiken.

 • Bewerken Workfront Tools De configuratie van Cloud Servicen u in stap 5 creeerde en selecteert Event Subscriptions tab.

 • Selecteer de Workfront Custom Integration die u in sectie 6 hebt gemaakt.

 • Klik op Enable Workfront Event Subscriptions.

  Abonnement voor gebeurtenissen

Gekoppelde mappen configureren linked-folders

Voer de volgende stappen uit om u te abonneren op de gebeurtenissen:

 1. Ga naar de Event Subscriptions in de cloudservices.
 2. Selecteer de aangepaste integratie die u hebt gemaakt in Workfront.
 3. Klik op Enable Workfront Event Subscriptions.

Configuratie van gekoppelde mapstructuur linked-folder-structure

 1. Ga naar het tabblad Gekoppelde projectmappen in de cloudservices.
 2. Bovenliggend pad van gekoppelde map: selecteer een map in de DAM waar u de gekoppelde mappen wilt maken. Als het verlaten leeg blijft, zal het aan /content/dam in gebreke blijven. Controleer of het metagegevensschema voor Workfront Tools en het metagegevensschema voor de map Workfront Linked Folder zijn toegepast op de geselecteerde map.
 3. Gekoppelde mapstructuur: voer door komma's gescheiden waarden in. Elke waarde moet DE:<some-project-custom-form-field>, Portfolio, Program, Year, Name of een of andere 'Letterlijke tekenreekswaarde' (deze laatste met aanhalingstekens). Deze is momenteel ingesteld op Portfolio,Programma,Jaar,DE:Projecttype,Naam.
 4. Machtigingen configureren: toevoegen jcr:all permissions machtigingen voor /conf/workfront-tools/settings/cloudconfigs for wf-workfront-users groep.
 5. De functie voor het maken van gekoppelde mappen in Workfront met het selectievakje voor mapstructuurnamen moet zijn ingeschakeld als de titel van de map in Workfront alle mappen in de structuur moet bevatten. Anders is dit de titel van de laatste map.
 6. Met submappen met meerdere velden kunt u een lijst opgeven met mappen die moeten worden gemaakt als een onderliggende map van de gekoppelde map.
 7. Projectstatus: selecteer de status van het project om de gekoppelde map te maken.
 8. Maak een gekoppelde map in projecten met een portfolio: lijst met Portfolio's waartoe het project moet behoren om de gekoppelde map te maken. Laat deze lijst leeg om de gekoppelde map voor alle projectportfolio te maken.
 9. Maak een gekoppelde map in projecten met een aangepast formulierveld: aangepast formulierveld en de bijbehorende waarde die het project nodig heeft om de gekoppelde map te maken. Deze configuratie wordt genegeerd als deze leeg wordt gelaten. Selecteren CUSTOM FORMS: Create DAM Linked Folder voor het veld en de invoer Yes voor de waarde.
 10. Klik op Automatisch maken van gekoppelde mappen inschakelen. Als u teruggaat naar het tabblad Gebeurtenisabonnementen, ziet u dat er nu een gebeurtenis create is.

gekoppelde mapconfiguratie

Metagegevensschematoewijzing metadata-schema-mapping

Mapmetagegevenstoewijzing configureren folder-metadata-mapping

Metagegevenstoewijzing tussen Workfront-projecten en AEM mappen wordt gedefinieerd in AEM schema's met metagegevens van mappen. Metagegevensschema's voor mappen moeten op de gebruikelijke wijze in AEM worden gemaakt en geconfigureerd. Workfront Tools voegt een automatisch aanvullen vervolgkeuzelijst toe aan het tabblad Settings-configuratie van elk formulierveld voor het schema van metagegevens van de map. In dit keuzemenu voor automatisch aanvullen kunt u opgeven aan welk Workfront-veld elke AEM mapeigenschap moet worden toegewezen.

Voer de volgende stappen uit om de toewijzingen te configureren:

 1. Toevoegen jcr:read machtigingen voor /conf/global/settings/dam/adminui-extension/foldermetadataschema for wf-workfront-users groep.

 2. Navigeren naar Tools > Assets > Folder Metadata Schemas.

 3. Selecteer het schema voor metagegevens van de map dat u wilt bewerken en klik op Bewerken.

 4. Selecteer het formulierveld voor het metagegevensschema van de map dat u wilt bewerken en selecteer het tabblad Instellingen in het rechterdeelvenster.

 5. In Mapped from Workfront Field in het veld selecteert u de naam van het Workfront-veld dat u wilt toewijzen aan de geselecteerde AEM-mapeigenschap. Beschikbare opties zijn:

  • Aangepaste formuliervelden project
  • De gebieden van het Overzicht van het project (identiteitskaart, Naam, Beschrijving, Referentienummer, Geplande Voltooiingsdatum, Eigenaar van het Project, Sponsor van het Project, Portfolio of Programma)

metagegevenstoewijzing configureren

Toewijzing van metagegevens van elementen configureren asset-metadata-mapping

Metagegevenstoewijzing tussen Adobe Workfront-documenten en -elementen wordt gedefinieerd binnen AEM metagegevensschema's. Metagegevensschema's moeten op de gebruikelijke wijze in AEM worden gemaakt en geconfigureerd. Workfront Tools voegt configuratieopties toe aan het tabblad Instellingen van elk formulierveld voor het metagegevensschema. Met deze opties kunt u opgeven aan welk Workfront-veld elke AEM eigenschap moet worden toegewezen.

Voer de volgende stappen uit om de toewijzingen te configureren:

 1. Navigeren naar Gereedschappen > Activa > Metagegevensschema's.

 2. Selecteer het schema voor metagegevens dat u wilt bewerken en klik op Bewerken of maak een volledig nieuw metagegevensschema.

 3. Selecteer het formulierveld voor het metagegevensschema dat u wilt bewerken en selecteer Instellingen in het rechterdeelvenster.

 4. In Workfront Selecteer de naam van het veld Aangepast formulier Workfront veld dat u wilt toewijzen aan de geselecteerde AEM-eigenschap. Beschikbare opties zijn:

  • Aangepaste formuliervelden document
  • Aangepaste formuliervelden project
  • Aangepaste formuliervelden uitgeven
  • Aangepaste formuliervelden taak
  • De gebieden van het Overzicht van het project (identiteitskaart, Naam, Beschrijving, of Aantal van de Verwijzing)
 5. Wanneer het Workfront veld geselecteerd in Workfront Custom Form Field is een Workfront-veld voor gebruikerstypen. U moet dan opgeven welk Workfront-gebruikersveld u wilt toewijzen. Als u dit wilt doen, schakelt u de optie Waarde ophalen in het objectveld waarnaar wordt verwezen in Workfront in en geeft u vervolgens de naam op van de Workfront User Custom Form Field waarvan de in kaart te brengen waarde moet worden opgehaald.

  configuratie metagegevenstoewijzing

Eigenschap Map map-property

Met deze workflowstap kan een gebruiker een eigenschap toewijzen aan een Workfront aangepast formulier op een project, taak, uitgave of document. De Workfront artefact deze stap beïnvloedt wordt omhoog gezocht gebruikend een relatieve weg van de lading. De eigenschappen die moeten worden toegewezen, worden beheerd vanuit de configuratie van het stappendialoogvenster.

Type: In dit veld kunt u het Workfront-objecttype selecteren waaraan de eigenschappen moeten worden toegewezen.

ID-eigenschap: In dit veld kunt u het pad opgeven naar de id van het Workfront-object waaraan de eigenschappen moeten worden toegewezen. Het pad dat in dit veld wordt opgegeven, moet relatief zijn ten opzichte van de lading van de workflow.

Eigenschaptoewijzingen: Met dit multifield kunt u de toewijzingen tussen AEM eigenschappen en Workfront-velden opgeven. Elk item in het meerdere veld geeft één toewijzing op. Elke toewijzing moet de indeling hebben <workfront-field>=<aem-mapped-property>.

 • De workfront-field kan

  • Een aangepast formulierveld dat door het voorvoegsel wordt geïdentificeerd DE:.
  • Een bewerkbaar veld met de naam ervan. De veldnamen zijn te vinden in Workfront API-verkenner.
 • De aem-mapped-property kan:

  • Een letterlijke waarde. Deze moeten door aanhalingstekens worden omringd.
  • Een AEM-eigenschap. Deze verwijzing moet relatief zijn ten opzichte van de lading van de workflow.
  • Een benoemde waarde. Deze moeten tussen haakjes staan.
  • Een samenvoeging van de bovenstaande drie items. Opgeven met {+}.
  • Een wijziging van de bovenstaande drie posten door de waarde met {replace(<value>,"old-char","new-char")}.
 • Voorbeelden zijn:

  • status="INP"
  • DE:Asset Type=jcr:content/metadata/assetType
  • DE:Path={path}
  • URL="https://my-aem-author/assets.html"{+}{path}

Configuratie aan kaarteigenschap

Status instellen set-status

Bewerk de eigenschappen van Workfront - Set Status in de Arguments tab.

Workflow bewerken om status in te stellen

Synchronisatie van opmerkingen comments-sync

 1. In Experience Manager, toegang Tools > Cloud Services > Workfront Tools Configuration selecteert u de configuratie en selecteert u Properties.

  opmerkingen synchroniseren

 2. Selecteren Event Subscriptions tabblad, klikt u op Enable Comment Sync op Send Comments made in Workfront to AEM -optie.

  Synchronisatie is ingeschakeld

Voer de volgende stappen uit om de synchronisatie van opmerkingen van Workfront naar AEM te testen:

 1. Navigeer naar een gekoppeld document in Workfront en voeg een opmerking toe op het tabblad Updates.

  commentaar in Workfront geven

 2. Navigeer naar hetzelfde gekoppelde document in AEM, selecteer het document en open het dialoogvenster Timeline in de linkernavigatie en selecteer Comments. Op de linkerzijbalk worden de opmerkingen weergegeven die zijn gesynchroniseerd vanuit Workfront.

Elementen asset-versions

Om versiegeschiedenis van activa in AEM te handhaven, vorm activa versioning in AEM.

 1. In Experience Manager, toegang Tools > Cloud Services > Workfront Tools Configuration en opent u de Advanced tab.

 2. Selectie, optie Store assets with the same name as versions of the existing asset. Als deze optie is ingeschakeld, kunnen elementen die met dezelfde naam en naar dezelfde locatie zijn geüpload als de versie van het bestaande element worden opgeslagen. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt een nieuw element gemaakt met een andere naam (bijvoorbeeld asset-name.pdf en asset-name-1.pdf).

 3. Selectie, optie Update asset metadata when creating a version. Als deze optie is ingeschakeld, worden de metagegevens van de elementen bijgewerkt wanneer een nieuwe versie van het element wordt gemaakt. Als deze optie is uitgeschakeld, blijven de metagegevens van het element behouden voordat de nieuwe versie wordt gemaakt.

middelenversie configureren

NOTE
De versioning wordt niet ondersteund in gekoppelde mappen. Wanneer u een Workfront Als u een document in een gekoppelde map weergeeft, worden de opmerkingen en aantekeningen in de vorige versie van het element verwijderd.

Aangepaste formulieren bijvoegen attach-custom-forms

Met deze workflowstap kunnen gebruikers een aangepast formulier aan een Workfront artefact. Deze workflowstap kan aan elk workflowmodel worden toegevoegd. De Workfront artefact deze stap beïnvloedt zal worden omhoog gezocht gebruikend een relatieve weg van de lading.

Bewerk in de werkstroomeditor in Experience Manager de eigenschappen van de Workfront - Attach custom form workflowstap.

aangepaste formulieren .

Elementen automatisch publiceren auto-publish-assets

 1. In Experience Manager, toegang Tools > Cloud Services > Workfront Tools Configuration en opent u de Advanced tab.

 2. Selecteer Automatically publish assets when sent from Workfront. Met deze optie wordt het automatisch publiceren van elementen ingeschakeld wanneer deze van Workfront naar AEM worden verzonden. Deze functie kan voorwaardelijk worden ingeschakeld door een aangepast Workfront-formulierveld op te geven en de waarde op te geven waarop dit moet worden ingesteld. Wanneer een document naar AEM wordt verzonden, als het aan de voorwaarde voldoet, dan zal het element automatisch worden gepubliceerd.

 3. Selecteer Publish all project assets to Brand Portal upon project completion. Met deze optie wordt het automatisch publiceren van elementen ingeschakeld voor Brand Portal wanneer de status van het Workfront-project waartoe zij behoren, wordt gewijzigd in Complete.

automatisch publiceren configureren

Aangepaste formulierupdates voor Workfront-documenten subscribe-workfront-doc-custom-form-updates

Als u zich wilt abonneren op de wijzigingen in Workfront aangepaste formulieren documenteren, selecteert u de desbetreffende optie in het dialoogvenster Advanced tab. Wanneer u zich abonneert op deze updates, wordt uw toegewezen Experience Manager metagegevensvelden wanneer het corresponderende veld in Workfront aangepast document wordt gewijzigd.

Configuratie van aangepaste Workfront-formulierupdates voor documenten in Experience Manager

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2